İletişim Bilgileri
an image
Ofis Adresi
Necatibey Caddesi Kerem İşhanı 21/18 KIZILAY ANKARA
E-mail: avukatselahattincanbolat@mynet.com

Telefon: (312) 229 87 66
Fax: (312) 229 86 70
Ev Tel: (312) 322 40 90
1.Cep : 0538 310 39 62
2.Cep : 0506 203 63 21
3.Cep : 0506 203 63 20

Muris Muvazaası Davaları

EN SON DEĞİŞİKLİKLERLE 4721 SAYILI YENİ TÜRK MEDENİ KANUNUNDA MURİS MUVAZAASI DAVALARI (AÇIKLAMALI VE İÇTİHATLI)

 

 

MURİS MUVAZAASI DAVALARI

 

SORU 1 :

MURİS MUVAZAASI DAVALARI , HANGİ KANUNUMUZDA DÜZENLENMİŞTİR?

MURİS MUVAZAASI DAVALARININ , ”ÖNEMİ” NEDİR ?

MURİS MUVAZAASI İŞLEMİNİN  “KOŞULLARI “ NELERDİR ?

 

CEVAP 1 :

 

a)      HUKUKİ SEBEP :

 

   BK. m. 18 : “…BİR AKDİN ŞEKİL VE ŞARTLARINI TAYİNİNDE , İKİ TARAFIN GEREK SEHVEN GEREK AKİTTEKİ HAKİKİ MAKSATLARINI GİZLEMEK İÇİN KULLANDIKLARI TABİRLERE VE İSİMLERE BAKILMAYARAK,ONLARIN HAKİKİ VE MÜŞTEREK MAKSATLARINI ARAMAK LAZIMDIR.

 

  TAHRİRİ BORÇ İKRARINA İSTİNAT İLE ALACAKLI SIFATINI İKTİSABEDEN BAŞKASINA KARŞI ,BORÇLU TARAFINDAN MUVAZAA İDDİASI DERMEYAN OLUNAMAZ”.

 

b)     ÖNEMİ :

 

  ÜLKEMİZDE ,HER YIL TAPUDA YAKLAŞIK 1 MİLYON TAŞINMAZ SATILMAKTADIR.

 

  TAŞINMAZ SATIŞLARININ ,ÖNEMLİ BİR BÖLÜMÜNÜ,MURİS MUVAZAASI DAVALARI OLUŞTURMAKTADIR.

 

  MURİS MUVAZAASI DAVALARI,ÜLKEMİZİN,UYGULAMADA EN ÖNEMLİ DAVA ÇEŞİTLERİNDEN BİRİSİDİR.

 

c)      MUVAZAALI İŞLEMİN KO-ŞUL-LA-RI :

 DANIŞIKLI İŞLEMİN  (4) KOŞULU VARDIR :

 

BİRİNCİ KOŞUL :

GÖRÜNÜŞÜNDEKİ GERÇEĞE UYGUN OLMAYAN İŞLEM.

 

İKİNCİ KOŞUL :

DANIŞIK KONUSUNDA ANLAŞMA.

 

ÜÇÜNCÜ KOŞUL:

MİRASÇILARI ALDATMA ARACI.

 

DÖRDÜNCÜ KOŞUL :

GİZLİ SÖZLEŞME

SORU 2 :

 

ÜÇÜNCÜ KİŞİLER İLE İLGİLİ MUVAZAALI (=DANIŞIKLI) SÖZLEŞME, “ÖRNEKLERİ” NELERDİR?

 

CEVAP 2 :

 

ÜÇÜNCÜ KİŞİLER İLE İLGİLİ MUVAZAALI (=DANIŞIKLI) SÖZLEŞME ÖRNEKLERİ ŞUNLARDIR:

 

a)      BİRİNCİ ÖRNEK :

ÖNALIM DAVALARINDA DANIŞIK.

 

b)     İKİNCİ ÖRNEK

KREDİ SÖZLEŞMELERİNDE DANIŞIK.

