İletişim Bilgileri
an image
Ofis Adresi
Necatibey Caddesi Kerem İşhanı 21/18 KIZILAY ANKARA
E-mail: avukatselahattincanbolat@mynet.com

Telefon: (312) 229 87 66
Fax: (312) 229 86 70
Ev Tel: (312) 322 40 90
1.Cep : 0538 310 39 62
2.Cep : 0506 203 63 21
3.Cep : 0506 203 63 20

Ölünceye Kadar Bakma İle İlgili Tapu İptal Ve Tescil Davaları.

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA  SÖZLEŞMESİ İLE

İLGİLİ TAPU İPTAL VE TESCİL DAVALARI.

 

 

SORU 1 :

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMELERİNİ, “TARİF” EDER MİSİNİZ?

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMELERİ, “NİÇİN” YAPILIYOR?

 

CEVAP 1 :

a)TARİFİ :

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ, BİR TARAFIN, SAĞLAR ARASI BİR TASARRUFLA, MAL VARLIĞININ TAMAMININ VEYA BİR KISMININ MÜLKİYET VEYA KULLANMA HAKKINI, DEVRETMEK YAHUT ÖLÜME BAĞLI BİR TASARRUFLA MİRASÇI ATAMAK, BAZI MALLARINI VASİYET ETMEK GİBİ BİR EDİMİNE KARŞILIK, ÖTEKİ TARAFIN, ÖLÜNCEYE KADAR BAKIP GÖZETMEK EDİMİNİ YÜKLENDİĞİ, RESMİ VASİYET ŞEKLİNDE DÜZENLENEN BİR SÖZLEŞMEDİR.

 

b)BAKIMA MUHTAÇ :

TOPLUMDA, YAŞLI, BAKIMA MUHTAÇ, YALNIZ, İLERİ TARİHLERDE BAKILIP GÖZETİLME İHTİYACI DUYAN, SIĞINILACAK BİR YER BULMAKTA, HAYATLARINI GÜVENCE ALTINDA TUTMAK İSTEYEN KİŞİLER, BU SÖZLEŞMEYİ YAPIYOR.

 

c)MAL KAÇIRMAK :

MİRASÇIDAN, ALACAKLILARDAN MAL KAÇIRMAK, TENKİS HÜKÜMLERİNDEN KURTULMAK İSTEYEN KİŞİLER DE, BU SÖZLEŞMEYİ YAPIYOR.

d)KİŞİNİN, MADDİ İMKANI VAR.

KENDİLERİNİ, GÜVENDE HİSSETMİYORLAR.

HASTA VEYA YAŞLILAR

YAKIN İLGİ GÖSTERECEK, SICAK BİR AİLE ORTAMI ARIYORLAR.

SORU 2 :

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMELERİNİN, GEÇERLİ OLMASI İÇİN, HUKUKEN BİR “ŞEKİL” ARANIYOR MU?

 

CEVAP 2 :

a)BK. M. 512 RESMİ ŞEKİL :

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMELERİNİN, “RESMİ” BİR ŞEKİLDE YAPILMASI ZORUNLUDUR. (BK. M. 512)

 

b)GEÇERLİLİK KOŞULU :

RESMİ ŞEKİL, GEÇERLİLİK KOŞULUDUR.

RESMİ ŞEKİLE UYULMAMASI HALİNDE, SÖZLEŞME GEÇERSİZ OLUR, HİÇ BİR HÜKÜM VE SONUÇ DOĞURMAZ.

 

c)RESEN DİKKATE ALINMA :

SÖZLEŞMENİN RESMİ ŞEKLİ, MAHKEMECE RESEN, DAVANIN HER AŞAMASINDA DİKKATE ALINIR.  

RESMİ ŞEKİL EKSİKLİĞİ VARSA, TARAFLARIN, KARŞILIKLI OLARAK EDİMLERİNİ YERİNE GETİRMELERİ İLE DE SÖZLEŞME GEÇERLİ HALE GELMEZ.

 

d)1.İSTİSNA :

BAKIM BORÇLUSU VE BAKIM ALACAKLISI, UZUN SÜRE (=10 YIL) EDİMLERİNİ YERİNE GETİRMİŞLERSE, TARAFLARDAN BİRİ, ŞEKİL NOKSANLIĞINI İLERİ SÜREREK ADİ SÖZLEŞMEYİ İPTAL ETTİREMEZ.

