İletişim Bilgileri
an image
Ofis Adresi
Necatibey Caddesi Kerem İşhanı 21/18 KIZILAY ANKARA
E-mail: avukatselahattincanbolat@mynet.com

Telefon: (312) 229 87 66
Fax: (312) 229 86 70
Ev Tel: (312) 322 40 90
1.Cep : 0538 310 39 62
2.Cep : 0506 203 63 21
3.Cep : 0506 203 63 20

Hakaret ve Sövme Davaları

HAKARET VE SÖVME DAVALARI

 

 

1.SORU :

HAKARET NEDİR ?

HAKARETİ TARİF EDER MİSİNİZ?

HAKARETİN “İSPAT”OLMASI HALİNDE ,CEZA VERME DURUMU NE OLUYOR?

 

1.CEVAP:

a) ŞEREFE KARŞI SUÇ : HAKARET, ”ŞEREFE” KARŞI İŞLENMİŞ BİR SUÇTUR

 

b)TARİFİ :

  HAKARET 5237 TCK m 125-131.MADDELER ARASINDA 7 MADDE HALİNDE DÜZENLENMİŞTİR.

BİR KİMSEYE ONUR ,ŞEREF VE SAYGINLIĞINI RENCİDE EDEBİLECEK NİTELİKTE SOMUT BİR FİİL VEYA OLGU İSNAT ETMEK VEYA SÖVMEK SURETİYLE BİR KİMSENİN ONUR,ŞEREF VE SAYGINLIĞINA SALDIRMAKTIR.

 

c)CEZASI : 5237 TCK ö.125/1 E GÖRE :3 AYDAN 2 YILA KADAR HAPİS VEYA ADLİ PARA CEZASI.

m.125/3 E GÖRE : HAKARET SUÇU,KAMU GÖREVLİSİNE KARŞI “GÖREVİNDEN” DOLAYI İŞLENİRSE,CEZANIN ALT SINIRI 1 YILDAN AZ OLAMAZ.

  HAKARET “ALENEN”İŞLENİRSE 1/6 ORANINDA ARTTIRILIR.

 

d)HAKARET İSNADININ İSPATI (m 127/1)

  İSNAT EDİLEN SUÇ OLUŞTURAN FİİLİN,İSPAT EDİLMİŞ OLMASI HALİNDE,KİŞİYE CEZA VERİLMEZ.BU SUÇ NEDENİYLE,HAKARET EDİLEN HAKKINDA “KESİNLEŞMİŞ”BİR MAHKUMİYET KARARI VERİLMESİ HALİNDE,İSNAT İSPATLANMIŞ SAYILIR

 

 

2.SORU :

  “HAKSIZ FİİL” NEDENİYLE VEYA “KARŞILIKLI” HAKARETTE,NE GİBİ BİR CEZA VERİLİYOR?

HAKARET ŞİKAYETE BAĞLI MIDIR ?

ŞİKAYET EDİLEN “ÖLDÜ” NE OLACAK ?

GÖREVLİ MAHKEME NERESİDİR ?

 

2.CEVAP

a) HAKARET SUÇUNUN,HAKSIZ BİR FİİLE,TEPKİ OLARAK İŞLENMESİ HALİ :

  VERİLECEK CEZA ÜÇTE BİRİNE  KADAR İNDİRİLİYOR VEYA CEZA VERMEKTEN VAZGEÇİLİYOR (m.129/1)

HAKARET,”KASTEN”YARALAMA SUÇUNA TEPKİ OLARAK İŞLENMİŞSE,KİŞİYE CEZA VERİLMİYOR (m.129/2)

 

b) KARŞILIKLI HAKARET :

  HAKARET SUÇU,KARŞILIKLI OLARAK İŞLENDİ.TARAFLARDAN HER İKİSİ YADA BİRİ HAKKINDA VERİCEKE CEZA ,ÜÇTE BİRİNE KADAR İNDİRİLEBİLİR VE YA CEZA VERMEKTEN VAZGEÇİLEBİLİR.

 

c)ŞİKAYETE BAĞLI SUÇ (m.131)

  KAMU GÖREVLİSİNE KARŞI “GÖREVİNDEN” DOLAYI İŞLENEN HARİÇ HAKARET SUÇUNUN SORUŞTURULMASI VE KOVUŞTURULMASI,MADURUN ŞİKAYETİNE BAĞLIDIR.