 

c)      ÜÇÜNCÜ ÖRNEK :

SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMELERİNDE DANIŞIK.

 

d)     DÖRDÜNCÜ ÖRNEK :

KARZ AKDİNDE DANIŞIK.

 

e)      BEŞİNCİ ÖRNEK :

MİRAZ BIRAKANIN MUVAZAASI :

TARAFLAR ARASINDA Kİ İŞLEM,GERÇEKTE,”BAĞIŞ” İŞLEMİDİR.FAKAT,TAPUDA,İŞLEM ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA AKDİ OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR.

 

MİRAS BIRAKAN,MİRASÇISINI MİRAS HAKKINDAN YOKSUN BIRAKMAK AMACI İLE,GERÇEKTE “BA-ĞIŞ-LA-DI-ĞI” TAŞINMAZINI,TAPUDA,”SA-TIŞ” GÖSTERMEKTİR.

 

f)       ALTINCI ÖRNEK :

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE DANIŞIK.

 

g)      YEDİNCİ ÖRNEK :

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNDE DAVALARINDA DANIŞIK

 

h)     SEKİZİNCİ ÖRNEK :

MÜŞTEREK MÜLKİYETTE DANIŞIK:

 

ÖRNEĞİN,MÜŞTEREK MÜKLİYETTE,PAYDAŞLARDAN BİRİ,TAŞINMAZIN DEĞERİNİ DÜŞÜRMEK VE AZ BEDELLE SATILMASINI SAĞLAMAK AMACI İLE,KENDİ PAYI ÜZERİNDE,DANIŞIKLI OLARAK İRTİFA HAKKI TESİS ETMEKTEDİR.

 

 

SORU 3 :

 

MURİSİN (=MİRAS BIRAKANIN) MUVAZAALI “İŞLEMLERİ” NELERDİR?

CEVAP 3:

MİRAS BIRAKANIN MUVAZAALI İŞ-LEM-LE-Rİ ŞUNLARDIR :

a)      BİRİNCİ İŞLEM :

BAĞIŞLAMAYI SATIŞ OLARAK GÖSTERMEK

 

b)     İKİNCİ İŞLEM :

BAĞIŞLAMAYI,ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA AKDİ OLARAK GÖSTERMEK.

 

MURİS,GERÇEKTEN BAKILIP GÖZETİLMEK AMACI İLE,TAŞINMAZI TEMLİK ETMİŞ İSE ,MUVAZAA YOKTUR.

 

c)      ÜÇÜNCÜ İŞLEM :

MİRAS BIRAKANI,UZUN SÜRELİ KİRA VE İNTİFA HAKKI TESİS ETMEK.

 

KİRACIYI,TAŞINMAZ KİRALANANDAN TAHLİYE ETTİKTEN SONRA GERİ VERİLMEK KOŞULU İLE MUVAZAALI OLARK SATAN DAVALILARIN İYİ NİYETE DAYANIP DAYANMADIĞI,BANKA KAYITLARI,İPOTEK TESİS SENEDİ İLE BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMELİDİR.

 

d)     DÖRDÜNCÜ İŞLEM :

BAĞIŞLAMAYI,DİĞER TARAF ADINA KURDUĞU ŞİRKETE,SATIŞ OLARAK GÖSTERMEK.

 

 

SORU 4 :

“TAPUSUZ” TAŞINMAZ VE “TAŞINIR” MAL SATIŞINDA,DANIŞIK İDDİASI NASIL OLUYOR?

  MİRAS BIRAKAN “PARASINI” VEREREK,ÜÇÜNCÜ ŞAHIŞLARDAN ALDIĞI TAŞINMAZI,MİRASÇILARDAN BİRİ ADINA TAPUYA TESCİL ETTİRİYOR,HUKUKİ DURUM NE OLACAK?

 

CEVAP 4 :

 

a)      TA-PU-SUZ TAŞINMAZ VE TA-ŞI-NIR MAL SATIŞINDA DANIŞIK İDDİASI:

 

TAPUSUZ TAŞINMAZLARIN VE MENKUL MALLARDA HAK,ZİLYETLİKTEN İBARETTİR.

