İletişim Bilgileri
an image
Ofis Adresi
Necatibey Caddesi Kerem İşhanı 21/18 KIZILAY ANKARA
E-mail: avukatselahattincanbolat@mynet.com

Telefon: (312) 229 87 66
Fax: (312) 229 86 70
Ev Tel: (312) 322 40 90
1.Cep : 0538 310 39 62
2.Cep : 0506 203 63 21
3.Cep : 0506 203 63 20

Türk Borçlar Hukukunda Manevi Tazminat Davaları

 TÜRK BORÇLAR HUKUKUNDA MANEVİ TAZMİNAT DAVALARI

 

                        1.SORU :

                        MANEVİ TAZMİNAT NEDİR ?

TARİF EDER MİSİNİZ ?

                        ŞAHSİYET HAKLARI NELERDİR ?

ŞAHSİYET HAKLARININ KAPSAMINA NELER GİRİYOR ?

 

                        1.CEVAP :

a)MANEVİ TAZMİNAT’IN TARİFİ :

ZARAR GÖRENİN, KİŞİLİK DEĞERLERİNDE, İRADESİ DIŞINDA MEYDANA GELEN EKSİLME SEBEBİYLE ÇEKİLEN MANEVİ ÜZÜNTÜLERİN, IZTIRAP VE ACILARIN DİNDİRİLMESİ VE TELAFİSİ İÇİN ZARAR VEREN TARAFINDAN ÖDENMESİ GEREKLİ BİR MİKTAR PARADAN İBARET BİR TAZMİN ŞEKLİDİR.

 

b)KUSURUN OLMASI :

MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLİRKEN, HAKİM ZARARIN DOĞMASINDA, ZARAR GÖRENİN KENDİ KUSURUNUN DA OLUP OLMADIĞINI ARAŞTIRIR.

ZARAR GÖRENİN DE KUSURU VARSA, BU DURUM TAZMİNATIN İNDİRİLMESİ VEYA ORTADAN KALDIRILMASINA YOL AÇAR.

 

c)ŞAHSİYET (=KİŞİLİK) HAKLARI :

-ŞAHSİYET (KİŞİLİK)  HAKLARI, BK. NUN 49. MADDESİNDE DÜZENLENMİŞTİR.

-BK. m. 49 DA : “-...ŞAHSİYET (KİŞİLİK) HAKLARI TECAVÜZE UĞRAYAN KİŞİ, UĞRADIĞI MANEVİ ZARARA KARŞILIK MANEVİ TAZMİNAT ADIYLA BİN MİKTAR PARA ÖDENMESİNİ DAVA EDEBİLİR.

 

 

 

-ŞAHSİYET HAKLARI, YASADA SAYILMAMIŞTIR. ANCAK, UYGULAMADA : HAYAT, BEDEN VE RUH TAMLIĞI, VİCDAN, DÜŞÜNCE, EKONOMİK, ÇALIŞMA, HERTÜRLÜ ÖZGÜRLÜK, ŞEREF, HAYSİYET, İTİBAR, MESKEN MASUNİYETİ, İSİM VE RESİM GİBİ KİŞİSEL VARLIKLARI İFADE EDER. ( 4 HD., 16.5.1995 T., E : 2857, K : 4012).

 

BİRİNCİ ÖRNEK :

“-...KARISINA SADAKATSİZLİK GÖSTEREN, KARISINI DÖVÜP, EVDEN KOVAN VE HAKARET EDEN KOCA İLE, GELİNİNE HAKARET EDEN “ KAYINPEDERİNİN” BU DAVRANIŞLARI, KADININ “KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI” NİTELİĞİNİ TAŞIR. MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMELİDİR. ( 2 HD. 20.3.1990 T., E : 1989/558, K : 3063).

                      

İKİNCİ ÖRNEK :

“-...DAVALI AVUKATIN, DAVA DİLEKÇESİNDE, DAVACI AVUKAT HAKKINDA KULLANDIĞI “ SECİYESİZ, MÜNASEBETSİZ, SEVİYESİZ” SÖZCÜKLERİ, DAVACININ KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI TEŞKİL EDER. MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMELİDİR.” ( HGK. 12.4.1989 T., E : 4-144, K : 265).

                      

ÜÇÜNCÜ ÖRNEK :

KONUT DOKUNULMAZLIĞI İHLAL EDİLEN KİŞİNİN, KİŞİLİK HAKLARI İHLAL EDİLMİŞTİR. ( 4 HD., 29.9.1988 T., E : 4600, K : 8120).

                      

DÖRDÜNCÜ ÖRNEK :

“-...ELİNDEKİ KESİCİ ALETLE, BAŞKA BİRİSİNİN YATAK ODASINA GİREREK, ANAYASA İLE TEMİNAT ALTINA ALINAN KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL EDEN KİŞİNİN BU DAVRANIŞI, DAVACININ ONUR VE SAYGINLIĞINA YÖNELİK BİR SALDIRI NİTELİĞİNDEDİR. MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMELİDİR.” ( HGK. , 17.6.1987 T., E : 1986/4-691, K : 523 ; AYNI DOĞRULTUDA HGK. 17.9.1972 GÜN VE 236-758).