 

d) MAĞDURUN;ŞİKAYET ETMEDEN ÖNCE ÖLMESİ (m.131/2)

   MAĞDUR,ŞİKAYET ETMEDEN ÖNCE ÖLDÜVEYA ÖLMÜŞ OLAN KİŞİNİN “HATIRASINA”KARŞI İŞLENDİ.ÖLENİN,İKİNCİ DERECEYE KADAR ÜST SOY VE ALT SOYU,EŞ VEYA KARDEŞLERİ TARAFINDAN ŞİKAYETTE BULUNULABİLİR.

 

e)GÖREVLİ MAHKEME :

  5235 SAYILI YASANIN 10 VE 14.MADDELERİ GEREĞİNCE,İÇERDİĞİ CEZANIN ÜST SINIRI 2 YIL OLAN YENİ CEZA YASAMIZIN 125.MADDESİNDE Kİ HAKARET SUÇLARINA BAKMA GÖREVİ,SUÇUN,”NİTELİKLE”BİÇİMLERİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE “SULH CEZA” MAHKEMELERİ GÖREVLİDİR.

    5187 SAYILI BASIN YASASININ 27/1 MADDESİ GEREĞİNCE “BASILMIŞ “ ESERLER YOLUYLA İŞLENEN HAKARET SUÇLARINDA,ASLİYE CEZA MAHKEMELERİ GÖREVLİDİR.

   RADYO- TELEVİZYON YOLUYLA İŞLENEN HAKARET SUÇLARINDA,GÖREVLİ MAHKEME,SULH CEZA MAHKEMESİDİR.

 

 

3.SORU :

  HAKARET SUÇU ,RADYO-TELEVİZYON YOLUYLA İŞLENDİ.NE GİBİ BİR USUL TAKİP EDİLİYOR?

 

3.CEVAP:

a)SORUMLU OLANLAR :

  HAKARET SUÇLARININ RADYO-TELEVEİZYON YOLUYLA İŞLENMESİHALİNDE,METNİ YAZAN VEYA SESİ TESPİT EDİLEN,METNİ VEYA SESİ FİİLEN KONTROL EDEN,YAYINI FİİLEN YÖNETEN VE KONTROL EDEN KİŞİLER SORUMLUDUR.

 

 

b)ŞİKAYET SÜRESİ :

  YAYININ YAPILDIĞI TARİHTEN İTİBAREN BAŞLAYARAK (60 GÜN) İÇİNDE AÇILMAYAN DAVALAR DİNLENMEZ.

CEZA VE “HUKUK” DAVALARI 60 GÜNLÜK SÜREYE BAĞLIDIR.

BU SÜRE ZAMAN AŞIMI SÜRESİ DEĞİL,HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜREDİR.

  BASIN YASASININ 26.MADDESİNE GÖRE,BASIN YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARDA (GÜNLÜK) SÜRELİ YAYINLAR İÇİN 2 AY DİĞER BASILMIŞ ESERLER İÇİN 4 AYDIR.

 

 

c) YETKİLİ MAHKEME .

  5271 CMK m.125/5 E GÖRE : İSTANBUL’DA BİR RADYO VEYA TELEVİZYON KANALI YAYIN YAPTI VE KONYA’DA OTURAN KİŞİYE HAKARET EDİLDİ.HEM RADYO –TELEVİZİNYON YAYINININ YAPILDIĞI YER VE KİŞİNİN İŞİTTİĞİ VE GÖRDÜĞÜ KONYA YETKİLİDİR.

 

d)GÖREVLİ MAHKEME :TCK m 125 TE DÜZENLENEN HAKARET SUÇLARINA BAKMA GÖREVİ,SULH CEZA MAHKEMESİNİNDİR.

 

 

e) YAYIN BANTLARININ SAKLANMASI :

  3984 SAYILI YASANIN 28/2 FIKRASINA GÖRE YAYIN BANTLARININ SAKLANMASI SÜRESİ,75 GÜNDEN 1 YILA ÇIKARTILMIŞTIR.

RADYO-TELEVİZYONYAYIN BANTLARINI VERMEZSE 4.CEZA DAİRESİNİN 07.06.1996 TARİHLİ 3848 ESAS,520 KARAR SAYILI KARARIYLA ,TANIK ANLATIMLARI İLE DE İSPAT EDEBİLİR.