 

HAKKIN DEVRİ,ELDEN BAĞIŞLAMA İLE MÜMKÜNDÜR.HİÇBİR BİÇİM KOŞULUNA BAĞLI DEĞİLDİR.

 

GİZLENEN AKİT ,BAĞIŞLAMA NİTELİĞİNDE OLSA BİLE GEÇERLİDİR.

 

TAPUSUZ TAŞINMAZLAR VE TAŞINIR MALLARIN SATIŞINDA ,MURİS MUVAZAASI NEDENİ İLE İPTAL DAVASI AÇILAMAZ,KOŞULLARI VARSA VE SAKLI PAYA TECAVÜZ EDİLMİŞ İSE,SAKLI PAYINA EL ATILAN MİRASÇI “TEN-KİS” DAVASI AÇABİLİR.

 

 

b)     MİRAS BIRAKANIN PA-RA-SI-NI VEREREK,3.ŞAHISLARDAN ALDIĞI ,3.ŞAHIŞ VEYA MİRASÇILARDAN BİRİ ADINA TAPUYA TESCİL EDİLEN TAŞINMAZLARDA MUVAZAA İDDİASI :

 

ÖRNEK : KOCA 2.EŞİNE PARASINI VEREREK,MÜTEAHİTTEN,BİR DAİRE ALDI.TAPU,DOĞRUDAN DOĞRUYA 2.EŞİNİN ÜZERİNE YAPILDI.

 

  BU DURUMDA ,MURİS MUVAZAASI NEDENİ İLE İPTAL DAVASI AÇILMAZ, “TEN-KİS” DAVASI AÇILABİLİR.

  MURİS,3.KİŞİDEN PARASINI VEREREK DAİRE SATIN ALMIŞTIR.TAPU 2.EŞİ ÜZERİNE ÇIKARILMIŞTIR.01.04.1974 TARİH VE ½ SAYILI İBK GEREĞİNCE ,MUVAZAA YOKTUR.İPTAL DAVASI AÇAMAYIZ.TENKİS DAVASI AÇABİLİRİZ.

 

 

SORU 5 :

MURİS MUVAZAASINDA,YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME HANGİSİDİR?

 

CEVAP 5:

a)      MURİS MUVAZAASINDA GÖ-REV-Lİ MAHKEME :

01.01.2010 TARİHİNDEN İTİBAREN 7.230,00 TL’DEN ÜSTÜ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİDİR.

 

GÖREV BELİRLENİRKEN,MÜDDEABİHE FAİZ VE MASRAF,İCRA TAZMİNATI İLAVE EDİLMEZ (HUMK m.1/SON)

 

b)     MURİS MUVAZAASINDA YETKİLİ MAHKEME :

HUMK m.13’E GÖRE : “-…GAYRİMENKULE AİT DAVALARA,GAYRİMENKULÜN BULUNDUĞU YER MAHKEMESİNDE BAKILIR.

 

TAŞINMAZLAR,BİRDEN ZİYADE İSE,BİRİNİN BULUNDUĞU YER MAHKEMESİNDE AÇILIR”.

 

TENKİS DAVALARI,TMK m.576 GEREĞİNCE ,MİRAS BIRAKANIN,YERLEŞİM YERİ MAHKEMESİNDE AÇILIR.

 

 

SORU 6 .

MURİSİ (=MİRAS BIRAKANI) DANIŞIKLI İŞLEM YAPMAYA SEVK EDEN,”SEBEPLER” NELERDİR?

 

CEVAP 6.

MURİSİ ,DANIŞIKLI İŞLEM YAPMAYA SEVK EDEN SE-BEP-LER ŞUNLARDIR :

 

1-MURİSİN,YAŞLILIĞINDA VE ÖLÜMÜNDEN ,”ÇOK KISA” SÜRE ÖNCE TEMLİKTE BULUNMASI.

