İletişim Bilgileri
an image
Ofis Adresi
Necatibey Caddesi Kerem İşhanı 21/18 KIZILAY ANKARA
E-mail: avukatselahattincanbolat@mynet.com

Telefon: (312) 229 87 66
Fax: (312) 229 86 70
Ev Tel: (312) 322 40 90
1.Cep : 0538 310 39 62
2.Cep : 0506 203 63 21
3.Cep : 0506 203 63 20

İcra Ve Ticaret Hukukunda Ticari Senetler Davaları

İCRA VE TİCARET HUKUKUNDA

TİCARİ SENETLER DAVALARI

 

1.     SORU :

İCRA HUKUKUNDA, TİCARİ SENETLER DEYİNCE, “NEYİ” ANLIYORUZ?

TİCARİ SENETLERİN ÖNEMİ NEDİR?

 

1.     CEVAP :

a)İİK. m. 167-176 MADDELERDE OLMAK ÜZERE, (10) MADDE DE DÜZENLENMİŞTİR.

b)BORÇLU SAYISI : 25 MİLYON.

c)İLGİLENDİRDİĞİ KESİMLER : ÜLKEMİZDE, 72 MİLYON, YURTDIŞINDA 6 MİLYON OLMAK ÜZERE 78 MİLYON KİŞİYİ,

İCRA MÜDÜRLERİNİ,

11.211 HAKİM VE SAVCIMIZI (4 ARALIK 2009 İTİBARİ İLE MEMURLAR NET),

60.000’İ AŞKIN AVUKATIMIZI İLGİLENDİRİYOR.

d)MENFİ TESPİT ORANI : %40

e)İLGİLENDİRDİĞİ DAVA SAYISI : 2005 YILINDA 17 MİLYON DAVAYI İLGİLENDİRİYOR.

f)YARARLANDIĞIMIZ İÇTİHAT SAYISI : 738.

 

 

 

2.SORU :

TİCARİ SENETLERDE, “YETKİLİ” İCRA DAİRESİ NERESİDİR?

 

2.CEVAP :

a)ARANACAK ALACAK : TİCARİ SENETLER, A-RA-NA-CAK ALACAKTIR.

b)BORÇLUNUN İKAMETGAHI : BORÇLUNUN İKAMETGAHI YETKİLİDİR.

c)ADİ SENETLER : YETKİLİ İCRA DAİRESİ, ALACAKLININ KENDİ İKAMETGAHIDIR.

 

 

 

 

3.SORU :

TİCARİ SENEDİN “BORÇLULARI” KİMLERDİR?

 

3.CEVAP :

a)KEŞİDECİ : SENEDİ DÜZENLEYEN.

b)CİRANTALAR : SENEDİN ARKASINI CİRO EDENLER.

c)AVAL VERENLER : TİCARİ KEFİLLER.

d)ARAYA GİREREK KABUL EDENLER.

e)YETKİSİZ TEMSİLCİLER.

 

 

 

 

4.SORU :

VEKİL, AVUKAT, GENEL VEKALETNAME İLE TİCARİ SENET DÜZENLEYEBİLİRMİ?

 

4.CEVAP :

“ÖZEL YETKİ” : VEKİLİN, AVUKATIN TİCARİ SENET DÜZENLEYEBİLMESİ İÇİN, BU KONUDA VEKALETNAMESİNDE, “ÖZEL YETKİ” BULUNMASI GEREKİR. (12. HD. 15.03.2007 T., 2077/4742)

 

 

 

 

 

5.SORU :

TİCARİ SENEDE YANİ BONO VE ÇEKE FAİZ ORANI YAZILIRSA NE OLUR?

ŞU ANDA TİCARİ SENETLERDE HANGİ FAİZ UYGULANIYOR?

 

5.CEVAP :

a)YAZILMAMIŞ SAYILMA : BONOYA YAZILAN ÖRNEĞİN, %40, %50, %70 GİBİ FAİZ ORANLARI, YA-ZIL-MA-MIŞ SAYILIR.

b)AVANS FAİZİ : TİCARİ SENETLERDE, 3095 SK. m. 2’YE GÖRE, TİCARİ REESKONT (=AVANS) FAİZİ UYGULANIR.

 

 

 

 

6.SORU :

AÇIK SENET NEDİR?

AÇIK SENET GEÇERLİMİDİR?