“-…ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA AKDİNE DAYANARAK, AKİTTE YAZILI VECİBEYİ (=EDİMİ) YERİNE GETİREN, ÖLENE KADAR BAKAN ŞAHSIN MÜLKİYET HAKKINA, AKİT, “ŞEKİL” BAKIMINDAN NOKSANDIR DİYE, ÖLÜNÜN MİRASÇILARI TARAFINDAN AÇILAN DAVA, HAKKIN SUİSTİMALİ NEDENİ İLE RED EDİLMELİDİR”. (HGK. 19.06.1963 T., E: 1-31, K: 55)

 

“-…BAKIM ALACAKLISI, “SAĞLIĞINDA” ŞEKİL EKSİKLİĞİNİ İLERİ SÜRMEMİŞTİR, MİRASÇISI, BİÇİM EKSİKLİĞİNİ, MK m. 2’YE GÖRE İLERİ SÜREMEZ”. (13 HD. 01.10.1981 T., E: 5650, K: 6248)

 

e)2.İSTİSNA :

“-…BAKIM ALACAKLISI, “SAĞLIĞINDA” ŞEKİL EKSİKLİĞİNİ İLERİ SÜRMEMİŞ İSE, BAKIM ALACAKLISININ ÖLÜMÜNDEN SONRA, BAKIM ALACAKLISININ MİRASÇILARI, ŞEKİL EKSİKLİĞİNİ İLERİ SÜREMEZ. SÜRERLERSE, BU İYİNİYET KURALINA AYKIRIDIR”. (16 HD. 11.05.1992 T., E: 7828, K: 6695)

 

 

 

 

 

SORU 3 :

BAKIM BORÇLUSUNUN, BAKIM ALACAKLISINA KARŞI “EDİMLERİ” NELERDİR?

 

CEVAP 3 :

BAKIM BORÇLUSU, BAKIM ALACAKLISINA KARŞI :

a)MESKEN (=BARINMA),

b)BESLENME,

c)GİYDİRME,

d)TEMİZLEME,

e)TEDAVİ EDİLME,

f)HARÇLIK VERME,

g)BAKIM ALACAĞINI, BİZZAT BAKIM BORÇLUSU YERİNE GETİRMELİDİR.

 

KURAL :

BİZZAT, BORÇLU BAKMALIDIR.

 

İSTİSNA :

SÖZLEŞME İLE YAKININI VEYA İŞÇİSİNİN BAKMASI KARARLAŞTIRILABİLİR …

 

MESKEN HAKKI :

-BK m. 514’E GÖRE, BAKIM ALACAKLISI, BAKIM BORÇLUSUNUN AİLESİ İÇERİSİNDE YAŞAR.

-AKSİ, SÖZLEŞME İLE KARARLAŞTIRILABİLİR.

-BAKIM ALACAKLISI, BAKIM BORÇLUSUNUN YENİ EVİNE GİTMEDİ, HAKİM, BK m. 517/SON FIKRAYA GÖRE, TARAFLARIN BİRLİKTE YAŞAMALARINA SON VERİP, HAYAT BOYU GELİRE HÜKMEDEBİLİR.

-EVİN YAKACAK, ELEKTRİK, SU MASRAFLARI GİBİ GİDERLERİ, KİRALANMIŞ İSE KİRASI, ZORUNLU EŞYALARIN TEMİNİ, YEMEĞİNİN PİŞİRİLMESİ, EVİN TEMİZLENMESİ, BAKIM BORÇLUSU TARAFINDAN KARŞILANMALIDIR. 

 

 

 

SORU 4 :

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNİ DÜZENLEMEYE, “YETKİLİ” MAKAMLAR KİMLERDİR?

 

CEVAP 4 :

a)BK m. 512’YE GÖRE, ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ, MİRAS SÖZLEŞMESİ ŞEKLİNDE DÜZENLENİR.

 

b)MK. M. 545’E GÖRE, MİRAS SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİ OLMASI İÇİN, RESMİ VASİYET ŞEKLİNDE DÜZENLENMESİ ŞARTTIR.

 

c)MK m. 532/2’YE GÖRE, RESMİ VASİYETİ :

-SULH HAKİMİ,

-NOTER VEYA

-TAPU SİCİL MUHAFIZI VEYA MEMURLARI DÜZENLEYEBİLİR. (TAPU KANUNUN m. 26; İBK 10.12.1952 T., E:4, K:5)

 

d)”-…BK m. 512’YE GÖRE, ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ, MİRAS MUKAVELESİ ŞEKLİNDE DÜZENLENMELİDİR.

MİRAS MUKAVELESİ İSE, RESMİ VASİYET ŞEKLİNDE DÜZENLENİR.