ÖRNEĞİN,MURİS 70-80 YAŞINDADIR.ÖLÜMÜNDEN BİR KAÇ AY  VEYA BİRKAÇ YIL ÖNCE,DAİREYİ SATMIŞTIR.

 

2-ERKEK ÇOCUKLARIN,KIZ ÇOCUKLARA ÜSTÜN TUTULMASI.

 

3-İKİNCİ YADA SON EŞ FAKTÖRÜ

 

4-ZAYIF DURUMDA BULUNAN MİRASÇININ GÜÇLENDİRİLMESİ.

 

5-MURİSİNİN KENDİSİNE OLUMLU YAKLAŞAN KİŞİLERE TEMLİKLERİ.

 

6-SEVME,KIZMA,KONUŞMAMA VE KÜSLÜK GİBİ PSİKOLOJİK ETKENLER.

 

MURİS İLE DAVACI ARASINDA HUSUMET BULUNMASI

 

 

SORU 7 :

MURİS MUVAZAASINDA,DAVACILAR VE DAVALILAR KİMLERDİR?

 

CEVAP 7:

a)      MURİS MUVAZAASINDA,DAVACI :

   SAKLI PAY SAHİBİ OLSUN YADA OLMASIN MİRAS HAKKI ÇİĞNENEN TÜM MİRASÇILAR DAVACIDIR.

 

   TEREKEYE,TEMSİLCİ ATANMASINA,TÜM MİRASÇILARIN DAVAYA KATILMASINA GEREK YOKTUR.TEK MİRASÇI ,PAYI ORANINDA İPTAL VE TESCİL TALEP EDEBİLİR.

 

   DAVACI MİRASÇI PAY ORANINDA TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMEMİŞ,TAŞINMAZIN TEREKEYE DÖNMESİNİ İSTEMİŞ İSE,DAVACIYA “SÜRE” VERİLİR.YA DAVAYA TÜM MİRASÇILARIN İŞTİRAKİ SAĞLANIR VEYA TMK m 640’A GÖRE ;TEREKEYE TEMSİLCİ ATANIR,DAVAYA DEVAM EDİLİR.

 

   MURİS MİRASÇILARININ,MİRAS HAKLARINDAN YOKSUN BIRAKMAK AMACI DEĞİLDE TAŞINMAZLARI MİRASÇILAR ARASINDA “DENK-LEŞ-TİR-ME” VE MAL PAY-LA-ŞI-MI-NI TEMİN AMACI İLE HARAKET ETMİŞ İSE,MİRASÇININ HAKKI ÇİĞNENMEMİŞTİR,İPTAL DAVASI AÇAMAZLAR.

 

MURİS MİRASÇILARI ARASINDA,”BÖLÜŞTÜRME” KASTI İLE HARAKET ETMİŞ İSE,MUVAZAA YOKTUR.

 

b)     MURİS MUVAZAASINDA DAVALI :

1-      MURİS İLE MUVAZAALI SATIŞ VEYA ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA AKDİ YAPAN KİŞİLER.

 

2-      MUVAZAALI SATIŞ YAPILAN ŞİRKET.

3-      UZUN SÜRELİ İNTİFA – İRTİFAK HAKKI TANINAN KİŞİLER.

 

4-      İŞBİRLİĞİ İÇİNDE,KÖTÜ NİYETLE TAŞINMAZI SATIN ALAN 3.ŞAHIS.

 

 

SORU 8:

MURİS MUVAZAASINDA “İSPAT” YÜKÜNÜ ANLATIR MISINIZ?

 

CEVAP 8 :

MURİS MUVAZAASINDA İSPAT YÜKÜ SÖYLEDİR:

a)      HER TÜRLÜ DELİL :

MİRASÇI,MURİSİN HALEFİ OLARAK DEĞİL,KENDİ HAK-KI-NA DAYANARAK DAVA AÇTIĞI İÇİN,İDDİASINI HER TÜRLÜ DELİL İLE İSPATLAYABİLİR.

