İletişim Bilgileri
an image
Ofis Adresi
Necatibey Caddesi Kerem İşhanı 21/18 KIZILAY ANKARA
E-mail: avukatselahattincanbolat@mynet.com

Telefon: (312) 229 87 66
Fax: (312) 229 86 70
Ev Tel: (312) 322 40 90
1.Cep : 0538 310 39 62
2.Cep : 0506 203 63 21
3.Cep : 0506 203 63 20

Türk Borçlar Hukukunda Kefillik Davaları

 

TÜRK BORÇLAR HUKUKUNDA KEFİLLİK DAVALARI

 

1.SORU :

KEFİLİN HAKLARI :

KEFİL, ASIL BORÇLUNUN BORÇLARINI ÖDEDİ.

NE GİBİ BİR “HAKLARA” SAHİP.

 

1.CEVAP :

1-HALEF :

KEFİL, ASIL BORÇLUNUN, BORÇLARINI ÖDEMEKLE, ALACAKLININ, “HALEFİ” DURUMUNA GELİR.

KEFİL, ÖDEDİĞİ MİKTAR ORANINDA ALACAKLININ HAKLARINA HALEF OLUR.

 

2-YASAL FAİZ :

KEFİL, ALACAKLIYA ÖDEDİĞİ HER BİR ÖDEME TUTARI İÇİN, ASIL BORÇLUDAN, “ÖDEME” TARİHİNDEN İTİBAREN YASAL FAİZ İSTEYEBİLİR.

DAVACI KEFİL, HER ÖDEMEDEN İTİBAREN, YASAL FAİZ TALEP ETMEK HAKKINA SAHİPTİR.

 

3-İCRA DOSYASINA ÖDEME :

KEFİL, ASIL BORÇLUNUN, BORCUNU İCRA DOSYASINA ÖDEMEKTEDİR.

 

4-TEMERRÜDE DÜŞMEK :

ASIL BORÇLU, EN GEÇ İCRA TAKİP TARİHİNDE TEMERRÜDE DÜŞMÜŞTÜR.

BU NEDENLE, KEFİLİN, FAİZ TALEBİ İÇİN, ASIL BORÇLUYA İHTARNAME GÖNDERMESİNE GEREK YOKTUR.

UYUŞMAZLIK, DAVADAN ÖNCE, DAVALIYA “İHTARNAME” GÖNDERMEYEN DAVACININ, ÖDEME TARİHLERİNDEN İTİBAREN FAİZ İSTEYİP İSTEYEMEYECEĞİ NOKTASINDA TOPLANMAKTADIR.

 

5-GÖREVLİ MAHKEME :

BU DAVADA, GÖREVLİ OLAN MAHKEME, TRABZON 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİDİR. (HGK. 15.12.2004 T., E : 2004/13-761, K : 2004/708).

 

SONUÇ :

KEFİL, ASIL BORÇLUYA, ÖDEDİĞİ HER BİR MİKTAR İÇİN, ÖDEDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN, İHTAR ÇEKMEKSİZİN, GÖREVLİ SULH HUKUK VEYA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ALACAK DAVASI AÇMALIDIR.

 

 

 

2.SORU :

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA, BANKANIN UYGULAMASI GEREKEN FAİZ ORANI % 135 OLARAK BELİRLENMİŞTİR.

BORÇLU, BU FAİZ ORANINA İTİRAZ ETMEDİ.

NE OLACAK ?

 

2.CEVAP :

1-BANKA, KREDİ ALACAĞI İÇİN, KEFİLE KARŞI İCRA TAKİBİ YAPMIŞTIR.

 

2-MÜŞTEREK BORÇLU VE MÜTESELSİL KEFİL, BORCA VE FAİZE İTİRAZ ETMİŞTİR.

 

3-BANKA, İTİRAZIN İPTALİ DAVASI AÇMIŞTIR.

 

4-BİLİRKİŞİ RAPORUNDA, BANKANIN UYGULAMASI GEREKEN TEMERRÜT FAİZ ORANIN % 135 OLDUĞU MÜTALAA EDİLMİŞTİR.

