İletişim Bilgileri
an image
Ofis Adresi
Necatibey Caddesi Kerem İşhanı 21/18 KIZILAY ANKARA
E-mail: avukatselahattincanbolat@mynet.com

Telefon: (312) 229 87 66
Fax: (312) 229 86 70
Ev Tel: (312) 322 40 90
1.Cep : 0538 310 39 62
2.Cep : 0506 203 63 21
3.Cep : 0506 203 63 20

Alacaklıdan Mal Kaçırma (=Tasarrufun İptali) Davaları

 

ALACAKLIDAN MAL KAÇIRMA (=TASARRUFUN İPTALİ)  DAVALARI

 

            1.SORU :

            İPTAL DAVASI NEDİR ? TARİF EDER MİSİNİZ ?

İPTAL DAVASININ AMACI NEDİR?

İPTAL DAVALARI, MEVZUATIMIZDA NEREDE DÜZENLENMİŞTİR ?

 

            1.CEVAP :       

            a)TASARRUFUN İPTALİ DAVASI :

MALIN, BORÇLUNUN MAL VARLIĞINA İADE EDİLMEDEN, İCRA TAKİBİ İLE, ALACAĞIN TAHSİLİNE İMKAN VEREN ŞAHSİ BİR DAVADIR. ( 15 HD. 6.12.1990 T., 4123-5350)          

                                                                      

b)AMACI :

"-...İPTAL DAVASININ AMACI, TASARRUFUN BUTLANINA, GEÇERSİZLİĞİNE HÜKMETTİRMEK OLUP, ALACAKLI, TAŞINMAZ KAYDININ TASHİHİNE GEREK OLMADAN HACİZ VE SATIŞINI İSTEYEBİLİR." ( 15 HD. 3.7.1989 T., 1864-3207).           

 

c)MEVZUAT :

İPTAL DAVALARI, İİK. NUN 277-284. MADDELERDE DÜZENLEN MİŞTİR. BU DAVA İLE İLGİLİ, İİK. DA 8 MADDE BULUNMAKTADIR.

 

 

 

 

2.SORU :

            ALACAKLIDAN MAL KAÇIRMA TASARRUFLARINA, YAŞANMIŞ ÖRNEKLER VERİR MİSİNİZ ?

 

            2.CEVAP :

            1-EŞE HİBE :                                                                                                 BORÇLU, DAVA KONUSU TAŞINMAZI EŞİNE HİBE SURETİYLE DEVRETMİŞTİR.

 

DAVA HEM KOCAYA, HEM DE KARISINA BİRLİKTE ZORUNLU DAVA ARKADAŞLIĞI ŞEKLİNDE AÇILACAK.

 

            "-...BEDELİ BORÇLU TARAFINDAN ÖDENDİĞİ HALDE, EŞİ ADINA TESİS OLUNAN        TAPUNUN KOŞULLARI VARSA, TASARRUFUN İPTALİ DAVASI AÇILABİLİR." ( 15 HD., 29.4.1993 T. , 2212-2029).

 

YANİ, BORÇLUNUN PARASINI ÖDEYEREK, EŞİ ADINA TAŞINMAZ SATIN ALMASI, İPTALE KONU OLABİLİR.

 

AMAÇ, BORÇLUNUN MAL KAÇIRMASIDIR.

 

            "-...BORÇLU İLE EŞİNİN " ANLAŞMALI " OLARAK BOŞANMALARI VE BORÇLUNUN TAŞINIR VE TAŞINMAZ MALLARINI EŞİNE TEMLİK ETMESİ, EŞİNDE DAHA SONRA ARACIN BORÇLUYA KİRAYA VERİLMİŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ MAL KAÇIRMA AMACINI GÖSTERİR.  ( 15 HD. 7.2.1994 T., 231-584).

 

            2-İŞ İLİŞKİSİ :                                                                                                AYNI İŞ KOLUNDA FAALİYET GÖSTEREN VE İŞ İLİŞKİSİ İÇİNDE OLANIN, BORÇLUNUN ÖDEME GÜÇLÜĞÜ İÇİNDE OLDUĞUNU BİLMESİ GEREKİR. İİK. M. 279/1 DEKİ KARİNE, ALACAKLI YARARINADIR. ( 15 HD. 26.3.1987 T., 3901-1259).

 

 

            YANİ, AYNI İŞ KOLUNDA ÇALIŞAN VE DEVAMLI İŞ İLİŞKİSİ İÇİNDE BULUNANLAR, BORÇLUNUN ÖDEME GÜÇLÜĞÜ İÇİNE GİRDİĞİNİ BİLMEDİĞİNDEN SÖZ EDEMEZLER.

 

            "-...BORCUN DAYANAĞI GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİDİR.

BANKA HESABI KAT ETMİŞTİR.