 

b)      ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA AKDİNDE İSPAT :

DAVALI MURİS BAKIM “GE-REK-Sİ-Nİ-Mİ” İÇİNDE DEĞİLDİR.DAVALI DA MURİSE BAK-MA-MIŞ-TIR.BU HUSUSU İSPAT EDECEKTİR.

 

   TARAFLAR ARALARINDA ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA AKDİ YAPTIKLARI HALDE,TAPUDA İRADELERİNİ SATIŞ ŞEKLİNDE AÇIKLAMIŞLARDIR.GÖRÜNÜRDE Kİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MUVAZAADIR.GİZLENEN ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA AKDİ İSE ŞEKİL NOKSANLIĞI NEDENİ İLE GEÇERSİZDİR.

 

   MURİS,92 YAŞINDADIR,BAKIM GEREKSİNİMİ İÇİNDEDİR.EVLADI İLE YAPILAN ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA AKDİNDE,”ÖZEL BAKIM” GEREKSİNİMİ İÇİNDE OLMA ZORUNLULUĞU YOKTUR.MUVAZAA BULUNMAMAKTADIR.

 

c)      TAŞINMAZIN,SATIŞ GİBİ GÖSTERİLMESİNDE İSPAT :

-          SATIŞ BEDELİ İLE GERÇEK DEĞER ARASINDA FARK VARDIR.

-           

-          AMAÇ,MİRASÇILARDAN MAL KAÇIRMAKTIR.

-           

-          MURİSİN MALLARINI SATMAYA,GE-REK-Sİ-Nİ-Mİ YOKTUR.

-           

-          DAVALININ ALIM GÜCÜ BULUNMAMAKTADIR.

-           

-          ÖLÜMÜNE ÇOK YAKIN BİR SÜREDE SATMIŞTIR.

-           

-          SATIŞ İÇİN CİDDİ VE MAKUL SEBEPLER YOKTUR.

-           

MURİSİN ,TAŞINMAZINI SATMASI İÇİN ,HAKLI VE MAKUL BİR SEBEP OLMALIDIR.

 

-          İKİNCİ EVLİLİK SÖZKONUSUDUR.

-          ERKEK-KIZ ÇUCUĞU AYRIMI YAPILMIŞTIR.

-           

-          İSTENMEYEN EVLİLİK YAPILMIŞTIR.

-           

   ÖLÜM TARİHİ YAKIN İSE,TEREKEDEN SATIŞ PARASI ÇIKIP ÇIKMADIĞI SORULUR ARAŞTIRILIR.

 

   MURİSİN MALİ DURUMU ÜZERİNDE DURULMALI,SATIŞ TARİHİNE TESADÜF EDEN GÜNLERDE BANKA HESAPLARINA PARA YATIRILIP YATIRILMADIĞI ARAŞTIRILMALIDIR.

 

   SATIŞTAN BİR HAFTA SONRA ÖLN MURİSİN,HİÇBİR HARCAMA YAPMADIĞI HALDE ,TEREKESİNDE PARA ÇIKMAMIŞTIR.MURİSİN TEREKESİNDE PARA ÇIKMAMASI,MUVAZAAYA KARİNEDİR.

 

   -DANIŞIK KONUSU TAŞINMAZLARIN ,”SATIŞ” TARİHİNDEKİ GERÇEK DEĞERLERİ BELİRLENİR.

 

   -DAVALILARIN YAŞI,İŞİ,ALIM GÜCÜ GÜÇLERİNİN BULUNUP BULUNMADIĞI ARAŞTIRILIR.

 

   SATIŞ TARİHİNDE,DAVALILAR ÇOK KÜÇÜKTÜR.SATIŞLAR VELAYETLE KABUL EDİLMİŞTİR.MURİSİN SATIŞ BEDELİNE DE İHTİYACI YOKTUR.MUVAZAA SÖZKONUSUDUR.

 

-MURİSİN ,SATIŞ TARİHİNDE SATMAYA İHTİYACI YOKTUR.