 

4.SORU .

ELEKTRONİK POSTA İLE HAKARET HAKKINDA BİLGİ VERİR MİSİNİZ?

 

 

4.CEVAP:

a) MANEVİ TAZMİNAT :

  -ELEKTRONİK POSTA İLE KENDİSİNE HAKARET EDİLEN KİŞİ,KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRDIĞI SEBEBİ İLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇABİLİR.

01.01.2010 TARİHİNDEN İTİBAREN 7.230 TL YE KADAR OLAN DAVALAR SULH HUKUK,7.230 TL DEN DAHA FAZLA OLAN MANEVİ DAVALAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE AÇILIR.

 

  -FAİZ: HAKARET TARİHİNDEN İTİBAREN ,YASAL FAİZ DE İSTENEBİLİR.

 

 

b)BERAAT KARARI :

HUKUK HAKİMİ,CEZA MAHKEMESİNİN BERAAT KARARI İLE BAĞLI DEĞİLDİR.

 

 

c) MADDİ OLGULAR :

HUKUK HAKİMİ;CEZA MAHKEMESİNDE Kİ “MADDİ OLGULAR” İLE BAĞLIDIR.

 

 

d) CEZA DAVASI:

  ELEKTRONİK POSTA İLE HAKARET  ,TAKİBİ,ŞİKAYETE BAĞLI BİR SUÇ DEĞİLDİR.

 

  BU NEDENLE,SULH CEZA MAHKEMESİNE DEĞİL,İLGİLİ CUMHURİYET   SAVCILIĞINA ŞİKAYET DİLEKÇESİ VERİLİR.

ELEKTRONİK POSTA İLE HAKARET EDEN KİŞİ HAKKINDA KAMU DAVASI AÇILIR.

 

  CEZA DOSYASI,HUKUK DOSYASINA GETİRTİLİR.CEZA DOSYASININ KESİNLEŞMESİ BEKLENİR VE ONA GÖRE KARAR VERİLİR (HGK 05.07.2006 T. E:2006/4-476 k :2008/498)

 

 

 

e) ELEKTRONİK POSTA YOLU İLE YAPILAN HAKARET VE SÖVME:

…DAVA E-POSTA YOLU İLE YAPILAN HAKARET VE SÖVME İLE İLGİLİDİR.

SÖZÜ EDİLEN “İLETİYİ”İNTERNET SERVİS SAĞLAYICISINDAN GÖNDEREN BİLGİSAYARIN “IP”NUMARASI SORULMALIDIR.IP NUMARASI SORULARAK,BİLGİSAYARIN KİME AİT OLDUĞU SAPTANIR.

İNTERNET KAFE GİBİ UMUMA AÇIK YERLERDE BULUNAN BİR BİLGİSYARDAN,”İLETİ”GÖNDERİLMİŞ İSE SANIĞIN BERAATİNE KARAR VERİLİR.

  SANIĞIN EVİ YADA İŞYERİNDE BULUNAN,KİŞİSEL BİLGİSAYARINDAN GÖNDERİLMİŞ İSE,MAHKUMİYETİNE KARAR VERİLİR.

  İLETİ,OLAYLA İLGİSİ BULUNMAYAN BİR “ÜÇÜNCÜ” KİŞİNİN KİŞİSEL BİLGİSAYARINDAN GÖNDERİLMİŞ İSE,BU ŞAHSIN TANIK OLARAK DİNLENMESİ VE SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREKİR.(4.CD.05.12.2005 T..,E:2004/8763,K:2005/21445)

 

 

5.SORU :

   EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLER,”KARŞILIKLI” OLARAK BİRBİRLERİNE HAKARET EDİYORLAR.AÇTIKLARI BOŞANMA DAVASINDA,BİRBİRLERİNDEN MANEVİ TAZMİNAT İSTEYEBİLİRLER Mİ ?

   DAVACI EŞ,HAKARETE İLAVE OLARAJ,DAVALI EŞİNİ DÖVÜYOR,EVDEN KOVUYOR,EŞİNİ İHMAL EDİYOR,ALKOL ALIP EVE GEÇ GELİYOR,BU DÖVEN EŞİN KUSURU NASIL BİR KUSURDUR?DÖVÜLEN EŞ MANEVİ TAZMİNAT İSTEYEBİLİR Mİ?