İHTARNAME İLE DE, BORCUN ÖDENMESİNİ İSTEMİŞTİR.

BORÇLU FABRİKASINI AYNI GÜN 3. KİŞİYE DEVRETMİŞTİR.

IZRAR KASTI VARDIR.

İİK. 280/4 MADDESİ İLE ALACAKLI YARARINA KARİNE GETİRİLMİŞTİR.

BU KARİNE İLE, ALACAKLI İSPAT KÜLFETİNDEN KURTARILMIŞTIR. " ( 15 HD. 4.5.1995 T., 6509-2742).

ÖNEMLİ : BORÇLUNUN NOTERDEN İHTARI ALDIĞI GÜN VEYA İCRADAN ÖDEME EMRİNİ ALDIĞI GÜN, MALINI SATMASI IZRAR KASTINI GÖSTERİR.

BİZ BUNA IZRAR KARİNESİ DİYORUZ.

 

            3-KARDEŞ :                                                                                        TAŞINMAZ, KARDEŞİNCE DEVİR ALINMIŞSA, YAPILAN İŞLEMİN TARİHİ NE OLURSA OLSUN BATILDIR. ( 15 HD. 19.11.1991 T., 5057-5550).

 

 

 

 

3.SORU :

            İPTAL DAVASINI “KİMLER” AÇABİLİR ?

            TASARRUFU İYİNİYETLE ELDE EDENİN, İYİNİYETİ KORUNUR MU ?

 

            3.CEVAP :

            İPTAL DAVASINI :

            a)ELİNDE GEÇİCİ VEYA KESİN ACİZ VESİKASI BULUNAN HER ALACAKLI ( ALACAĞINI KISMEN VEYA TAMAMEN ALAMAMIŞ OLAN ALACAKLI VEYA ALACAKLININ MİRASÇILARI YAHUT ALACAK HAKKI TEMLİK EDİLMİŞSE, TEMELLÜK EDEN KİŞİ) İPTAL DAVASI AÇABİLİR.

 

            b)İFLAS İDARESİ,

 

            c)İİK. NUN 245. MADDESİNİN 3. FIKRASINDA YAZILI HALLERDE BİZZAT ALACAKLILAR, AÇABİLİRLER.

 

            d)İPTAL DAVASI, İYİNİYETLİ 3. ŞAHISLARIN HAKLARINI ÇİĞNEMEZ.

YANİ DEVİR ALAN İYİNİYETLİ İSE, İYİNİYETİ KORUNACAKTIR. ( 15 HD. 12.10.1990 T., 3473-4037).

 

 

 

 

4.SORU :

            İPTAL DAVASI, KİMLERE KARŞI AÇILABİLİR ?

 

            4.CEVAP :

            a)BORÇLU :                                                                                                               İPTAL DAVASI BORÇLUYA KARŞI AÇILIR. BORÇLU, DAVADA HASIM OLARAK GÖSTERİLMEMİŞ İSE, DAVA REDDEDİLMEZ.

ZORUNLU DAVA ARKADAŞLIĞI SÖZ KONUSUDUR.

BU NEDENLE, DAVAYA BORÇLU DAHİL EDİLİR VE KENDİSİNE TEBLİGAT YAPILIR.

 

            b)BORÇLU İLE HUKUKİ MUAMELEDE BULUNANLAR :           İİK. M. 282 YE GÖRE, BORÇLU İLE, HUKUKİ MUAMELEDE BULUNANLAR ARASINDA " ZORUNLU " DAVA ARKADAŞLIĞI VARDIR.

 

            c)BORÇLU TARAFINDAN KENDİLERİNE ÖDEME YAPILAN KİMSELER :                                                                                                      ARALARINDA TESELSÜL YOKTUR.

HER BİRİ, YARARLANDIĞI ÖLÇÜDE SORUMLUDUR.

 

            d)BUNLARIN MİRASÇILARI :                                                              ŞART : MİRASÇILAR, MİRASI REDDETMEMELİDİR.

            "-...BORÇLU ÖLMÜŞSE, MİRASÇILARINA DAVA AÇILABİLİR." (15 HD. 25.4.1991 T., 1564-2058).

 

            e)KÖTÜ NİYETLİ 3. KİŞİLER :                                                             İPTAL DAVASI AÇILABİLİR.

            DAVAYA KONU MALI, MAL VARLIĞINA KATAN KİŞİLER, KÖTÜ NİYETLİ İSE, DAVALI OLARAK GÖSTERİLİR.

İYİNİYETLİ İSE, DAVALI GÖSTERİLMEZ, BİR ÖNCEKİ KİŞİYE NAKDİ TAZMİNAT AÇILIR.