 

   -TAŞINMAZ,DEĞERİNDEN AZ BEDEL İLE,DAVA DIŞI OĞLUNUN ARKADAŞINA SATILMIŞ,SATILAN TAŞINMAZDA,OĞLU OTURUYOR.DANIŞIK SÖZKONUSUDUR.

 

-HİÇBİR DELİL YOKSA,DAVALIYA YEMİN YÖNELTİLMELİDİR.

 

-DAVACI,MURİSİN HALEFİ OLARAK DAVA AÇMIŞ İSE,MUVAZAA YAZILI DELİL İLE KANITLANMALIDIR.

 

-MUVAZAA İLE TAPULU TAŞINMAZI,İNTİKAL ETTİREN KİŞİNİN,ÖLÜMÜ HALİNDE,MİRASÇILAR 2 TÜRLÜ DAVA HAKKINA SAHİPTİR.

 

1.DAVA HAKKI : HALEFİYET YOLU İLE DAVA AÇILIR.HALFİYET YOLUNDA,MİRASÇILAR MİRAS BIRAKANIN HAKKINA DAYANARAK İSPAT İSTER. İDDİALARINI “YA-ZI-LI DE-LİL” İLE İSPATLAYABİLİR.

 

2.DAVA HAKKI :  MİRASÇI ,KENDİ MİRAS HAKKINA DAYANARAK İPTAL İSTER.HER TÜRLÜ DELİLE DAYANDIRIR.

 

 BU NEDENLE,MİRASÇILAR HALEFİYET YOLU İLE DEĞİLDE,KENDİ HAKLARINA DAYANARAK,İPTAL DAVASI AÇARLARSA,İDDİALARINI , H-E-R TÜR-LÜ DELİL İLE İSPAT EDEBİLİR.

 

   TARAF MUVAZAASI VAR İSE 05.02.1947 TARİHLİ VE 20/6 SAYILI İBK UYARINCA,ANCAK VE ANCAK YA-ZI-LI DE-LİL İLE İSPATLANABİLİR.TARAF MUVAZAASINDA,”TANIK” DİNLENEMEZ.

 

SORU 9 :

   MURİS,AĞIR HASTALIĞININ TEDAVİSİ AMACI İLE TAŞINMAZINI SATIYOR,MUVAZAA VAR MIDIR?

MURİS MUVAZAASI DAVASINDA,NETİCE-İ TALEP NASIL OLUYOR?

 

CEVAP 9 :

a)  AĞIR HASTALIK

      MURİS AĞIR HASTALIĞININ TEDAVİSİ AMACIYLA TAŞINMASINI SATMASI HALİNDE ,MUVAZAA YOKTUR,İPTAL KARARI VERİLEMEZ.

 

   MİRASÇI , MURİSİN “YATALAK” OLDUĞU SIRADA,MURİSİ DÖVMÜŞ,EZİYET ETMİŞ VE ½ HİSSESİNİ KENDİNE DEVRETTİRMİŞTİR.MUVAZAA VARDIR.

 

   MURİS,KANSER GİBİ AĞIR BİR HASTALIĞA YAKALANMIŞTIR.BAŞKACA BİR GELİR VE VARLIĞI YOKTUR.ÇEKİŞMELİ TAŞINMAZI SATIP,TEDAVİ GİDERLERİNİ KARŞILAMAK İSTEMİŞTİR.MUVAZAA YOKTUR.

 

            b)   MURİS MUVAZAASI DAVASINDA NETİCE-İ TALEP :

            DAVACI MİRASÇI,BK m 18’E GÖRE ,PAY ORANINDA TAPU 

            İPTALİ VE TESCİLİ İSTER.

 

            DAVACI PAY ORANINDA TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİŞ İSE          TAŞINMAZIN TÜMÜNÜN TAPUSUNUN İPTALİ İLE,TÜM MİRASÇILARIN ADINA TESCİLE HUMK m 74’E GÖRE KARAR VERİLEMEZ.BU BİR BOZMA NEDENİ OLUR.