AÇIK SENEDİN, ANLAŞMAYA AYKIRI DOLDURULDUĞU NASIL İSPAT EDİLEBİLİR?

 

6.CEVAP :

a)TARİFİ : İMZANIN DIŞINDAKİ HER UNSURUN YAZILMAMASIDIR.

b)GEÇERLİLİK : TTK. M. 592’YE GÖRE, AÇIK SENET DÜZENLENMESİ GEÇERLİDİR.

c)ANLAŞMAYA AYKIRILIK : ANCAK, HUMK m. 290’A GÖRE “YAZILI DELİL” İLE İSPAT EDİLEBİLİR. (HGK 13.01.1983 T ; İBK 24.03.1989)

 

 

 

 

7.SORU :

“YABANCI” PARA İLE TİCARİ SENET DÜZENLENEBİLİR Mİ?

 

7.CEVAP :

a)YABANCI PARA ÜZERİNDEN, BONO VE ÇEK DÜZENLENEBİLİR.

b)AYNEN (=EFEKTİF) KAYDI : BORÇLU, YABANCI PARAYI ÖRNEĞİN EURO VEYA DOLARI ÖDEYEREK, BORÇDAN KURTULABİLİR.

c)AYNEN (=EFEKTİF) KAYDI YOK : BORÇLU, “VADE” TARİHİNDEKİ MEMLEKET PARASINI ÖDEYEREK BORCUNDAN KURTULABİLİR.

d)3678 SK. m.29, BK. m. 83’E BİR FIKRA EKLEDİ, EKLENEN FIKRA, 23.11.1990 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ,

YABANCI PARA, EURO VEYA DOLAR, “VADESİNDE” ÖDENMEDİ.

ALACAKLI, ALACAĞINI “AYNEN” VADE VEYA FİİLİ ÖDEME GÜNÜNDEKİ RAYİCE GÖRE TÜRK PARASI İLE ÖDENMESİNİ İSTEYEBİLİR.

 

 

 

 

8.SORU :

TİCARİ SENET BEDELİ, ÖRNEĞİN YARIM KİLO ALTIN OLARAK YAZILDI. HUKUK DURUM NEDİR?

 

8.CEVAP :

SENET BEDELİ, ALTIN OLARAK YAZILDI İSE, “KAYITSIZ ŞARTSIZ” MUAYYEN BİR BEDELE ÖDEME KAYDI YOK

SENET BEDELİNİN, ALTIN OLARAK YAZILMASI, BONOYU BONO OLMAKTAN ÇIKARIR. (12. HD. 15.11.1999 T.)

 

 

 

 

9.SORU :

BONODA, VADESİNDE ÖDENMEDİĞİ TAKTİRDE, DİĞER BONOLAR MUACCELİYET KAZANACAKTIR KAYDI GEÇERLİMİDİR?

 

9.CEVAP :

a)SÖZLEŞMEDE MUACCELİYET ŞARTI VARSA : GEÇERLİDİR.

b)SADECE BONODA MUACCELİYET ŞARTI VARSA : GEÇERSİZDİR. (12. HD. 19.03.2007 T.)

BONODAKİ MUACCELİYET KAYDI, YA-ZIL-MA-MIŞ SAYILIR. KAMBİYO NİTELİĞİNİ ETKİLEMEZ.

 

 

 

 

10.SORU :

ALACAKLI, TİCARİ SENEDİ PROTESTO ETTİRMEDİ. TİCARİ SENEDİ PROTESTO ETTİRMEMENİN HUKUKİ SONUÇLARI NELERDİR?

 

10.CEVAP :

a)MÜRACAAT BORÇLULARI : ALACAKLI, TİCARİ SENEDİ PROTESTO ETTİRMEZSE, MÜRACAAT BORÇLULARINA BAŞVURAMAZ.

b)MÜRACAAT BORÇLULARI : CİRANTALAR, AVALİSTLER…

c)MESAJ : SENEDİ PROTESTO ETTİR. (3 KERE)

d)PROTESTO SÜRESİ : BONODA, VADEDEN VE VADEYİ TAKİP EDEN 2 İŞ GÜNÜ, ÇEKTE, 10 GÜN İÇİNDE BANKAYA İBRAZ EDİLMELİDİR.

e)HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE : 2 VE 10 GÜNLÜK PROTESTO SÜRELİRİ, HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELERDİR.

BONO VE ÇEKİ PROTESTO ETTİRMEZSEK, LEHTAR, CİRANTALAR VE KEFİLLERE BAŞVURAMAYIZ.