            "-...ÜÇÜNCÜ KİŞİ, ELDEN ÇIKARDIĞI MAL İÇİN " TAZMİNATA " MAHKUM EDİLİR."( 15 HD. 11.4.1994 T., 547-221) ( İİK. M. 283)

            "-...DAVALI 3. KİŞİ MALI ( ARACI) ELİNDEN ÇIKARMIŞ- SA BU TAKTİRDE MALIN DEĞERİ İLE SORUMLU OLUR."      (15 HD. 29.11.1994 T., 5853-7107) .

            "-...İVAZLAR ARASINDA PEK FAHİŞ FARK BULUNMASI HALİNDE, İYİNİYETİN ÖNEMİ YOKTUR.

TAŞINMAZI ELİNDEN ÇIKARAN, İİK. M. 283/2 FIKRASI UYARINCA, ELİNDEN ÇIKARDIĞI TARİHTEKİ DEĞERİ NİSPETİNDE, NAKTEN TAZMİNLE YÜKÜMLÜ OLUR. ( 15 HD. 20.2.1995 T., 700-859)

            "-...ALACAĞI GEÇMEMEK KAYDI İLE 3. KİŞİ TAZMİNLE SORUMLU OLUR.

EL DEĞİŞTİRME HALİNDE, YENİ MALİKLER DAVAYA KATILABİLİR.

MAHKEMECE DAVACIYA, EL DEĞİŞTİREN ARAÇLARIN, YENİ MALİKLERİNİ DAVAYA KATIP KATMAYACAĞI, KATMAYACAK İSE DAVALI HAKKI YÖNÜNDEN, DAVASINI BEDELE DÖNÜŞTÜRÜP DÖNÜŞTÜRMEYECEĞİ SORULMALI, YENİ MALİKLERİ DAVAYA KATACAK İSE, BU KİŞİLERE DAVETİYE TEBLİĞ OLUNMAK SURETİYLE TARAF TEŞKİLİ SAĞLANMALIDIR."   ( İİK. M. 280/4) ( 15 HD. 24.10.1995 T., 5372-5800).

 

f)SADECE SON ALICIYA , İPTAL DAVASI AÇILAMAZ. TASARRUF ZİNCİRİNE GİREN TÜM DEVİR EDEN VE DEVİR ALANLAR, DAVALI OLARAK GÖSTERİLMELİDİR.

 

           

 

 

5.SORU :

            İPTAL DAVASININ HUKUKİ NİTELİĞİ NEDİR ?

SATIŞ BEDELİNDEN GERİYE BİR PARA ARTARSA, BU PARA KİME VERİLİR ?

           

            5.CEVAP :

            a)HUKUKİ NİTELİĞİ :

İPTAL DAVASI, DAVA KONUSU MALIN AYNINA İLİŞKİN BİR DAVA OLMAYIP, " ŞAHSİ" BİR DAVADIR.

            "-...İPTAL DAVASI, AYNİ BİR DAVA OLMADIĞINDAN, KAYDIN " TASHİHİNE " GEREK YOKTUR."        ( 15 HD. 12.4.1984, 874-1284).

           

            "-...MAHKEMECE ALACAK MİKTARI İLE SINIRLI OLARAK, TASARRUFUN İPTALİNE KARAR VERİLİR.

TAPU İPTALİNE GEREK YOKTUR." ( 15HD. 27.1.1987, 3895-195).

 

b)ARTAN PARA KİME VERİLİR :

DAVA VE TASARRUFA KONU MAL, DEVİR ALANIN MAL VARLIĞINDAN ÇIKARTILMAZ.

BORÇLUNUN MAL VARLIĞINA " İADE " EDİLMEZ.

SADECE, ALACAKLIYA MALIN BEDELİNDEN ALACAĞINI, ALABİLME İMKANI SAĞLAR.

 

            SATIŞ BEDELİNDEN GERİYE BİR PARA ARTARSA, BU PARA BORÇLUYA DEĞİL, KENDİSİNE KARŞI İPTAL DAVASI AÇILAN " 3. KİŞİYE" VERİLİR.

            "-...İPTAL KARARI SONUCUNDA, MALIN " MÜLKİYETİ " BORÇLUYA DÖNMEYECEĞİ İÇİN, SATIŞTA, BORCU KARŞILAYAN BEDEL DIŞINDA KALAN MEBLAĞ BORÇLUYA DEĞİL, 3. KİŞİYE VERİLİR." ( 15 HD. 23 3 1994 T., 84-1757).            

           

 

 

 

 

6.SORU :

İPTAL DAVASININ ŞARTLARI, NELERDİR ?

 

6.CEVAP :

a)İCRA TAKİBİ İLE İLGİLİ ŞARTLAR :

-TAKİP TARİHİNDE, KESİNLEŞMİŞ BİR ALACAK BULUNMALIDIR.

KESİN VEYA GEÇİCİ ACİZ VESİKASI VAR İSE KESİNLEŞMİŞ BİR ALACAK VAR DEMEKTİR.