 

           DAVACININ PAY ORANINDA TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMESİ ,  

           DAVANIN DAHA ÇABUK BİTMESİ AÇISINDAN TERCİH EDİLMELİ

           DİR.

 

SORU 10 :

MUVAZAA DAVALARINDA ,ZAMAN AŞIMI VE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE VAR MIDIR?

 

 

   CEVAP 10 :

   MUVAZAA DAVALARINDA ZAMAN AŞIMI VE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE SÖYLEDİR:

 

    MUVAZAA DAVALARINDA,ZAMAN AŞIMI VE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE YOKTUR.

 

    BU NEDEN İLE,İPTAL DAVASI 10-15 YIL SONRA BİLE AÇILABİLİR.ANCAK UZUN YILLAR SONRA AÇILAN İPTAL DAVALARINDA İSPAT GÜÇLÜLÜĞÜ İLE KARŞILAŞILMAKTADIR.

 

    DAVACI,DAVASINI AÇARKEN AYNI DAVA DİLEKÇESİNDE ,KA-DE-ME-Lİ TALEPTE BULUNARAK ÖNCE İPTAL,OLMADIĞI TAKTİRDE TANKİS İSTEMELİDİR.AKSİ HALDE TENKİS DAVASINDA Kİ (1) YILLIK HAKDÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN GEÇMESİ TEHLİKESİ MEVCUTTUR.

 

    MİRASÇI ,MUVAZAA NEDENİ İLE İPTAL DAVASI AÇTI,(1) YILLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜREYİ GEÇİRMEMEK KOŞULU İLE,AYNI DAVADA MUVAZAAYI TENKİS DAVASINA DÖNÜŞTÜREBİLİR.EN AKILLICA İŞ,DAVAYI AÇARKEN KADEMELİ AÇMAKTIR.ÖENCE İPTAL,MÜMKÜN DEĞİLSE TENKİS İSTEMELİDİR.

 

UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK EN ÖNEMLİ HUSUSLAR ŞUNLARDIR

 

1-      MURİS,TAPULU TAŞINMAZINI ,”GERÇEKTE” BA-ĞIŞ-LA-MAK”   İSTEMEKTEDİR.

 

2-      TAPUDA İRADESİNİ SATIŞ VEYA ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ ŞEKLİNDE AÇIKLAMAKTADIR.

 

3-      GÖRÜNÜRDE Kİ SÖZLEŞME,TARAFLARIN GERÇEK İRADELERİNE UYMAMAKTADIR.

 

4-      GİZLİ BAĞIŞ SÖZLEŞMESİ TMK m.634,706 BORÇLAR KANUNU m 213 VE TAPU KANUNUNUN 26.MADDELERİNDE ÖNGÖRÜLEN ŞEKİL KOŞULLARINDAN YOKSUNDUR.TÜM MİRASÇILAR,TAPUDA Kİ SATIŞ VEYA ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA AKDİ SÖZLEŞMELERİNİ MUVAZAA NEDENİ İLE İPTALİNİ İSTEYEİLİRLER.

 

5-      MURİS BAKIM İHTİYACI İÇİNDE DEĞİLDİR,MİRASÇI MURİSE DE BAKMAMIŞTIR.BU NEDEN İLE ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ GEREKİR.

 

6-      KOOPERATİFTEN “KREDİ” ALMAK İÇİN YAPILAN SATIŞTA MUVAZAA YOKTUR.AÇILACAK DAVADA,TARAF MUVAZAASINA DAYANILIR.HALEFİYET SÖZKONUSUDUR.YAZILI DELİL İLE KANITLANMALIDIR.

 

HUKUK VE ADALET DOLU GÜNLER DİLİYORUM.  17.04.2010

               

 

                                                           Av.SELAHATTİN CANBOLAT

BİLGİ NOTU : SÖZLÜ VE YAZILI DANIŞMA , ANKARA BAROSUNUN AVUKAT - İŞ SAHİBİ          ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ GEREĞİNCE ÜCRETLİDİR.