İletişim Bilgileri
an image
Ofis Adresi
Necatibey Caddesi Kerem İşhanı 21/18 KIZILAY ANKARA
E-mail: avukatselahattincanbolat@mynet.com

Telefon: (312) 229 87 66
Fax: (312) 229 86 70
Ev Tel: (312) 322 40 90
1.Cep : 0538 310 39 62
2.Cep : 0506 203 63 21
3.Cep : 0506 203 63 20

4721 Sayılı Yeni Türk Medeni Hukukunda Babalık Davaları

 

4721 SAYILI YENİ TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA

BABALIK DAVALARI

 

1.SORU :

BABALIK DAVASINI KİMLER, HANGİ SÜRE İÇERİSİNDE AÇABİLİR?  

 

1.CEVAP :

a)EVLİLİK DIŞINDA DOĞAN ÇOCUĞUN ANASI BABALIK DAVASI AÇABİLİR.

EVLİLİK DIŞI ANNE, EVLİLİK DIŞI ÇOCUK DOĞMADAN EVVEL VEYA DOĞUMDAN İTİBAREN NİHAYET 1 SENE İÇİNDE AÇABİLİR.

BABALIK DAVASI, ANNE TARAFINDAN AÇILMIŞ İSE, 1 SENELİK SÜRE “DOĞUM” TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞLAR.

 

b)ÇOCUK ADINA KAYYIM TARAFINDAN BABALIK DAVASI AÇILABİLİR.

BABALIK DAVASI, ÇOCUK ADINA KAYYIM TARAFINDAN AÇILMIŞ İSE, KAYYIM’IN “ATANMA” TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞLAR,

KAYYIM, ATANMA TARİHİNDEN İTİBAREN, 1 YILLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE İÇERİSİNDE BABALIK DAVASINI AÇAR.

 

c)EVLİLİK DIŞI DOĞAN ÇOCUK AÇABİLİR,

ŞAYET ÇOCUK İÇİN KAYYIM TAYİN EDİLMEMİŞ İSE, ÇOCUK “REŞİT” OLDUĞU TARİHTEN İTİBAREN 1 YIL İÇİNDE BABALIK DAVASINI KENDİSİ AÇABİLİR.

 

 

 

 

 

d)1 YILLIK DAVA AÇMA SÜRESİNİN NİTELİĞİ :

KANUNDA GÖSTERİLEN 1 YILLIK DAVA AÇMA SÜRESİ, “HAK DÜŞÜRÜCÜ” SÜREDİR.

1 YILLIK SÜRE, KAMU DÜZENİNİ İLGİLENDİRİR.

HAKİM TARAFINDAN RESEN ARAŞTIRILIR VE UYGULANIR. (HGK 04.11.1992 T., E: 1992/2-543, K: 1992/635)

 

 

 

 

2.SORU :

BABALIK DAVASI KİMLERE KARŞI AÇILABİLİR?

HANGİ HALLERDE, BABALIK DAVASI AÇILMASINA GEREK YOKTUR?

 

2.CEVAP :

a)EVLİLİK DIŞI BABAYA KARŞI AÇILABİLİR.

 

b)EVLİLİK DIŞI BABA ÖLMÜŞ İSE, EVLİLİK DIŞI BABANIN MİRASÇILARINA KARŞI AÇILABİLİR.

 

c)EVLİLİK DIŞI BABA, NOTERE GİDER, ÇOCUĞUN KENDİSİNDEN OLDUĞUNU RESMİ BEYANLA KABUL EDERSE, BABALIK DAVASI AÇMAYA GEREK YOKTUR.

 

d)EVLİLİK DIŞI BABA, NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE GİDEREK, ÇOCUĞU TANIR İSE, BABALIK DAVASI AÇMAYA GEREK YOKTUR.

 

 

 

 

 

3.SORU :

EVLİLİK DIŞI DOĞAN ÇOCUĞUN “VELAYETİ” KİME AİTTİR?