 

-İCRA TAKİBİ KESİNLEŞMELİDİR.

BORÇLU, ÖDEME EMRİNİN KENDİSİNE TEBLİĞİNDEN İTİBAREN 7 GÜN İÇİNDE İTİRAZ ETMEZSE, İCRA TAKİBİ KESİNLEŞİR.

BORÇLU, İTİRAZ ETMİŞSE ; ALACAKLI İTİRAZIN KALDIRILMASI VEYA İTİRAZIN İPTALİ DAVASINI AÇAR.

BU DURUMDA DAVA REDDEDİLMEZ,

İTİRAZIN KALDIRILMASI VEYA İTİRAZIN İPTALİ ÖN MESELE KABUL EDİLİR.

 

-TASARRUFU YAPAN, TASARRUFUN YAPILDIĞI TARİHTE BORÇLU OLMALIDIR.

 

b)TASARRUF, BORCUN DOĞUMUNDAN SONRA YAPILMALIDIR.

 

c)BORÇLU HAKKINDA ALINMIŞ ACİZ VESİKASI BULUNMALIDIR.

 

d)ACİZ VESİKASI : YÖNETMELİK M. 47. ACİZ VESİKASI, İCRA DAİRESİNCE KENDİLİĞİNDEN VERİLİR.

HİÇBİR HARCA TABİ DEĞİLDİR.

ALACAĞIN FAİZ VE MASRAFI İLE BİRLİKTE MİKTARINI GÖSTERİR.

 

 

 

 

e)ACİZ BELGELERİ :

-HACİZ TUTANAĞI,

-İHTİYATİ HACİZ TUTANAĞI,

-REHİN AÇIĞI BELGESİ,

-İFLASLA İLGİLİ ACİZ BELGESİDİR.

ACİZ BELGESİ, DAVA SIRASINDA, DAVA AÇILDIKTAN SONRA, TEMYİZ AŞAMASINDA, HATTA BOZMADAN SONRA BİLE ALINIP, İBRAZ EDİLMESİ YETERLİ OLUR.                                              ACİZ BELGESİ, DAVA ŞARTLARINDANDIR. KARAR KESİNLEŞİNCEYE KADAR İBRAZ EDİLEBİLİR.

 

           

 

 

7.SORU :

            BORÇLU, TASARRUFU VE DEVİR İŞLEMLERİNİ “NİÇİN” YAPMAKTADIR ?

            TASARRUFUN İPTALİ DAVASINDA , DAVACI NE İSTER ?

            BORÇLU, ALACAKLIDAN MAL KAÇIRMAK İÇİN, GAYRİMENKULLERİNİ DEVRETTİ.

3. KİŞİDE GAYRİMENKULLERİ DEVİR EDERSE NE OLACAKTIR ?

 

            7.CEVAP :

            a)BORÇLU, DEVİR İŞLEMLERİNİ VE TASARRUFU, ALACAKLIDAN "MAL KAÇIRMAK" AMACIYLA YAPMAKTADIR.

b)TASARRUFUN İPTALİ DAVASINDA, DAVACI, KAYDIN TASHİHİNE GEREK OLMADAN HACİZ VE SATIŞ İSTER. (15 HD. 23.9.1991 T., 3691-4280).

            c)TASARRUFUN İPTALİ DAVASINDA TAPU İPTALİ VE TESCİLE KARAR VERİLEMEZ. (15 HD. 21.3.1991 T., 651-1396).

            d)DAVA KONUSU GAYRİMENKUL İKİ KERE ÖRNEĞİN SATIŞA KONU OLMUŞTUR.

BU DURUMDA İPTAL DAVASI, 3. ŞAHSIN ELİNDEN ÇIKARMIŞ OLDUĞU MALLARIN YERİNE GEÇEN DEĞERİ , ALACAĞI AŞMAMAK ŞARTIYLA, 3. ŞAHISTAN NAKDEN TAZMİNAT TALEP EDİLİR. ( İİK. M. 282, 283).       

 

 

 

8.SORU :

            İPTAL DAVASINA KONU OLAN TASARRUFLARIN, MUVAZAALI AKİTLERDEN NE FARKI VARDIR ?

            TASARRUFUN İPTALİ DAVALARINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME NERESİDİR ?

           

            8.CEVAP :

            a)GEÇERLİLİK :                                                                                                         İPTAL DAVASINA KONU OLAN TASARRUFLAR, KURAL OLARAK GEÇERLİDİR.

MUVAZAALI AKİTLERDE, GEÇERSİZDİR.

BU NEDENLE, GERÇEK ALACAK VE FERİLERİNE YETECEK MİKTARDA TASARRUF İPTAL EDİLİR.

BUNUN DIŞINDA KALAN BÖLÜM, GEÇERLİLİĞİNİ KORUR. (15 HD. 9.2.1990, 4729-452).