 

5.CEVAP

a)KARŞILIKLI HAKARET:

  DAVACI EŞ,DAVALI EŞEBOŞANMA DAVASI AÇMIŞ.İKİSİDE BİRBİRİNE HAKARET EDİYOR.HAKARETİN KARŞILIKLI OMASI HALİNDE EŞLER “EŞİT” KUSURLUDUR.EŞİT KUSURLU EŞLER,BİRBİRLERİNDEN MANEVİ TAZMİNAT İSTEYEMEZ.

 

b) AĞIR KUSUR :

  DAVACI EŞ,DAVALI EŞE HEM HAKARET EDİYOR,HEM DE İLAVE OLARAK DAVALI EŞİNİ DÖVÜYOR,EVDEN KOVUYOR,EŞİNİ İHMAL EDİYOR,ALKOL ALIP EVE GEÇ GELİYORSA DAVACI EŞ AĞIR KUSURLUDUR.

 “HAFİF” KUSURLU OLAN EŞ”AĞIR” KUSURU OLAN EŞTEN MANEVİ TAZMİNAT İSTEYEBİLİR.(HGK 04.10.2006 T..;E:2006-601,K:2006/630)

 

 

c)KAYINPEDERE HAKARET :

“-…KAYINVALİDE VE KAYNATAYA,AĞIR HAKARETTE BULUNMAK BOŞANMA SEBEBİDİR” (HGK 07.11.2001 T.. E:2001/2-994, K:2001/809)

 

 

6.SORU :

  İŞYERİNDE ÇALIŞAN BİR İŞÇİ,AYNI İŞYERİNDE ÇALIŞAN BİR İŞÇİYE VEYA İŞYERİ SAHİBİNE,HAKARET EDERSE NE OLUR?

 

 

 

 

6.CEVAP:

a)TANIKLARIN DİNLENMESİ :

  İŞYERİNDE ÇALIŞAN KİŞİNİN,AYNI İŞYERİNDE ÇALIŞAN BİR İŞÇİYE VEYA İŞVERENE HAKARET EDİP ETMEDİĞİ KONUNDA ,ÖNCELİKLE TANIKLAR DİNLENİR.

 

b)İŞVERENİN BİLDİRİMSİZ FESİH HAKKI :

  İŞVEREN ,İŞYERİNDE BAŞKA BİR İŞÇİYE VEYA KENDİSİNE HAKARET EDEN İŞÇİNİN İŞ AKDİNİ BİLDİRİMSİZ FESH EDER.YANİ HİZMET AKDİNİ SONA ERDİRİR.İŞİNDEN ÇIKARIR.BU ÖNEMLİ BİR SONUÇTUR.

 

c)İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI :

İŞYERİNDE ÇALIŞTIĞI BİR İŞÇİYE VEYA İŞVERENE HAKARET EDEN BİR İŞÇİNİN,İŞ AKDİ BİLDİRİMSİZ FESH EDİLİR.SONA ERDİRİLİR.

   EN ÖNEMLİSİ İŞYERİNDE,İŞÇİYE VEYA İŞVERENE HAKARET EDEN İŞÇİ,KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ALAMAZ.

 

d) SONUÇLAR

  İŞYERİNDE BİR İŞÇİYE VEYA İŞYERİNE HAKARET EDEN İŞÇİ İÇİN 3 ÖNEMLİ SONUÇ DOĞURUYOR:

 

1.SONUÇ : KENDİSİNE İHTAR ÇEKİLMEDEN,İŞTEN ÇIKARILIYOR.

 

2.SONUÇ : İHBAR TAZMİNATI ALAMIYOR

 

3.SONUÇ :KIDEM TAZMİNATI ALAMIYOR

 

MESAJ : DİLİMİZE HAKİM OLALIM VE ÖFKELENMEYELİM

 

 

7.SORU :

  KİRACI,DAİRE SAHİBİNE VE APARTMANDA OTURAN DİĞER KİRACI VE MALİKLERE “HAKARET”EDİYOR,DAİRE SAHİBİNİN,KİRACIYA KARŞI NE GİBİ BİR TALEP VE DAVA HAKKI VARDIR?