BABALIK DAVASI İÇERİSİNDE İSTENEN NAFAKA TALEBİNİN ÖZELLİĞİ NEDİR?

DAVA İÇİN, MASRAFLARI KİM ÖDEYECEK?

 

3.CEVAP :

a)VELAYET :

EVLİLİK DIŞI DOĞAN ÇOCUĞUN VELAYETİ, ANNEYE AİTTİR.

 

b)NAFAKA TALEBİ :

BABALIK DAVASI İÇERİSİNDE İSTENEN NAFAKA TALEBİ, BABALIK DAVASININ, “EKİ” NİTELİĞİNDEDİR.

AYRICA “HARCA” TABİ DEĞİLDİR.

NAFAKA TALEBİNİN REDDİ VEYA KABULÜ HALİNDE, “VEKALET ÜCRETİNE” DE HÜKMEDİLEMEZ.

KISACASI DAVALI, NAFAKA İÇİN HARÇ VE VEKALET ÜCRETİ İLE SORUMLU DEĞİLDİR.

 

c)MASRAFLAR :

“-…HAKİM, GEREKLİ MASRAFLARIN, İKİ TARAFTAN BİRİNİN VEYA HER İKİSİNİN ÖDEMESİNE KARAR VEREBİLİR.

TAYİN OLUNAN SÜRE İÇERİSİNDE MASRAFIN YATIRILMAMASI HALİNDE İSE, İLERDE HAKSIZ ÇIKANDAN ALINMAK ÜZERE, DEVLET HAZİNESİNDEN KARŞILANMASINA KARAR VERİLEBİLİR”. (2 HD. 22.10.2007 T., E: 2006/19367, K: 2007/14093)

 

 

 

 

4.SORU :

EVLİLİK DIŞI ÇOCUK, EVLİLİK DIŞI BABANIN, NASIL “MİRASÇISI” OLABİLİR?

 

4.CEVAP :

a)TABİİ BABALIK : 

“-…TABİİ BABALIĞINA HÜKMOLUNAN ÇOCUK, GAYRİ SAHİH NESEPLİ OLARAK 743 SAYILI MEDENİ KANUNUN 3678 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 443. MADDESİ UYARINCA, BABASINA MİRASÇI OLUR”. (İBK 22.02.1997 T., E: 1996/1, K:1997/1)

EVLİLİK DIŞI ÇOCUĞUN, TABİİ BABALIĞINA HÜKMOLUNMALIDIR.

 

“-…TABİİ BABALIĞINA KARAR VERİLEN ÇOCUK, MEDENİ KANUNUN 443. MADDESİNDEKİ NESEBİ SAHİH OLMAYAN ÇOCUK KAPSAMINDADIR VE NESEBİ SAHİH ÇOCUKLAR GİBİ, “MİRASTA EŞİT” PAY SAHİBİ OLUR”. (HGK 29.06.1994 T., E: 1994/2-244, K: 1994/465)

 

“-…BİR KİMSENİN KANINDAN GELEN ŞAHSIN ONUN MİRASÇISI OLABİLMESİ İÇİN, KAN BAĞININ VARLIĞI YETERLİ DEĞİLDİR. BU KAN BAĞININ, “HUKUKEN” TANINMIŞ OLMASI GEREKİR”. (2. HD. 26.04.1993 T., E: 1993/603, K: 1993/4179)

 

b)MİRASÇI OLAMAMAK :

“-…AÇTIĞI BABALIK DAVASI RET EDİLENLER, BABA OLDUĞU İDDİA OLUNAN KİMSEYE MİRASÇI OLAMAZLAR. 02.02.1997 TARİHLİ 1/1 SAYILI İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARINDAN YARARLANAMAZLAR”. (HGK 14.05.1997 T., E: 1995/2-414, K: 1997/424)

 

 

 

 

 

5.SORU :

BABALIK DAVASI, KİMLERE İHBAR EDİLİR?