 

5-BİLİRKİŞİ RAPORUNDA TESPİT EDİLEN FAİZ ORANINA İTİRZ ETMEYEN ALACAKLI, BU ORANI KABUL ETMİŞ SAYILIR. (HGK., 24.9.2003 T., E : 2003/19-482, K : 2003/504).

 

ÇÖZÜM :

ASIL BORÇLU VEYA KEFİL, İCRA TAKİBİNDE VEYA BİLİRKİŞİ RAPORUNDA TEMERRÜT FAİZİ YÜKSEK GÖSTERİLMİŞ İSE, İCRA AŞAMASINDA VEYA MAHKEME AŞAMASINDA, BİLİRKİŞİ RAPORUNA, TEMERRÜT FAİZİNİN YÜKSEK OLDUĞU KONUSUNDA İTİRAZ ETMELİDİR.

AKSİ HALDE, TEMERRÜT FAİZİ MİKTARI BİLİRKİŞİ İLE TESPİT EDİLEN ORAN ÜZERİNDEN UYGULANIR.

 

 

 

 

3.SORU :

ADİ KEFALETTE, KEFİLE BAŞVURMAK İÇİN NE GİBİ BİR HUKUKİ İŞLEM GEREKİR ?

 

3.CEVAP :

1-ADİ KEFALETTE, KEFALETİN KAPSAMI VE KEFİLE BAŞVURULMASI İÇİN, BORÇLU HAKKINDAKİ TAKİBİN “SONUÇSUZ” KALMASI ZORUNLUDUR.

 

2-ADİ KEFALETTE, KEFİLE DOĞRUDAN DOĞRUYA İCRA TAKİBİ YAPILAMAZ.. (HGK. 17.6.1998 T., E : 1998/13-478,                         K : 1998/505).

KISACASI : ADİ KEFİL, BORÇ İÇİN, İCRA TAKİBİNE GEÇİLMİŞSE, ÖNCE ASIL BORÇLUYA BAŞVURULMALI, SONUÇSUZ KALMIŞSA, BANA BAŞVURULMALI DİYE, HACZE İTİRAZ EDEBİLİR.

3-BK. m. 486 UYARINCA, “ADİ” KEFİLİN, BORÇTAN SORUMLU TUTULABİLMESİ :

a) ANCAK KEFALET SÖZLEŞMESİNDEN SONRA BORÇLUNUN “İFLAS” ETMESİ,

b) VEYA HAKKINDA İCRA TAKİBİNE GEÇİLİP DE ALACAKLININ HATASI OLMAKSIZIN, “SEMERESİZ” KALMASI HALİNDE MÜMKÜNDÜR. (6 HD., 5.7.2005 T., E : 2005/5733,                       K : 2005/7114).

KISACASI, BORÇLU “İFLAS” ETMEDİKÇE VEYA HAKKINDAKİ TAKİP, “SONUÇSUZ” KALMADIKÇA. ADİ KEFİLE MÜRACAAT EDİLEMEZ.

 

 

 

 

4.SORU :

KİRA SÖZLEŞMESİNDE MÜŞTEREK BORÇLU VE MÜŞTEREK KEFİL KİŞİNİN SORUMLULUĞU NASILDIR ?

 

4.CEVAP :

1-KİRA SÜRESİ İLE SINIRLILIK :

KİRA SÖZLEŞMESİNDE, MÜŞTEREK BORÇLU VE MÜŞTEREK KEFİL KİŞİNİN SORUMLULUĞU, “KİRA SÜRESİ” İLE SINIRLIDIR.

 

2-KEFALETİN DEVAM EDECEĞİNE İLİŞKİN BEYAN :

KİRA SÖZLEŞMESİNDE, SÖZLEŞMENİN YENİLENMESİ HALİNDE, KEFALETİN, “DEVAM” EDECEĞİNE İLİŞKİN BEYAN, KİRA MİKTARI, “GAYRİMUAYYEN” OLDUĞUNDAN GEÇERLİ DEĞİLDİR. (HGK. 13.11.1996 T., E : 1996/12-589, K : 1996/760). 