 

7.CEVAP :

a)BORÇLAR KANUNU m 256 :

  KİRACI,DAİRE SAHİBİNE VE APARTMANDA OTURAN DİĞER KİRACI VE MALİKLERE “HAKARET”EDERSE,DAİRE SAHİBİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE SÖZLEŞMEYE AYKIRILIK NEDENİ İLE ÇIKARILMASI İÇİN TAHLİYE DAVASI AÇAR.

 

 

b) İHTARNAME :

  DAİRE SAHİBİ,KİRACIYA,HİÇ İHTARNAME ÇEKMEDEN,DOĞRUDAN DOĞRUYA AKDE AYKIRILIK NEDENİ İLE TAHLİYE DAVASI AÇABİLİR.

 

 

c)TANIK DİNLETMEK :

  DAİRE SAHİBİ,AÇTIĞI AKDE AYKIRILIK NEDENİ İLE TAHLİYE DAVASINDA,KİRACININ HAKARET OLGUSUNU,”TANIKLAR”DİNLETEREK İSPAT EDER.(ÖRNEK KARAR:HGK 09.05.1962 T.;E:1962/2-25,K:1962/18)

 

8.SORU:

  ÖLEN KİŞİ,ÖLMEDEN EVVELSANIĞA,HER FIRSATTA,SİNKAFLI SÖZLERLE HAKARET EDİYOR.VEYA YARALANAN KİŞİ,YARALAYANA BİR DEFA HAKARET ETTİ,BU DURUMDA NE OLACAK?

BİR KERE HAKARET ETMEK İLE ONLARCA DEFA HAKARET ETMEK ARASINDA NE FARK VAR?

 

8.CEVAP:

a)AĞIR TAHRİK:

  ÖLEN KİŞİ,SANIĞA HER FIRSATTA,SİNKAFLI SÖZLER SÖYLÜYOR.HAKARET EDİYORSA,BU TAKTİRDE ESKİ CEZA YASAMIZIN 51/2. FIKRASINA GÖRE ,AĞIR TAHRİK TEŞKİL EDER.CEZASI 765 TCK m 5173’E GÖRE YARISINDAN ÜÇTE İKİSİNE KADAR İNDİRİLİR.

  YENİ 5237 SAYILI CEZA YASASINDA,AĞIR VE HAFİF TAHRİK AYRIMI KALDIRILMIŞTIR.

  MÜBBET HAPİS YERİNE,18 YILDAN 24 YILA CEZA VERİLMEKTEDİR.

DİĞER HALLERDE VERİLECEK CEZANIN,DÖRTTE BİRİNDEN DÖRT ÜÇÜNE KADARI İNDİRİLİR. (5237 TCK m 29)

 

b) HAFİF TAHRİK :

  YARALANAN KİŞİ,YARALAYANA,ÖRNEĞİN BİR KERE HAKARET ETMİŞ İSE 765 TCK m 51/1 ‘E GÖRE CEZASININ DÖRTTE BİRİ İNDİRİLİR.

 

9.SORU:

HAKARET SUÇUNA İLİŞKİN ÖRNEKLER VERİR MİSİNİZ?

 

9.CEVAP :

a) HIRSIZLIK SUÇLAMASI:

SEN HIRSIZSIN,PARAMI ÇALDIN,MALIMI ÇALDIN.

 

b)TELEFONDA HAKARET :

TELEFONLA DEVAMLI ARAYARAK HAKARET ETMEK.

 

c)MEKTUPLA HAKARET.

 

d)E-POSTA GÖNDEREREK (=ATARAK) HAKARET.

 

e)SMS (KISA MESAJ) GÖNDEREREK (=ATARAK) HAKARET.

 

f)TERBİYESİZLİK ETME:

  BU CÜMLENİN HANGİ SAİKLESÖYLENDİĞİ ÖNEMLİ DEĞİLDİR.KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI VARDIR.MANEVİ TAZNİNATA HÜKMEDİLMESİ GEREKİR. (4 HD.04.07.2002 T.E:2002/2856,K:2002/8468)

 

 

d)DÜPEDÜZ SAHTEKARSIN,

 

h)GERİZEKALI,

 

g)ÇEŞİTLİ HAYVAN İSİMLERİYLE HİTAP ETMEK :

EŞEK,KÖPEK,TİLKİ,DOMUZ,FARE..