 

5.CEVAP :

a)CUMHURİYET SAVCISI VE HAZİNEYE İHBAR :

4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNUNUN, 301. MADDESİ GEREĞİNCE, BABALIK DAVASININ, CUMHURİYET SAVCISINA VE HAZİNEYE İHBARI ZORUNLUDUR.

HUMK m. 49 UYARINCA, BABALIK DAVASINDA, DAVA CUMHURİYET SAVCISI VE HAZİNEYE İHBAR EDİLMEDEN KATILMALARINA İMKAN TANINMADAN EKSİK HASIM VE TAHKİKATLA HÜKÜM KURULMASI USUL VE YASAYA AYKIRIDIR. (HGK 02.02.2005 T., E: 2004/2-746, K: 2005/22)

 

b)BABALIK DAVASINI, ANNE AÇMIŞ İSE, DAVANIN KAYYIMA İHBARI ZORUNLUDUR.

DAVAYI KAYYIM AÇMIŞ İSE, DAVANIN ANNEYE İHBARI ZORUNLUDUR.

“-…BABALIK DAVASI, ANA TARAFINDAN AÇILMIŞ İSE KAYYIMA, KAYYIM TARAFINDAN AÇILMIŞ İSE ANAYA İHBAR EDİLİR”. (2 HD. 09.03.2003 T., E: 2007/18503, K: 2009/3933)

 

 

 

 

6.SORU :

EVLİLİK DIŞI DOĞAN ÇOCUĞUN ADINA AÇILACAK BABALIK DAVASINDA, ÇOCUĞUN ÇIKARLARINI KORUMAK İÇİN, KİMİN TAYİN EDİLMESİ GEREKİYOR?

MK. m. 295’DE, BABALIK DAVASININ AÇILMASI İÇİN, NE KADAR BİR SÜRE SÖZ KONUSU, BU SÜRENİN ÖZELLİĞİ NEDİR?

TAYİN EDİLEN KİŞİ, HANGİ TARİHTEN İTİBAREN, HANGİ SÜRE İÇERİSİNDE BABALIK DAVASINI AÇMASI GEREKİR?

 

6.CEVAP :

a)KAYYIM TAYİNİ :

EVLİLİK DIŞI DOĞAN ÇOCUK ADINA AÇILACAK BABALIK DAVASINDA, ÇOCUĞUN ÇIKARLARINI KORUMASI İÇİN, SULH HUKUK MAHKEMESİNDE, “KAYYIM” TAYİN EDİLİR.

“-…BABALIK DAVASINDA, “KAYYIM” BULUNMALIDIR. DAVA ANA ADINA AÇILMIŞ OLSA BİLE, KAYYIM’IN KATILMASINA (=MÜDAHALESİNE) OLANAK HAZIRLANMALIDIR”. (HGK 13.04.1988 T., E: 1987/2-871, K: 1988/330)

“-…ANA TARAFINDAN AÇILAN BABALIK DAVALARINDA, MUTLAK SURETTE KÜÇÜĞE KAYYIM TAYİN EDİLMELİDİR”. (HGK 20.01.1998 T., E. 1987/2-473, K: 1988/42)

 

b)765 MK. m. 295 (1 YILLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE) :

ESKİ MEDENİ KANUNUN 295. MADDESİNDE BABALIK DAVASI AÇMAK İÇİN, 1 YILLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ÖNGÖRÜLMÜŞTÜR.

 

c)BİR YILLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN BAŞLANGICI :

KAYYIM’IN AÇACAĞI BABALIK DAVASINDAKİ BİR YILLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE, “KAYYIMIN TAYİNİ” TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞLAR. (İBK. 02.05.1960 T., E: 1960/5, K: 1960/8)

 

d)BABALIK DAVASI AÇILMASINDA SÜRE :

BABALIK DAVASI AÇILMASINDA 1 YILLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE SÖZ KONUSUDUR.