KİRA SÖZLEŞMESİNDE, KEFİL OLAN KİŞİ, KİRA BORCU İÇİN İCRA TAKİBİNE GEÇİLMİŞSE, BENİM KEFİLLİĞİM, KİRA SÜRESİ İLE, ÖRNEĞİN 1 YIL GEÇERLİDİR.

İKİNCİ, ÜÇÜNCÜ, MÜTEAKİP KİRA DÖNEMLERİNE İLİŞKİN, KİRA BORÇLARINA İTİRAZ ETMELİDİR.

 

 

 

5.SORU :

REHİNLE (=İPOTEKLE) ELDE EDİLEN ALACAKTA, REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİNDEN ÖNCE, “MÜTESELSİL” KEFİL HAKKINDA, BORCUN BİR BÖLÜM İÇİN, “HACİZ” YOLUYLA İCRA TAKİBİ YAPILABİLİR Mİ ?

 

5.CEVAP :

1-REHİN VE İPOTEKLE TEMİN EDİLMİŞ ALACAKLAR (İİK m. 45) :

“-…”REHİNLE” TEMİN EDİLMİŞ BİR ALACAĞIN BORÇLUSU, “İFLASA” TABİ ŞAHISLARDAN OLSA BİLE, ALACAKLI YALNIZ, REHİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE, TAKİP YAPABİLİR.

ANCAK, REHİNİN TUTARI, BORCU ÖDEMEYE YETMEZSE, ALACAKLI KALAN ALACAĞINI, İFLAS VEYA HACİZ YOLUYLA TAKİP EDEBİLİR.” ( İİK. m. 45/1).

İİK. m. 45, “ASIL BORÇLULAR” İÇİN GETİRİLMİŞ OLUP, ALACAĞI REHİNLE ELDE EDİLEN BİR KİMSENİN, REHİN VEREN HAKKINDA GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİBE GEÇMESİNİ ÖNLEMEKTİR.

ALACAKLI, BORÇLU, İFLASI SÖZ KONUSU OLABİLECEK KİŞİLERDEN OLSA BİLE, YALNIZ REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUNA BAŞVURABİLİR.

2-BK m. 487 MÜTESELSİL KEFİL VE MÜTESELSİL BORÇLU :

BK. m. 487 DE, KEFİL, BORÇLU İLE BERABER MÜTESELSİL KEFİL VE MÜŞTEREK MÜTESELSİL BORÇLU SIFATIYLA VEYA BU GİBİ DİĞER BİR SIFATLA BORCUN İFASINA DERUHTE ETMİŞSE, ASIL BORÇLUYA MÜRACAAT VE REHİNLERİ NAKTE TAHVİL ETTİRMEDİN EVVEL KEFİL ALEYHİNE İCRA TAKİBİNE GEÇİLEBİLİR.

TARAFLAR ARASINDAKİ SÖZLEŞMEDE, KEFALETİN “MÜTESELSİL” OLDUĞU ÖNGÖRÜLMÜŞTÜR.

MÜTESELSİL KEFİLLERE KARŞI HACİZ YOLUYLA TAKİP YAPILABİLİR.

NİTEKİM, BK m. 487 BU YÖNDEDİR. (HGK., 14.10.1972 T., E : 1972/215, K : 1972/841).

3-İİK m. 167 KAMBİYO SENETLERİ (ÇEK, BONO) HAKKINDA Kİ İCRA TAKİBİ :

“-…ALACAĞI ÇEK, POLİÇE VEYA BONOYA MÜSTENİT OLAN ALACAKLI, ALACAK REHİNLE TEMİN  EDİLMİŞ OLSA BİLE, HACİZ YOLU İLE VEYA BORÇLU İFLASA TABİ ŞAHISLARDAN İSE, İFLAS YOLU İLE TAKİPTE BULUNABİLİR.”

“-…BİR ALACAK, “REHİN İLE” TEMİNAT ALTINA ALINMIŞ OLSA BİLE, “MÜTESELSİL” KEFİL HAKKINDA TAKİP YAPMAK MÜMKÜN OLDUĞUNDAN, İHTİYATİ HACİZ DE İSTENEBİLİR.”