 

            b)YETKİLİ MAHKEME :

-USULÜN 9/1 FIKRASI UYARINCA DAVALI BORÇLU VEYA 3. KİŞİNİN İKAMETGAHININ BULUNDUĞU YER MAHKEMESİNDE AÇILABİLİR.

 

            -İPTAL DAVASI, TAŞINMAZIN AYNİ İLE İLGİLİ OLMADIĞI İÇİN, USULÜN 13. MADDESİNE İLİŞKİN KESİN YETKİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR. ( 15 HD. 31.10.1991 T., 4657-5174).

YANİ, İPTAL DAVASI , MUTLAKA GAYRİMENKULÜN BULUNDUĞU YERDE AÇILMALIDIR, DENİLEMEZ.

 

            -DAVALI , BİRDEN FAZLA İSE BUNLARDAN BİRİNİN İKAMETGAHINDA DAVA AÇILABİLİR.

 

            c)GÖREVLİ MAHKEME :

HACİZDEKİ İPTAL DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME, ACİZ VESİKASINDAKİ ALACAĞIN MİKTARINA GÖRE SAPTANIR.

            BU MİKTAR, 01.01.2011 TARİHİNDEN İTİBAREN 7.780  TL. SINDAN AZ İSE SULH HUKUK, FAZLA İSE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ GÖREVLİDİR. (HUMK. 8/1)

            TASARRUFUN İPTALİ DAVASI, TETKİK MERCİİNE AÇILMIŞ İSE, GÖREVSİZLİK KARARI VERİLİR.

 

 

 

 

9.SORU :

            İPTAL DAVASI HANGİ “SÜRELER” İÇİNDE AÇILABİLİR?

            İPTAL DAVALARINDA, YARGILAMA HANGİ “USULE” GÖRE YÜRÜTÜLÜR ?

 

            9.CEVAP :

            a)KURAL :

            İPTAL DAVASI, İPTALE TABİ TASARRUFUN YAPILDIĞI TARİHTEN İTİBAREN 5 YIL İÇİNDE AÇILMASI GEREKİR.  (İİK. m. 284)

5 YILLIK SÜRE BİR ZAMANAŞIMI SÜRESİ DEĞİLDİR,

BİR HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜREDİR.

HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE, YARGILAMANIN HER AŞAMASINDA İLERİ SÜRÜLEBİLİR.

MAHKEMECE DE RESEN GÖZETİLEBİLİR.

 

            b)İSTİSNA :                                                                                                               İİK. NUN 97. MADDESİNİN 17. FIKRASINA GÖRE, İSTİHKAK DAVASINA, KARŞI DAVA OLARAK İCRA TETKİK MERCİİNDE, ALACAKLI İPTAL DAVASI AÇMIŞSA, EN GEÇ İLK OTURUMDA AÇMASI GEREKİR.

 

c)YARGILAMA USULÜ :

-BASİT USUL :                                                                                                           İPTAL DAVALARI, BASİT YARGILAMA USULÜNE

( HUMK. m. 507-511) GÖRE SONUÇLANDIRILIR.

HAKİME, GENİŞ BİR ŞEKİLDE DELİLLERİ SERBESTÇE DEĞERLENDİRME VE TAKTİR YETKİSİ VERİLMİŞTİR.

 

            -DELİL :                                                                                                                     TANIK DAHİL, HER TÜRLÜ DELİL İLERİ SÜRÜLEBİLİR.

 

            -ADLİ TATİL :                                                                                                 İPTAL DAVALARI, BASİT YARGILAMA USULÜNE TABİDİR.

BU NEDENLE, ADLİ TATİLDE DE GÖRÜLÜR VE SÜRELER, ADLİ TATİLDE DE İŞLER.           

            İPTAL DAVALARINDA, ADLİ TATİL SÖZ KONUSU DEĞİLDİR.

            TEMYİZ SÜRESİ, ADLİ TATİLDE DE İŞLER.

           

           

 

 

10.SORU :

            BORÇLU, DAVA KONUSU TAŞINMAZI “BAĞIŞLADIĞI” TAKTİRDE NE OLACAK ?

 

            10.CEVAP :

            a)HACİZ VEYA ACİZDEN ÖNCEKİ İKİ YIL İÇİNDE YAPILAN İVAZSIZ TASARRUFLAR  HİBE BATILDIR.

            "-...İVAZSIZ TASARRUFLARIN GEÇERSİZLİĞİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN İKİ YILLIK SÜRENİN BAŞLANGICI, HACİZ VEYA ACİZ YAHUT İFLASIN AÇILDIĞI TARİH OLUP, GERİYE DOĞRU OLAN MÜDDET İÇİNDE HESAPLANMALIDIR." ( 15 HD. 3.10.1988 T., 4540-3073).