VASİYET SENEDİ, 2 ŞAHİT ÖNÜNDE, SULH HAKİMİ, NOTER VEYA TAPU SİCİL MEMURU TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKİR”. (14. HD. 22.03.1974 T., E: 691, K: 598)

“-…ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ, RESMİ VASİYET ŞEKLİNDE DÜZENLENMEDİKÇE, VARSAYILAMAZ”. (4 HD. 07.09.1965 T., E: 6576)

“-…TAPU MEMURUNUN DÜZENLEDİĞİ ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ, BK m. 512 VE MK m. 492. MADDELERİ UYARINCA, “RESMİ VASİYET” ŞEKLİNDE YAPILMADIĞI TAKTİRDE GEÇERSİZDİR”. (1 HD. 27.09.1952 T., E: 6101, K: 3638)

 

SORU 5 :

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNE “KİMLER” RESMİ MEMUR VE TANIK OLARAK KATILAMAZLAR ?

 

CEVAP 5 :

MK m. 536’YA GÖRE :

a)FİİL EHLİYETİ BULUNMAYANLAR,

 

b)BİR CEZA MAHKEMESİNİN KARARI İLE, KAMU HİZMETİNDEN YASAKLI OLANLAR,

 

c)OKUR YAZAR OLMAYANLAR,

 

d)MİRAS BIRAKANIN EŞİ, ÜST SOY VE ALT SOY KAN HISIMLARI,

 

e)KARDEŞLERİ VE BU KİŞİLERİN EŞLERİ,

 

f)ÜVEY KARDEŞ,

 

g)EVLATLIK,

 

RESMİ VASİYETNAMENİN DÜZENLENMESİNE RESMİ MEMUR VEYA TANIK OLARAK KATILAMAZLAR.

 

İSTİSNA :

BOŞANMIŞ EŞ VEYA NİŞANLI, SÖZLEŞMEYE KATILABİLİR.

 

 

 

 

SORU 6 :

BAKIM ALACAKLISI, DEVRETTİĞİ TAPULU TAŞINMAZLAR ÜZERİNDE, “İPOTEK” HAKKINA SAHİP OLDUĞU SÖYLENİYOR.

İPOTEK HAKKINI VE İPOTEK HAKKININ SÜRESİNİ AÇIKLARMISINIZ?

 

CEVAP 6 :

a)İPOTEK HAKKI :

BAKIM ALACAKLISI, DEVİR ETTİĞİ, “TAPULU” TAŞINMAZLAR ÜZERİNDE, KANUNİ İPOTEK HAKKINA SAHİPTİR.

 

b)TESCİL SÜRESİ :

BAKIM ALACAKLISI, KANUNİ İPOTEK HAKKINI, 3 AY İÇERİSİNDE TESCİL ETTİRMELİDİR. (HGK 27.11.1963 T., E:1-56, K: 95)

 

c)TEMLİK TARİHİNDEN :

“-…BAKIM ALACAKLISI, YASALARLA KENDİSİNE TANINAN BU İPOTEK HAKKINI, TEMLİK TARİHİNDEN İTİBAREN, 3 AYLIK SÜRE İÇERİSİNDE, “HERKESE” KARŞI İLERİ SÜREBİLİR.

HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE OLAN BU 3 AYLIK SÜRE, GEÇTİKTEN SONRA, 3. KİŞİLERE KARŞI İPOTEK HAKKINI KULLANABİLMESİ, BU HAKKINI TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE TESCİL ETTİRMESİNE BAĞLIDIR”. (1 HD. 05.05.2005 T., E: 4672, K: 5674)

 

d)BK m. 513 GEREĞİNCE, KANUNİ İPOTEK HAKKI, “AYNİ” BİR NİTELİK TAŞIR.

 

e)MK m. 894’DE ÖNGÖRÜLEN SÜRE İÇERİSİNDE, “HERKESE” KARŞI İLERİ SÜRÜLEBİLİR.

ÖRNEĞİN, BAKIM BORÇLUSU, TAŞINMAZI 3 AYLIK SÜRE İÇERİSİNDE 3. KİŞİYE DEVRETTİ.

BAKIM ALACAKLISI, KANUNİ İPOTEK HAKKINI, TAPU SİCİLİNE TESCİL ETTİRMEMİŞ OLSA DAHİ, “YENİ” MALİKE KARŞI İLERİ SÜREBİLİR.

 

f) 3 AYLIK SÜRE, BAKIM BORÇLUSUNUN, TAŞINMAZIN TAPUDA, KENDİ ÜZERİNE, MÜLKİYETİNİ KAZANDIĞI YANİ, TESCİL ETTİRDİĞİ ANDAN İTİBAREN BAŞLAR.