“-…ALACAKLI, ASIL BORÇLUYA MÜRACAAT VE REHİNLERİN NAKTE TAHVİL ETTİRMEDEN EVVEL, MÜTESELSİL KEFİL HAKKINDA İCRA TAKİBİ YAPABİLİR.” (19 HD. 21.6.2005 T., E : 2004/12037, K : 2005/6914).   

KISACASI, ALACAĞI ÇEK  VE BONOYA DAYANAN ALACAKLI, ALACAĞI İÇİN, İPOTEK ALMIŞ OLSA BİLE, ALDIĞI ÇEK VE BONOYU, İPOTEK TAKİBİNE GEÇMEDEN, İCRA TAKİBİNE GEÇEBİLİR. 

 

 

 

 

6.SORU :

KİRACI, KİRADA OTURDUĞU DAİRENİN ELEKTRİK VE SU BORCUNU ÖDEMEDEN, DAİREDEN ÇIKTI.

KEFİL, KİRACININ ÖDEMEDİĞİ ELEKTRİK VE SU BORCUNDAN SORUMLU OLUR MU ?

 

6.CEVAP :

1-KİRA SÖZLEŞMESİNDE HÜKÜM :

KEFİLİN, “GİDERLERDEN” SORUMLU OLACAĞINA İLİŞKİN KİRA SÖZLEŞMESİNDE BİR HÜKÜM YOKTUR.

2-ELEKTRİK VE SU MİKTARININ ÖNCEDEN BİLİNEMEMESİ :

KALDI Kİ, SÖZLEŞME BAŞLANGICINDA, BELİRLİ OLMAYAN TÜKETİLECEK ELEKTRİK VE SU MİKTARI ÖNCEDEN BİLİNEMEZ.

BU NEDENLE, KEFİL HAKKINDAKİ ELEKTRİK VE SU BEDELİNE İLİŞKİN DAVANIN REDDİ GEREKİR.

3-MÜTESELSİL KEFİL :

KEFİL, KİRA SÖZLEŞMESİNİ “MÜTESELSİL” KEFİL SIFATIYLA İMZALAMIŞTIR.

4-GİDERLERİN KİRACIYA AİT OLMASI :

KİRA SÖZLEŞMESİNİN ÖZEL ŞARTLAR BÖLÜMÜNÜN, 2. MADDESİNDE, ELEKTRİK VE SU GİBİ GİDERLERİN KİRACIYA AİT OLDUĞU KARARLAŞTIRILMIŞTIR.

(HGK. 27.10.2009 T., E : 2009/9103, K : 2009/8990)

KISACASI : MÜTESELSİL KEFİL, KİRA SÖZLEŞMESİNİN BAŞLANGICINDA, TÜKETİLECEK ELEKTRİK VE SU MİKTARI ÖNCEDEN BELİRLİ OLMADIĞINDAN VE BİLİNEMEDİĞİNDEN, KİRACININ ÖDEMEDİĞİ ELEKTRİK VE SU GİBİ GİDER ALACAKLARINA, İTİRAZ EDEREK, ELEKTRİK VE SU BORÇLARINI ÖDEMEKTEN KURTULABİLİR.

 

 

 

 

 

7.SORU :

KİRAYA VEREN İLE KİRACI, ARALARINDA BİR KİRA SÖZLEŞMESİ DÜZENLEDİLER.

KEFİL DE, KİRA SÖZLEŞMESİNİ, “MÜTESELSİL” KEFİL OLARAK İMZALADI.

MÜTESELSİL KEFİL, KİRA SÖZLEŞMESİNDEN, “NE KADAR” SÜRE SORUMLUDUR ?

 

7.CEVAP :

1-KİRAYA VEREN İLE, KİRACI ARASINDA 1 YIL SÜRELİ KİRA SÖZLEŞMESİ DÜZENLENMİŞTİR.

 

2-KİRA SÜRESİ İLE SORUMLULUK :

MÜTESELSİL KEFİL, KİRA SÜRESİ İLE (=DAVAMIZDA SÖZLEŞMEDE 1 YIL) İLE SORUMLUDUR.