BEŞİNCİ ÖRNEK :

“-...DAVACININ ÖLMÜŞ KARDEŞİ, KÜÇÜLTME, AŞAĞILAMA AMACIYLA “SAPIK” OLARAK NİTELENDİRİLMİŞTİR.

ÖLÜNÜN ANISINA SALDIRI, KARDEŞLERİNİN KİŞİLİK HAKLARINA YÖNELİK SALDIRI NİTELİĞİNDEDİR. MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMELİDİR.” ( 4 HD., 6.7.1988 T., E : 2991, K : 6936).

 

                      

 

2.SORU :

                        MANEVİ TAZMİNAT DAVALARINDA, YETKİLİ MAHKEME VE GÖREVLİ MAHKEME NERESİDİR ?

 

                        2.CEVAP :

                        a)GÖREVLİ MAHKEME :

                        -KURAL OLARAK, MİKTAR VEYA DEĞERİ 01.01.2011’DEN İTİBAREN 7.780 TL’SINI GEÇMEYEN 7780 TL DAHİL DAVALAR İÇİN SULH HUKUK MAHKEMESİ GÖREVLİDİR. ( HUMK. m. 8/1)

                        -MİKTAR VEYA DEĞERİ 7.780 TL’ SINDAN FAZLA OLAN DAVALAR İSE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN GÖREVİNE GİRER.

                        -7.780 TL’LIK GÖREV SINIRININ BELİRLENMESİNDE, TESPİTİNDE FAİZ, İCRA İNKAR TAZMİNATI VE GİDERLER HESABA KATILMAZ.

 

                        b)MANEVİ TAZMİNAT DAVALARINDA, YETKİLİ MAHKEME :

DAVALI VE DAVACININ İKAMETGAHI ( YERLEŞİM YERİ) MAHKEMESİ VEYA HAKSIZ EYLEMİN MEYDANA GELDİĞİ YERDİR.

                       

 

 

3.SORU :

                        EVLENME VAADİ İLE KIZLIĞI BOZULAN KİŞİ, BU EYLEMİ GERÇEKLEŞTİREN KİŞİDEN MANEVİ TAZMİNAT İSTEYEBİLİR Mİ ?

 

                        3.CEVAP :

                        a)BİRİNCİ ÖRNEK :

-EVLENME VAADİ İLE KIZLIĞI BOZULAN KİŞİ, BU EYLEMİ GERÇEKLEŞTİREN KİŞİDEN MANEVİ TAZMİNAT İSTEYEBİLİR.

                        -NİŞANLANMA GÜNÜNDE, DAVACININ ERGİN VE REŞİT BULUNMASI VE TARAFLARIN RIZALARI İLE BİRLEŞMİŞ BULUNMALARI BU DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİNİ GEREKTİRMEZ.

                        -ÇÜNKÜ BİRLEŞME EYLEMİ, EVLENME VAADİNE BAĞLIDIR. MANEVİ TAZMİNAT İSTEME KOŞULLARI OLUŞMUŞTUR.

 

                        b)İKİNCİ ÖRNEK :

                        TEMYİZ KUDRETİNE SAHİP OLAN VE 14 YAŞINDA BULUNAN KİŞİNİN IRZ VE NAMUSUNA TASADDİDE BULUNULMASI HALİNDE, BU FİİLİ İŞLEYEN KİŞİ ALEYHİNE, DOĞRUDAN DOĞRUYA MAĞDUR TARAFINDAN MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇILABİLİR. ( 4 HD., 29.12.1960 T., E : 8613, K : 6973).

 

 

 

4.SORU :

                        EVLİ BİR ERKEK, BEKAR VEYA DUL OLDUĞUNU SÖYLEYEREK, BİR GENÇ KIZ İLE NİŞANLANIYOR.

DAHA SONRA İSE, EVLİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKIYOR.

NİŞANLANAN KIZ, KENDİSİ İLE NİŞANLANAN, ERKEKTEN MANEVİ TAZMİNAT İSTEYEBİLİR Mİ ?

 

                        4.CEVAP :

                        “-...EVLİ ERKEK, KENDİSİNİ DUL VEYA BEKAR GÖSTEREREK,

BİR BAYAN İLE NİŞANLANIRSA,

NİŞANLI BAYAN, KENDİSİNİ DUL VEYA BEKAR GÖSTEREN ERKEKTEN,

MANEVİ TAZMİNAT İSTEYEBİLİR. ( 4 HD. 28.1.1976 T. 1975/6787, K : 932).                

 

 

 

 

5.SORU :

BİR KİŞİ, HAKSIZ BİR ŞEKİLDE ŞİKAYET EDİLMİŞTİR.

SANIK HAKKINDA, CEZA DAVASI AÇILMIŞTIR.

SANIK BERAAT ETMİŞTİR.

MÜŞTEKİNİN, BU DURUMDA NE GİBİ HAKLARI VARDIR?