 

            b)USUL VE FÜRU ARASINDA YAPILAN İVAZLI TASARRUFLAR BAĞIŞLAMA SAYILIR.

            "-...İİK. NUN 278. MADDESİ KAPSAMINA GİREN AKRABALAR ARASINDAKİ TASARRUFLAR, BAĞIŞLAMA HÜKMÜNDEDİR. ( 15 HD. 5.3.1992 T., 917-1106).

 

            "-...BALDIZ, İİK. NUN 278. MADDESİNDE SAYILAN AKRABALAR- DAN DEĞİLDİR."( 15 HD. 4.5.1992 T., 6147-2333).

            "-...BORÇLU İLE YİĞENİ ARASINDAKİ AKRABALIK 3. DERECEDİR." ( 15 HD., 8.4.1993 T., 1533-1626).

 

            "-...BORÇLUNUN OĞLUNA YAPTIĞI TASARRUF, YAKIN AKRABALIK NEDENİYLE BAĞIŞLAMA SAYILIR.

BORÇLUNUN , KOMŞUSU OLAN KİŞİNİN ONUN DURUMUNU BİLDİĞİ KABUL EDİLİR." ( 15 HD. 5.3.1992 T., 459-1114).

 

            "-...BORÇLUNUN, LEHİNE TASARRUFTA BULUNDUĞU, KARDEŞİ İSE, TASARRUF BAĞIŞLAMA HÜKMÜNDEDİR. "

( 15 HD., 13.4.1994 T., 517-2298).

 

 

 

            "-...SATIN ALAN KİŞİ, BORÇLU ŞİRKETİN TEMSİLCİSİNİN EŞİ İSE, ŞİRKETİN TEDİYE KABİLİYETİNİ KAYBETTİĞİNİ BİLDİĞİ VEYA BİLMESİ GEREKTİĞİ KABUL EDİLMELİDİR. "( 15 HD., 26.12.1994 T., 4956-7886)

           

"-...BORÇLU ŞİRKET İLE 3. KİŞİ ŞİRKET ORTAKLARI ARASINDA YAKIN AKRABALIK BULUNMASI VE SATIŞIN ÇOK DÜŞÜK BEDELLE YAPILMASI, MAL KAÇIRDIĞININ BİR KANITIDIR. ( 15 HD., 14.10.1992 T., 5069-4759).

 

            "-...AKRABALIK OLMASA BİLE, SATIŞ BEDELİ GERÇEK BEDELE GÖRE " PEK DÜŞÜKSE" TASARRUF İPTAL EDİLİR. DAVA SIRASINDA, TASARRUFA KONU MAL SATILMIŞSA, DAVA BEDELE DÖNÜŞÜR." ( 15 HD., 22.3.1994 T., 6029-1777).

 

            "-...BORÇLU İLE 3. KİŞİ DAVALI ARASINDA AKRABALIK BULUNMUYOR VE KÖTÜ NİYETTE İSPATLANAMAMIŞSA, DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMELİDİR." ( 15 HD. 31.10.1990T., 3099-4480).

 

            AÇIKLAMA : İKİ ÖLÇÜYE BAKACAĞIZ.                                                          1-BORÇLU İLE 3. KİŞİ ARASINDA AKRABALIK BAĞI VAR MI ?               

2- ÜÇÜNCÜ ŞAHIS KÖTÜNİYETLİ Mİ ?

HER İKİ KOŞULDA YOKSA, KURAL OLARAK DAVA REDDEDİLİR.

            "-...BORÇLUNUN BABASINA SATILAN TRAKTÖRE İLİŞKİN TASARRUFUN İPTALİ GEREKİR.

ANCAK TASARRUF BORCUN DOĞUMUNDAN SONRA YAPILMIŞ OLMALIDIR." ( 15 HD., 15.12.1993 T., 4604-5336).

           

"-...BORÇLUNUN, SATMIŞ OLDUĞU TRAKTÖRÜN BİR YIL SONRA BİLE ZİLYET OLMASI, SATIN ALANLA AYNI KÖYDE OTURMALARI, 3. KİŞİNİN BORÇLUNUN KÖTÜ NİYETİNİ BİLMEDİĞİ İDDİASININ SAMİMİ OLMADIĞINI GÖSTERİR." ( 15 HD. 20.3.1996 T., 1113-1544).

 

            c)"-...İVAZLAR ARASINDA , PEK AŞAĞI BİR FİYAT VARSA BAĞIŞLAMA SAYILIR." ( 15 HD. 1.12.1987 T., 3967-4192).

 

            "-...PEK AŞAĞI BEDELİN TESBİTİ İÇİN, KEŞİF YAPILMALIDIR." ( 15 HD.10.3.1993 T., 4754-1131).

           

            "-...BORÇLUNUN, İVAZ OLARAK PEK AŞAĞI BEDEL KABUL ETTİĞİ AKİTLER, BAĞIŞLAMA SAYILIR". ( 15 HD., 27.2.1990 T., 4375-832).

