İletİşİm Bİlgİlerİ
an image
Ofis Adresi
Necatibey Caddesi Kerem İşhanı 21/18 KIZILAY ANKARA
E-mail: avukatselahattincanbolat@mynet.com

Telefon: (312) 229 87 66
Fax:     (312) 229 86 70
Ev Tel: (312) 322 40 90
1.Cep : 0538 310 39 62
2.Cep : 0506 203 63 21
3.Cep : 0506 203 63 20

Hoşgeldiniz

Av. Selahattin Canbolat 

Milli irade ilkesi, toplumun kendi yaşamını ve geleceğini kendisinin belirlemesi, bir başka deyişle kendi kendini yönetmesidir. Bu ilkeye göre toplumsal hayat hakkındaki kararlar, toplumun tümünün katılımı ile ve ortak akılla verilir. Her hangi bir kişi, zümre ya da sınıfın toplum adına ve topluma rağmen karar verme yetkisi yoktur. Hiç kimse, grup ya da sınıf, toplumun genel çıkarlarını belirleme hususunda diğerlerinden üstün ya da önde değildir.Elbette gelişmiş ve üst seviyede bütünleşmiş ve devlet şeklinde örgütlenmiş toplumlarda, her bir bireyin yönetime ve karar alma mekanizmasına doğrudan doğruya katılma imkânı yoktur: Toplumların büyüklüğü, doğrudan katılımı fiilen imkânsız hale getirmektedir. Bu sebeple, millet adına karar alma ve yönetme yetkisi kullanacak organların belirlenmesi ve bu organların doğrudan millet tarafından seçilmesi büyük bir önem taşımaktadır.