İSTİSNASI :

“-…BABALIK DAVASINDA, SÖZ KONUSU 1 YILLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN GEÇMESİNDE, DAVALI TARAF BİR TAKIM HİLELİ DAVRANIŞ TUTUM VE OLAYLARLA, ÖRNEĞİN ANA İLE EVLENECEĞİNE DAİR VAATLERLE ONA GÜVEN VEREREK OYALAMIŞ VE BU NEDENLERLE, 1 YIL İÇİNDE DAVA AÇILMASINI ENGELLEMİŞ İSE, 1 YILLIK SÜRE GEÇMESİNE RAĞMEN YİNE DAVA AÇILMASI MÜMKÜNDÜR”. (HGK 28.03.2001 T., E: 2001/2-239, K: 2001/300)

 

“-…DAVACI ANNENİN, BABALIK DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜREYİ DAVALININ OYALAYICI VE ALDATICI EYLEMLERİ İLE GEÇİRTTİĞİNE DAİR SAVUNMASININ İNCELENMESİ DOĞRUDUR”. (HGK 12.12.1980 T., E: 1980/2-2518, K: 1980/2762)

 

 

 

 

7.SORU :

EVLİLİK DIŞI DOĞAN ÇOCUĞUN, SOYADI NE OLACAK?

 

7.CEVAP :

“-…4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNUNUN 321. MADDESİNE GÖRE, ÇOCUK ANA BABA EVLİ İSE AİLENİN SOYADINI TAŞIR.

ANA BABA EVLİ DEĞİL İSE, ÇOCUK ANNENİN SOYADINI TAŞIR.

MAHKEMENİN BABALIĞIN TESPİTİ İLE GETİRİLMESİ GEREKİR.

EVLİLİK HARİCİ DOĞAN VE ANNESİNİN HANESİNDE NÜFUSA KAYITLI OLAN KÜÇÜĞÜN, DAVALI BABANIN SOYADINI TAŞIMASINI SAĞLAYACAK VE İDAREYİ İŞLEM YAPMAYA ZORLAYACAK ŞEKİLDE BABA HANESİNE KAYIT VE TESCİLİNE KARAR VERMESİ USUL VE YASAYA AYKIRIDIR”. (2 HD. 02.03.2006 T., E: 2006/1223, K: 2006/2652)

 

“-…ÇOCUK, ANA VE BABA EVLİ İSE AİLENİN, EVLİ DEĞİL İSE, ANANA SOYADINI TAŞIR. BABASININ NÜFUSUNA KAYDININ YAPILMASINA KARAR VERİLMESİ USUL VE YASAYA AYKIRIDIR”. (2 HD. 05.04.2004 T., E: 2004/3567, K: 2004/4312)

 

 

 

 

8.SORU :

BABALIK DAVALARINDA, BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ NASIL VE NERELERDE YAPILIYOR?

 

8.CEVAP :

a)TIP VE GENETİK BİLİMİ İLERLEMİŞTİR.

YAPILAN İNCELEMELER SONUCU, KOCANIN BABA OLABİLECEĞİ %99.99, BABA OLAMAYACAĞI İSE %100 ORANINDA BELİRLENMEKTEDİR. (2 HD. 11.03.2004 T., E: 2004/1988, K: 2004/3092)

 

b)SAĞLIKLI VE DOĞRU BİR SONUCA ULAŞABİLMEK İÇİN, SADECE KAN ÖRNEKLERİNİN ALINMASI YETERLİ DEĞİLDİR.

KIL, MUKOZA (=TÜKÜRÜK) VE DOKU ÖRNEKLERİNİN DE ALINMASI GEREKİR.