 

            d)SOMUT ÖRNEK :                                                                             BORÇLUNUN, PİYASA RAYİCİ İLE 100 MİLYAR TL. SI EDEN TAŞINMAZINI, TAPUDA 15 MİLYAR TL. SINA, PEK AŞAĞI BİR BEDEL İLE SATMASI. HİBE KABUL EDİLİR.

TASARRUFUN İPTALİNE TABİDİR.

TAŞINMAZI ÇOK AŞAĞI BİR BEDELLE SATIN ALAN KİŞİ, İYİNİYETLİ OLARAK KABUL EDİLEMEZ.

BEDELİN ÇOK DÜŞÜK OLMASI, TASARRUFUN BAĞIŞLAMA NİTELİĞİNDE OLDUĞUNU KANITLAR.

 

            ADALET VE HUKUK DOLU GÜNLER DİLİYORUM. SEVGİ VE SAYGILARIMLA.

 

                                                  Av. SELAHATTİN CANBOLAT

 

 

 

GENEL İLKELER :

            1-İPTAL DAVASINDA, TASARRUFUN ( SATIŞIN) İPTALİ İSTENİR. KAYDIN İPTALİ İSTENMEZ.

 

            2-İPTAL SINIRI : ALACAK VE FERİ İLE SINIRLIDIR. ( 15 HD. 20.2.1992 T., 611-795).

 

            3-BOZMA : TAPU KAYDININ İPTALİNE KARAR VERİLMİŞSE, YARGITAY'CA KARAR BOZULUR. ( 15 HD. 30.10.1991 T., 4593-5101).

 

            4-MADDELER : TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI, İİK. M. 277 VE MÜTEAKİP MADDELERİNDE DÜZENLENMİŞTİR.

 

            5-2. SATIŞ : 2. SATIŞ OLMUŞSA, MALLAR YERİNE GEÇEN KIYMET, 3. ŞAHISTAN NAKDİ TAZMİNAT OLARAK İSTENEBİLİR.

            "-...3. KİŞİ, MALLARI ELDEN ÇIKARMIŞSA, İPTAL DAVASI BU MALLARIN DEĞERİNE DÖNÜŞÜR." ( 15 HD. 22.11.1988 T., 4249-3908).

 

            6-HARÇ : ACİZ VESİKASINDA YAZILI MİKTAR ÜZERİNDEN NİSPİ PEŞİN HARÇ ALINIR. KARAR VE İLÂM HARCI DA NİSPİDİR.

 

            7-AVUKATLIK ÜCRETİ : DAVA KONUSU DEĞERİN ÜZERİNDEN NİSPİDİR.

 

            8-ACİZ VESİKASI : İSTİHKAK DAVASINA, " KARŞI DAVA " OLARAK AÇILAN İPTAL DAVASI İÇİN, ACİZ VESİKASI ALINMASI ZORUNLU DEĞİLDİR.

MAHKEMEDE AÇILAN İPTAL DAVASI İÇİN, ACİZ VESİKASI ÖN ŞARTTIR.

DEMEK Kİ, İPTAL DAVASI KARŞI DAVA VEYA MÜSTAKİL BİR DAVA OLARAK AÇILABİLİR.

KARŞI DAVA ŞEKLİNDE İSE, İCRA TETKİK MERCİİNDE AÇILABİLİR.

MÜSTAKİL DAVA ŞEKLİNDE AÇILIYORSA, DAVANIN DEĞERİNE GÖRE SULH VEYA ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİNDE AÇILIR.

            GİDİLEN ADRESTE, HACZİ KABİL MAL OLMADIĞI TUTANAKLA BELİRLENMİŞ İSE, BU HACİZ TUTANAĞI, ACİZ VESİKASI NİTELİĞİNDEDİR.

            HACZEDİLEN MALLAR, ALACAĞI " KARŞILAMIYORSA " GEÇİCİ ACİZ BELGESİ SAYILIR.

            GEÇİCİ ACİZ BELGESİNİN TAKTİRİ, İCRA MÜDÜRÜNE DEĞİL, HAKİME AİTTİR.

            ACİZ VESİKASI, DAVA " DEVAM EDERKEN DE ", ALINABİLİR.

            İHTİYATİ HACZİ TAMAMLAYAN MERASİM YERİNE GETİRİLMİŞSE, BU DURUMDA  (İHTİYATİ HACİZ TUTANAĞI), ACİZ VESİKASI HÜKMÜNDE OLUR.

            İHTİYATİ HACİZ, İCRAİ HACZE DÖNÜŞMÜŞSE VE HACİZ TUTANAĞINDA, BORÇLUNUN ALACAĞI YETER MALI BULUNMADIĞI BELİRTİLMİŞSE, BU TUTANAK, GEÇİCİ ACİZ VESİKASI SAYILIR.