KISACASI, MÜTESELSİL KEFİL, KENDİSİNDEN KİRA SÜRESİNİN DIŞINDA, İKİNCİ VEYA ÜÇÜNCÜ KİRA DÖNEMİNİN KİRA BORCUNDAN DOLAYI SORUMLU DEĞİLDİR. BU KONU ÇOK ÖNEMLİDİR.

 

 

 

 

8.SORU :

KİRACI, KİRALADIĞI DAİREDE, KİRA DÖNEMİ SÜRESİNCE OTURDU.

FAKAT, OTURDUĞU SÜRE İÇİNDE, DAİREYİ ÇOK KÖTÜ VE HOR KULLANMIŞ.

HOR KULLANMA TAZMİNATI, “MÜTESELSİL” KEFİLDEN İSTENEBİLİR Mİ ?

 

8.CEVAP :

1-DAVA AÇILMASI :

KİRAYA VEREN, KİRALANANDA MEYDANA GELEN ZARARIN TAZMİNİ İÇİN DAVA AÇMIŞTIR.

2-İCRA TAKİBİ :

DAVACI, “HOR” KULLANMADAN DOĞAN ZARARININ TAHSİLİ İÇİN İCRA TAKİBİ BAŞLATMIŞTIR.

3-ALACAK MİKTARI BELLİ VE MUAYYEN OLMALIDIR.

MÜTESELSİL KEFİLİN, ASIL BORÇLUNUN BORCUNDAN TÜMÜ İLE SORUMLU TUTULABİLMESİ İÇİN, ALACAK MİKTARININ BELLİ VE MUAYYEN OLMASI GEREKİR.

BU SEBEPLE, MÜTESELSİL KEFİL ALEYHİNE, HOR KULLANMA TAZMİNATINA HÜKMEDİLEMEZ.

4-ISLAH YOLU İLE TARAF DEĞİŞTİRİLMESİ :

4.5.1978 GÜN VE 4/5 SAYILI İBK GEREĞİNCE, “ISLAH” YOLU İLE DAHİ TARAF DEĞİŞTİRİLEMEZ.

DAVALILARIN, “KATILMA” YOLU İLE DAVAYA DAHİL EDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR. ( 6 HD., 1.12.2005 T., E : 2005/8057, K : 2005/11010)

KISACASI, MÜTESELSİL KEFİL, MAHKEME VEYA İCRA TAKİBİ AŞAMASINDA, KİRACININ, DAİREYİ HOR KULLANMASI NEDENİYLE, HOR KULLANMA TAZMİNATININ, KENDİSİNDEN İSTENEMEYECEĞİNİ, İTİRAZEN BİLDİRMELİDİR.

 

 

 

 

9.SORU :

MÜTESELSİL KEFİLİN, HUKUKİ SORUMLULUĞU NEDİR ?

 

9.CEVAP :

1-KEFİL, MÜTESELSİL KEFİL VE MÜŞTEREK BORÇLU SIFATIYLA, BORCUN ÖDENMESİNİ ÜSTLENMİŞTİR.

 

2-ALACAKLI, ASIL BORÇLUYA MÜRACAAT ETMEDEN VE REHİNLERİ NAKDE ÇEVİRMEDEN ÖNCE, KEFİL ALEYHİNDE İCRA TAKİBİ YAPABİLİR.

EŞ DEYİMLE, ALACAKLI, DOĞRUDAN YA DA KİRACI İLE BİRLİKTE MÜTESELSİL KEFİL HAKKINDA İCRA TAKİBİ YAPABİLİR.

(6 HD., 13.12.2004 T., E : 2004/10123, K : 2004/9104).

 

 

 

10.SORU :

KİRA SÖZLEŞMESİNDEN DOLAYI, KEFİL ALEYHİNE DAVA AÇMAK İÇİN BİR SÜRE VAR MIDIR ?

 

10.CEVAP :

“-…KİRA SÖZLEŞMESİNDEN DOLAYI, KEFİL ALEYHİNE DAVA, KİRA SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN SÜRENİN, “BİTİMİNDEN” İTİBAREN, EN GEÇ 1 AY İÇİNDE AÇILMALIDIR.” ( 3 HD., 27.1.1975 T., E : 1975/439, K : 1975/354). 