 

c)BABALIK DAVASINDA, ZORUNLU OLARAK YAPILMASI GEREKEN TESTLER, ADLİ TIP KURUMUNDA, ÜNİVERSİTELERİN TIP FAKÜLTELERİNDE ÖZELLİKLE ADLİ TIP, TIBBİ BİOKİMYA ANABİLİM DALLARI İLE ENSTİTÜLERİNDEN HERHANGİSİNDE GEREKEN ARAŞTIRMALAR YAPILABİLDİĞİ BELİRLENDİKTEN SONRA, DAVACI, ÇOCUK VE DAVALI O KURUMLARA, “BİRLİKTE” SEVK EDİLİP YETERLİ RAPORLAR ALINMALIDIR. (2. HD. 01.04.1994 T., E: 1994/2615, K: 1994/3332)

 

 

 

 

 

9.SORU :

YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME NERESİDİR?

EVLİLİK DIŞINDA DOĞAN ÇOCUK İÇİN, NAFAKA NASIL DÜZENLENİYOR?

 

9.CEVAP :

a)YETKİLİ MAHKEME :

ÇOCUĞUN DOĞDUĞU YER, YETKİLİ MAHKEMEDİR.

 

b)GÖREVLİ MAHKEME :

BABALIK DAVALARINDA, GÖREVLİ MAHKEME AİLE MAHMELERİDİR.

 

c)EVLİLİK DIŞINDA DOĞAN ÇOCUK, KENDİSİNE VERİLEN ANA VEYA BABA, ÇOCUĞUN İNFAK VE İAŞESİ İÇİN GEREKLİ MASRAFA İŞTİRAK ZORUNDADIR. (2 HD. 23.06.1995 T., E: 1995/6539, K: 1995/7418)

 

 

 

 

10.SORU :

YABANCI BİR MAHKEMEDEN, BABALIK DAVASİ İLE İLGİLİ BİR KARAR ALINDI.

TÜRKİYE’DE BU KARAR NASIL UYGULANACAK?

 

10.CEVAP :

YABANCI MAHKEMEDEN ALINAN BABALIK DAVASI KARARI, ÖNCE KESİNLEŞTİRİLECEK.

DAHA SONRA, TERCÜME ETTİRİLİP, DAVACI VEYA VEKİLİ TARAFINDAN TÜRK AİLE MAHKEMELERİNDE, TANIMA VEYA TENFİZ DAVASI AÇILACAK.

ARACI KURUM (=ADALET BAKANLIĞI), CUMHURİYET SAVCILIĞINI GÖREVLENDİREREK TANIMA VE TENFİZ YAPTIRAMAZ. (2 HD. 31.01.1994 T., E: 1993/12909, K: 1994/968)  

 

 

 

 

GENEL BİLGİLER :

1-KENDİLİĞİNDEN ARAŞTIRMA İLKESİ :

“-…BABALIK DAVASINDA MK. M. 295’E GÖRE, KENDİLİĞİNDEN ARAŞTIRMA İLKESİ UYGULANIR”. (İBK 08.11.1991 T., E: 1990/4, K: 1991/3)

 

2-TALEPTEN FAZLASINA KARAR VERME :

KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN HALLERDE, ÖRNEĞİN BABALIK DAVASINDA, MAHKEME, KAMU DÜZENİ DÜŞÜNCESİ İLE, TALEPTEN FAZLASINA KARAR VEREBİLİR. (HGK 16.07.2008 T., E: 2008/15-500, K: 2008/504)

 

3-MANEVİ TAZMİNAT :

“-…BABALIK DAVASINDA, MANEVİ TAZMİNATA KARAR VERMEK İÇİN, EVLENME VAADİ ŞARTTIR”. (HGK 10.06.1987 T., E: 1987/12-375, K: 1987/498)

 

HUKUK VE ADALET DOLU GÜNLER DİLİYORUM.  17.04.2010

               

 

                                                           Av.SELAHATTİN CANBOLAT

  BİLGİ NOTU : SÖZLÜ VE YAZILI DANIŞMA , ANKARA BAROSUNUN AVUKAT - İŞ SAHİBİ          ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ GEREĞİNCE ÜCRETLİDİR.