 

 

 

11.SORU :

BİR BONO VEYA ÇEK, İCRAYA KONULDU.

İMZA BİZE AİT DEĞİL.

NE YAPMAMIZ GEREKİR?

 

11.CEVAP :

a)İTİRAZ MERCİİ : İCRA HAKİMLİĞİ.

b)İTİRAZ SÜRESİ : 5 GÜN.

c)BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ : YAPILIR.

d)HAKSIZ İMZAYA İTİRAZ : %10 PARA CEZASI + %40 İCRA İNKAR TAZMİNATI.

e)KÖTÜ NİYETLİ ALACAKLI : %20 TAZMİNAT + %10 PARA CEZASI ÖDER.

f)SATIŞ İŞLEMİNİN DURMASI : İMZAYA İTİRAZ, SADECE SATIŞ İŞLEMİNİ DURDURUR.

 

 

 

 

12.SORU :

BORCA İTİRAZ SEBEPLERİ NELERDİR?

KAÇ GÜN İÇİNDE NEREYE BAŞVURULUR?

 

12.CEVAP :

a)ÖDEME DEFİ : TAMAMEN VEYA KISMAN BORCU ÖDEDİM.

b)ERTELENME : BORCUM ERTELENDİ.

c)ZAMANAŞIMI : BORCUM ZAMANAŞIMINA UĞRADI.

d)YETKİ İTİRAZI : İCRA DAİRESİ YETKİLİ DEĞİL.

e)TAKAS DEFİ : BEN DE, ALACAKLIDAN ALACAKLIYIM.

f)İTİRAZ SÜRESİ : 5 GÜN.

g)İTİRAZ MERCİİ : İCRA HAKİMLİĞİ.

 

 

 

 

13.SORU :

KOOPERATİFİN TİCARİ SENETLERDEKİ SORUMLULUĞU İÇİN, KAÇ İMZA GEREKİYOR?

 

13.CEVAP :

a)BONO VE ÇEK GİBİ TİCARİ SENETLERDE, KOOPERATİFİN SORUMLU OLMASI İÇİN, “YETKİLİ” 2 İMZA ŞARTTIR.

b)TEK İMZA VAR İSE, KOOPERATİF SORUMLU DEĞİLDİR.

c)TEK İMZANIN OLMASI HALİNDE, KOOPERATİF, İCRA TAKİBİNİN İPTALİNİ TALEP EDER.

d)ANONİM ŞİRKET, “ÇİFT” İMZA İLE TEMSİL EDİLİR. (12. HD. 12.04.2001 T.)

 

 

 

 

14.SORU :

BONO VEYA ÇEK, TEHDİT İLE VERİLDİ.

HUKUKEN NE YAPMAMIZ GEREKİR?

 

14.CEVAP :

a)GÖREVLİ MAHKEME : TEHDİT İDDİASI, DAR YETKİLİ İCRA HAKİMLİĞİNCE İNCELENEMEZ. GÖREVLİ MAHKEME, GENEL MAHKEMEDİR.

b)BAŞVURU SÜRESİ : HATA, HİLE, TEHDİT İLE DÜZENLENEN BONO VE ÇEKLERİN İPTALİ İÇİN, GENEL MAHKEMELERE, TEHDİT TARİHİNDEN İTİBAREN 1 YILLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE İÇERİSİNDE DAVA AÇILMALIDIR.

 

 

 

15.SORU :

BONODA VE ÇEKTE ZAMANAŞIMI NE KADARDIR?

 

15.CEVAP :

a)BONODA KEŞİDECİYE, VADEDEN İTİBAREN 3 YIL İÇİNDE BAŞVURMALIDIR.

b)ÇEKTE, KARŞILIKSIZDIR ŞERHİ KONULDUĞU TARİHTEN İTİBAREN 6 AY İÇİNDE İCRA TAKİBİNE GEÇMELİ VE ŞİKAYETTE BULUNMALIDIR.

 

                   

 

HUKUK VE ADALET DOLU GÜNLER DİLİYORUM. SEVGİ VE SAYGILARIMLA.

 

                      Av. SELAHATTİN CANBOLAT

  BİLGİ NOTU : SÖZLÜ VE YAZILI DANIŞMA , ANKARA BAROSUNUN AVUKAT - İŞ SAHİBİ          ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ GEREĞİNCE ÜCRETLİDİR.