 

10.SORU :

HAKARET SUÇUNDA,”ZAMANAŞIMI”VAR MIDIR? VARSA ,NE KADARDIR?

 

10.CEVAP :

a) ÖRNEK:

  DAVACI,KENDİSİNE İFTİRA ATILDIĞI VE HAKARET EDİLDİĞİ İÇİN,BORÇLAR KANUINUNUN 41.MADDESİNE GÖRE,MANEVİ TAZMİNAT TALEBİNDE BULUNMUŞTUR.

 

 

b)HAKARETİN SUÇ OLUŞTURMASI:

  HAKARET,CEZA KANUNUNDA BİR SUÇ OLUŞTURMAKTADIR.

 

c)ZAMAN AŞIMI (BK. m 60/1)

  BK. m 60/1 ‘ E GÖRE TAZMİNAT DAVASI İÇİN ZAMAN AŞIMI,ZARARI VE FAİLİ ÖĞRENME TARİHİNDEN İTİBAREN 1 YILDIR.

 

d) UZAMIŞ ZAMANAŞIMI (BK. m 60/2)

  ANCAK EYLEM AYNI ZAMANDA SUÇ TEŞKİL EDİYORSA .BK m 60/2’YE GÖRE ,UZAMIŞ (=CEZA) ZAMANAŞIMI SÜRESİ TCK 102.MADDESİ GEREGİNCE,OLAY TARİHİNDEN İTİBAREN 5 YILDIR.

  ZAMANAŞIMININ BELİRLENMESİNDE EYLEMİN ”SUÇ” TEŞKİL ETMESİ YETERLİDİR.CEZA DAVASININ AÇILIP AÇILMAMASI,ZAMANAŞIMINI ETKİLEMEZ.

  OLAYDA ,CEZA ZAMANAŞIMININ UYGULANMASI GEREKİR. (4 HD.22.12.2005 T..E:2005/723 , K: 2005/14016 )

 

e) BASIN YOLUYLA HAKARETTE ZAMANAŞIMI :

“..GÜNLÜK SÜRELİ YAYINLARDAN OLAN GAZETELER BAKIMINDAN DAVA AÇMA SÜRESİ 2 AYDIR.BU 2 AYLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE,BASILI ESERİN SAVCILIĞA TESLİM TARİHİ VEYA EYLEMİN SAVCILIKÇA ÖĞRENİLDİĞİ TARİHTEN BAŞLAR” (5237 m 125/1, 5187 m26/1”)

 

“ÖBÜR” SÜRELİ YAYINLARDA HAFTALIK VE AYLIK DERGİ GİBİ YAYINLARDA 4 AYDIR.

 

MESAJ : BASIN YOLUYLA HAKARETTE CUMHURİYET SAVCILIĞINA ŞİKAYET DİLEKÇESİNİN VERİLMES

İ,2 AYLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜREYE TABİDİR.DİKKAT ETMEK GEREKİR.

 

  ÖRNEĞİN,GAZETE SANA HAKARET ETTİ.2 AY İÇİNDE CUMHURİYET SAVCILIĞINA DİLEKÇE VERMEZ İSEN,CEZA HUKUKU AÇISINDAN HAKKIN DÜŞER.

 

f) KAMU DAVASI :

  BASIN YOLUYLA HAKARET SUÇU,TAKİBİ ŞİKAYETE BAĞLI BİR SUÇ DEĞİLDİR.BİR AMME (=KAMU ) DAVASIDIR.BU NEDENLE DİLEKÇEYİ SULH CEZA MAHKEMESİNE DEĞİL,CUMHURİYET SAVCILIĞINA VERMELİDİR.

 

  BASIN YOLUYLA HAKARET SUÇU,ŞAHSİ DAVA DİLEKÇESİ İLE DEĞİL,İDDİANAME İLE AÇILIR.

 

HUKUK VE ADALET DOLU GÜNLER DİLİYORUM.

 

                                                                                               Av.Selahattin CANBOLAT

  BİLGİ NOTU : SÖZLÜ VE YAZILI DANIŞMA , ANKARA BAROSUNUN AVUKAT - İŞ SAHİBİ          ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ GEREĞİNCE ÜCRETLİDİR.