 

 

 

11.SORU :

BANKA KARTLARI VE BANKA KREDİ KARTLARINDAKİ KEFİLİN SORUMLULUĞU, “NASIL” BİR SORUMLULUKTUR ?

 

11.CEVAP :

“-…5464 SAYILI YASANIN 24. MADDESİ, SADECE BANKA KARTLARI VE BANKA KREDİ KARTLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞMELER BAKIMINDAN, KEFİLİN SORUMLULUĞUNU, “ADİ” KEFALET HÜKÜMLERİNE GÖRE BELİRLEMİŞTİR”. (19 HD., 7.7.2008 T., E : 2008/357, K : 2008/7492).

 

HUKUK VE ADALET DOLU GÜNLER DİLİYORUM. SEVGİ VE SAYGILARIMLA.

 

                                Av. SELAHATTİN CANBOLAT

 

 

 

GENEL BİLGİLER :

“-…A ŞAHSI İLE B ŞAHSI, “BİRLİKTE” KEFİL OLMUŞLARDIR.

EŞİT MİKTARDA ÖDEMEDE BULUNMUŞLARDIR.

A KEFİLİNİN, B KEFİLİNE RÜCU HAKKI YOKTUR.”              (HGK., 18.5.1977 T., E : 1976/11-1670, K : 1977/484).

LİMİTLİ, EKONOMİK GÜCÜNÜZE GÖRE BORÇLANMA :

“-…MÜTESELSİL KEFİL, KEFALET LİMİTİNDEN SORUMLUDUR. (19 HD., 27.9.2007 T., E : 2007/3028, K : 2007/8144).

KREDİ SÖZLEŞMESİNDE, MÜTESELSİL KEFİL OLARAK İMZA KOYAN KİŞİ, BORÇLUNUN ASIL BORÇ VE FAİZLERİNDEN DOLAYI, “KEFALET LİMİTİ” İLE SORUMLUDUR. ( 19.HD., 6.4.1999 T., E : 1999/1278, K : 1999/2181). 

“-…ALACAKLININ, İHTİYATİ HACİZ TALEBİNDE BULUNABİLMESİ İÇİN, ÖNCELİKLE ALACAĞIN MUACCEL OLMASI VE HERHANGİ BİR ŞEKİLDE REHİNLE TEMİN EDİLMEMİŞ OLMASI GEREKİR.

İPOTEKLE TEMİN EDİLMİŞ ALACAKLAR İÇİN, KURAL OLARAK, “ADİ” TAKİP YOLUNA GİDİLEMEZ.

ANCAK, REHİN ALACAKLISI, MÜTESELSİL KEFİLİN VARLIĞI HALİNDE BU KEFİL ALEYHİNE TAKİBE GEÇEBİLİR. (19 HD., 10.11.2005 T., E : 2005/9350, K : 2005/10962).

“-…MÜTESELSİL KEFİL ALEYHİNE, İCRA TAKİBİ YAPILABİLİR. İHTİYATİ HACİZ İSTENEBİLİR.

KEFİLİN, İPOTEK VERMESİ VE İPOTEĞİN DE KEFALETİN TEMİNATI OLARAK DÜZENLENMESİ DURUMUNDA, KEFİLLER HAKKINDA İHTİYATİ HACİZ İSTENEMEZ. ( 19.HD., 29.9.2005 T., E : 2005/6481, K : 2005/9355).

“-…HESABIN, “KAT” EDİLMESİ İLE, ALACAK MUACCEL HALE GELİR.

BK m. 487 UYARINCA, KEFİLLER ALEYHİNE İHTİYATİ HACİZ İSTENEBİLİR. ( 19 HD., 13.10.2005 T., E : 2005/6114, K : 2005/10005).

BİLGİ NOTU : SÖZLÜ VE YAZILI DANIŞMA , ANKARA BAROSUNUN AVUKAT - İŞ SAHİBİ          ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ GEREĞİNCE ÜCRETLİDİR.