            İHTİYATİ HACİZ, TAMAMLANMAMIŞSA, KESİNLEŞMİŞ BİR ALACAKTAN SÖZ EDİLEMEZ.

            HACİZ TUTANAĞI DA, ACİZ BELGESİ NİTELİĞİNDEDİR.

           

            9-KÖTÜNİYET : TASARRUFUN, KÖTÜ NİYETLE YAPILDIĞINI İSPAT KÜLFETİ DAVACIYA AİTTİR.

            "-...BORÇLUNUN ACİZ İÇERİSİNDEYKEN TAŞINMAZI HİSSEDARINA DEVRETMESİ VE ONUN DA HİSSEYİ BAŞKASINA SATMASI, KÖTÜNİYETİN AÇIK BELİRTİSİDİR." ( 15 HD. 22.10.1990 T., 996-4233).

            "-...KÖTÜNİYETİN SAPTANMASI BAKIMINDAN ŞİRKETLER ARASINDA ORGANİK BAĞ BULUNDUĞU İDDİASI VARSA, ANA SÖZLEŞMELERİ VE SİCİL KAYITLARI GETİRİLİP, İNCELENİR.

( 15 HD., 22.1.1987 T., 3992-105) .

 

            10-TEMYİZ İSTEMİ : HÜKMÜ TEMYİZ ETMEMİŞ OLAN TARAF, TEMYİZE CEVAPTA TEMYİZ İSTEMİNDE BULUNABİLİR. ( 15 HD. 2.4.1991 T., 1022-1659).

11-TARİH : BORCUN DOĞUM TARİHİ, İPTALİ İSTENİLEN TASARRUF TARİHİNDEN ÖNCE OLMALIDIR.

            "-...İPTALİ İSTENEN TASARRUF, HACİZ TUTANAĞI TARİHİNE GÖRE, İKİ YILDAN DAHA ÖNCE YAPILMIŞSA, İPTALE TABİ OLAMAZ." ( 15 HD. 21.9.1994, 3781-5094).

 

            12-KESİNLEŞME : TAKİP KESİNLEŞMEMİŞSE, İPTAL DAVASI AÇILAMAZ.

            BORÇLU, İTİRAZINDAN VAZGEÇMİŞ VE BORCU KABUL ETMİŞSE, TAKİP KESİNLEŞMİŞ SAYILIR.

 

            13-SATIŞ VAADİ : "-... TAPUYA ŞERH VERİLEN SATIŞ VAADİ, İPTALE KONU OLUR."

( 15 HD. 26.1.1990 T., 51.53-160).

 

            14-KİRA ŞERHİ : "-...KİŞİSEL HAKLARIN KUVVETLENDİ- RİLMESİ İÇİN TAPUYA VERİLEN KİRA ŞERHİ DE İPTALE KONU OLABİLİR." ( 15 HD., 7.7.1994 T., 2151-4633).

 

            15-İSTİMLAK : "-...İPTAL DAVASINA KONU OLAN TAŞINMAZ, İSTİMLAK EDİLMİŞ VE İDARE MAHKEMESİNDE DAVA KONUSU OLMUŞSA, SONUCU BEKLENİLMELİDİR."    ( 15 HD. 2.10.1989 T., 4531-3982).

 

            16-YAKIN AKRABALIK : YAKIN AKRABALIK, BAĞIŞLAMA NİTELİĞİNDE SAYILIR. İPTAL DAVASINA KONU OLUR.

 

           

 

İLGİLİ İSTATİSTİKLER

1-BORÇLU SAYISI:

TÜRKİYE’DEKİ BORÇLU SAYISI : YAKLAŞIK 25 MİLYONDUR.

 

2-İLGİLENDİRDİĞİ KESİMLER :

ALACAK – BORÇ İLİŞKİLERİ, ÜLKEMİZDE 72 MİLYON, YURTDIŞINDA 6 MİLYON OLMAK ÜZERE, 78 MİLYON KİŞİYİ,

İCRA MÜDÜRLERİNİ,

04.12.2009 TARİHİ İTİBARİ İLE, 11.211 HAKİM VE SAVCIMIZI,

60.000’İ AŞKIN AVUKATIMIZI,

MENFİ TESPİT DAVALARININ %40’NI,

2005 YILINDA AÇILAN 17 MİLYON DAVAYI,

TÜRKİYE’DEKİ 81 İL, 923 İLÇE VE 35.000’DEN FAZLA KÖYÜMÜZÜ İLGİLENDİRİYOR.

BİLGİ NOTU : SÖZLÜ VE YAZILI DANIŞMA , ANKARA BAROSUNUN AVUKAT - İŞ SAHİBİ          ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ GEREĞİNCE ÜCRETLİDİR.