 

UYARI :

3 AYLIK SÜREDEN SONRA BAKIM ALACAKLISININ, KANUNİ İPOTEK HAKKINI HERKESE KARŞI İLERİ SÜREBİLMESİ İÇİN, TAPU SİCİLİNE MUTLAKA “TESCİL” EDİLMESİ GEREKİR.

3 AYLIK SÜRE İÇİNDE KANUNİ İPOTEK HAKKI, TAPU SİCİLİNE TESCİL EDİLMEZSE, İPOTEK HAKKI, 3. KİŞİLERE KARŞI İLERİ SÜRÜLEMEZ.

BU NEDENLE, BAKIM ALACAKLISI, BAKIM BORÇLUSUNA, ÖRNEĞİN DAİREYİ TAPUDA VERDİ. HEMEN 3 AY İÇİNDE, KANUNİ İPOTEK HAKKINI KOYDURMALIDIR. BÖYLECE 3. ŞAHISLARA KARŞI KANUNİ İPOTEK HAKKINI İLERİ SÜREBİLİR.

 

 

 

SORU 7 :

BAKIM ALACAKLISININ, TIBBİ YARDIM GÖRME VE TEDAVİ EDİLME HAKKINI ANLATIRMISINIZ?

 

CEVAP 7 :

a)TEDAVİ EDİLME HAKKI :

BAKIM ALACAKLISININ, HASTALANMASI HALİNDE, TEDAVİ EDİLME HAKKI BULUNMAKTADIR.

 

b)ÜCRETLERİNİ ÖDEMEK :

BAKIM BORÇLUSU, HASTALANAN BAKIM ALACAKLISINI DOKTORA GÖTÜRME, GEREKTİĞİNDE HASTANEYE YATIRMA, AMELİYAT ETTİRME, İLAÇLARINI ALMA VE TÜM BUNLARIN ÜCRETLERİNİ ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜDÜR.

 

c)TEDAVİ MASRAFLARI İÇERİSİNE DİŞ TEDAVİSİ, PROTEZ TAKTIRMA GİBİ MASRAFLAR DA GİRER.

 

d)SÖZLEŞMENİN FESHİ :

DOKTOR, İLAÇ, AMELİYAT, ORTOPEDİ, FİZİK TEDAVİ, PROTEZ, HASTANE GİBİ ZORUNLU TÜM MASRAFLARIN KARŞILANMASI GEREKMEKTEDİR.

BAKIM BORÇLUSU, BAKIM ALACAKLISINA TIBBİ YARDIMDA BULUNMAZ, TEDAVİ ETTİRMEZ İSE, BU “ÇEKİLMEZ HAL” KAVRAMINA GİRER, BAKIM ALACAKLISI, SÖZLEŞMENİN FESHİNİ İSTEYEBİLİR.

HATTA, BAKIM BORÇLUSU, BAKIM ALACAKLISININ AÇTIĞI VEYA ALEYHİNDE AÇILAN TÜM DAVALARIN MASRAFINI KARŞILAMAK ZORUNDADIR.

HATTA, BAKIM BORÇLUSU, BAKIM ALACAKLISININ CENAZESİNİ KALDIRMAK VE MEZAR BAKIM MASRAFLARINI DA ÖDEMEK ZORUNDADIR.   

 

 

 

 

 

SORU 8 :

BAKIM SÖZLEŞMESİNDE, “MUVAZAAYI” ANLATIRMISINIZ?

 

CEVAP 8 :

a)AMAÇ :

BAKIM ALACAKLISI, ÖRNEĞİN MALLARINI, ALACAKLILARIN HACZİNDEN KURTARMAK İÇİN, MAL VARLIĞINI BAKIM BORÇLUSUNA DEVRETMEKTEDİR.

VEYA, MİRAS BIRAKAN, ÖTEKİ MİRASÇILARINDAN MAL KAÇIRMAK AMACI İLE SAĞLIĞINDA, MİRASÇILARINDAN BİRİ VEYA BİR KAÇI İLE BAKIM SÖZLEŞMESİ YAPMAKTADIR.

 

b)MAL KAÇIRMAK İÇİN, BAKIM ALACAKLISI, DAİREYİ BAKIM BORÇLUSUNA DEVRETTİ.

MUVAZAA VARDIR.

SÖZLEŞMENİN İPTALİ GEREKİR.

 

c)MURİSİN, ÇOCUKLARINDAN BİR ÖRNEK VERELİM.

-MİRAS BIRAKAN BAKIM ALACAKLISI, YAŞLIDIR AMA BAKMA İHTİYACI YOKTUR.

-BAKIM BORÇLULARI, BAKMAMIŞLARDIR.

-BAKIM ALACAKLISI, YALNIZ YAŞADIĞI EVDE, İŞLERİNİ KENDİ YAPMIŞTIR.

-EVİN TEMİZLİK İŞLERİNİ, KENDİ YAPMIŞTIR.

-BAKIM YOKTUR.

-İŞTE BU DURUMDA, MUVAZAA SÖZKONUSUDUR.

 

d)MUVAZAA OLUP OLMADIĞINI ANLAMAK İÇİN :

-MURİSİN, SÖZLEŞME TARİHİNDEKİ YAŞI,

-FİZİKİ VE GENEL SAĞLIK DURUMU,

-TEMLİK EDİLEN MALIN, TÜM MAL VARLIĞINA ORANI.

 

 

SORU 9 :

BAKIM BORÇLUSU, BAKIM ALACAKLISINDAN, DAHA ÖNCE “ÖLDÜ”, SÖZLEŞME NE OLUR?

 

CEVAP 9 :

a)BORÇLAR HUKUKUNA BAĞLI ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNDEKİ DURUM :

 

-BİR YIL İÇİNDE SÖZLEŞMENİN FESHİNİ İSTEME:

BORÇLAR HUKUKUNA BAĞLI ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNDE, BAKIM BORÇLUSU, BAKIM ALACAKLISINDAN ÖNCE, “ÖLDÜ”.

BAKIM ALACAKLISI, BK. M. 518 GEREĞİNCE, 1 SENE İÇERİSİNDE, SÖZLEŞMENİN “FESHİNİ” İSTEYEBİLİR.

 

-BORÇLAR HUKUKUNA BAĞLI ÖLÜNCEYE KADAR BAKIM SÖZLEŞMESİNDE, TAPULU TAŞINMAZLARIN TAPUDA DEVREDİLMESİ, TAPUSUZ TAŞINMAZLARIN, TAŞINIR MALLARIN ZİLYETLİĞİNİN DEVRİ, ALACAĞIN TEMLİKİ GİBİ BİR TASARRUFİ İŞLEME GEREK VARDIR.

 

b)MİRAS HUKUKUNA BAĞLI ÖLÜNCEYE KADAR BAKIM SÖZLEŞMESİNDEKİ DURUM :

 

-KENDİLİĞİNDEN SONA ERME :

MİRAS HUKUKUNA BAĞLI ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNDE, BAKIM BORÇLUSU, BAKIM ALACAKLISINDAN ÖNCE, “ÖLÜRSE”, MK. M. 548 UYARINCA, SÖZLEŞME “KENDİLİĞİNDEN” SONA ERER.

 

-MİRAS HUKUKUNA BAĞLI ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNDE, BAKIM ALACAKLISININ, “EDİMİ”, “ÖLÜMÜ” İLE BAKIM BORÇLUSUNA, “KENDİLİĞİNDEN” GEÇER.

 

 

 

SORU 10 :

BAKIM ALACAKLISININ, BAKIM BORÇLUSUNA DEVREDECEĞİ DEĞERLER NELERDİR?

KARI KOCA ARASINDAKİ BAKIM SÖZLEŞMESİNİN ÖZELLİĞİ NEDİR? :

 

CEVAP 10 : 

a)TAŞINIR VE TAŞINMAZ MALLAR,

b)SINIRLI AYNİ HAKLAR (ÖRNEĞİN, İNTİFA DEDEĞİMİZ OTURMA HAKKI)

c)KIYMETLİ EVRAKLAR (ÖRNEĞİN BONO, ÇEK, HİSSE SENEDİ, TAHVİL GİBİ)

d)ALACAK HAKLARI,

e)NAKİT PARA,…

f)EŞLER, BİRBİRİNE BAKMAKLA YÜKÜMLÜDÜR.

BU NEDENLE, ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMELERİ GEÇERSİZDİR.

ANCAK, EŞLERDEN BİRİ, “ÖZEL BAKIMA” MUHTAÇ İSE, ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ GEÇERLİDİR. (2 HD. 15.01.1974 T., E: 8154, K: 180)

 

HUKUK VE ADALET DOLU GÜNLER DİLİYORUM. SEVGİ VE SAYGILARIMLA.

 

                      Av. SELAHATTİN CANBOLAT

 

  BİLGİ NOTU : SÖZLÜ VE YAZILI DANIŞMA , ANKARA BAROSUNUN AVUKAT - İŞ SAHİBİ          ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ GEREĞİNCE ÜCRETLİDİR.