 

                        5.CEVAP :

                        -ŞİKAYET HAKKI, ANAYASAL BİR HAKTIR.

                        -KİŞİ ŞİKAYET EDİLMİŞTİR. BUNUN SONUCUNDA CEZA DAVASI AÇILMIŞTIR.

                        -TAKİPSİZLİK VEYA BERAAT KARARI İLE SANIK, HAKLI ÇIKMIŞTIR.

                        -SADECE TAKİPSİZLİK VEYA BERAAT KARARI, ŞİKAYETTE BULUNAN KİŞİDEN MANEVİ TAZMİNAT İSTEMEYE YETİRLİ DEĞİLDİR.

                        -ŞİKAYETÇİ, KASDEN DAVACIYA ZARAR VERMEK AMACIYLA HAREKET ETMİŞ İSE,

VEYA HİÇBİR DUYUM VE BELİRTİ OLMADAN, SIRF “ŞÜPHE” ÜZERİNE AĞIR BİR SUÇLAMADA BULUNARAK ŞİKAYET ETMİŞ İSE,

MANEVİ TAZMİNATA MAHKUM EDİLEBİLİR. ( 4 HD. 2.7.2001 T., E : 3084, K : 7047).

 

                        DEMEK Kİ, ŞİKAYETÇİNİN, SIRF ŞÜPHE ÜZERİNE ŞİKAYET ETMESİ, SANIĞINDA TAKİPSİZLİK ALMASI VEYA CEZA DAVASINDA BERAAT ETMESİ SONUCUNDA, ŞİKAYETÇİDEN MANEVİ TAZMİNAT İSTENEBİLİR.

 

ŞİKAYET ETMEK İÇİN, SIRF ŞÜPHE YETERLİ DEĞİLDİR.

 

                       

 

 

6.SORU :

KİŞİ, BİR BAŞKASININ OTOMOBİLİNİ TEKMELİYOR, ONU KORKUTUYOR, ONUNLA ALAY EDİYOR, KÜÇÜMSÜYOR, AŞAĞILIYOR,

KARŞI TARAFIN NE GİBİ BİR HUKUKSAL HAKKI VARDIR?

 

                        6.CEVAP :

                        -DAVALI, DAVACININ OTOMOBİLİNİ TEKMELEMİŞTİR VE ONU KORKUTMUŞTUR.

                        -DAVALININ, BU EYLEMLERİ NEDENİYLE KORKARAK ARABASINDAN İNEMEYEN VE ONUN ALAYCI DAVRANIŞLARIYLA İNCİNEN, KÜÇÜKSENEN, AŞAĞILANAN DAVACININ KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRIDA BULUNULMUŞTUR.

                        -OLAY NEDENİYLE, ÜZÜNTÜ VE KORKU DUYMUŞTUR.

UYGUN MİKTARDA MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ GEREKİR. ( 4 HD. 16.4.2001 T., E : 541, K : 3863).

 

                       

 

 

7.SORU :

BİR GAZETEDE, BİR DERGİDE, BİR TELEVİZYON KANALINDA, BİR KİŞİNİN KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRIDA BULUNULUYOR.

HUKUKİ ÇÖZÜM NEDİR?

 

                        7.CEVAP :

                        BİRİNCİ ÖRNEK :

-YAYIN YOLUYLA SALDIRI YA DA SÖZLE KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI EYLEMİNDE BULUNULMUŞTUR.

                        -BU ÇEŞİT MANEVİ TAZMİNAT DAVALARI, MK. m. 24, BK. m. 49 DİKKATE ALINARAK ÇÖZÜMLENİR.

                        -UYUŞMAZLIK, BİLİRKİŞİDEN RAPOR ALINARAK ÇÖZÜMLENEMEZ.

                        -BU TÜR DAVALARDA, HAKİMLİK MESLEĞİNİN GEREKTİRDİĞİ GENEL VE HUKUKİ BİLGİ İLE DAVANIN SONUÇLANMASI GEREKİR. ( 4 HD. 27.3.2001 T., E : 2000/11214, K : 3029).

 

                        İKİNCİ ÖRNEK :

                        “-...MANEVİ TAZMİNATIN MİKTARININ TAKDİRİ, MAHKEMEYE AİTTİR. BUNUN İÇİN BİLİRKİŞİYE BAŞVURULMASINA GEREK YOKTUR. ( TD. 18.5.1953, 3274/2642).

                        HUKUKİ İHTİLAF, HAKİMLİK MESLEĞİNİN GEREKTİRDİĞİ GENEL VE HUKUKİ BİLGİ İLE ÇÖZÜMLENEBİLİR.

HAKİM, RESEN ARAŞTIRMA YAPMALIDIR.

BİLİRKİŞİ TAYİN EDİLMESİNDE VE BİLİRKİŞİ RAPORUNA DAYANARAK KARAR VERİLMESİNDE YASA HÜKÜMLERİNE UYARLIK BULUNMAMAKTADIR. ( Danıştay 5. Daire, 14.6.1985 T, 435/1920).

                       

 

 

 

8.SORU :

ŞİKAYETÇİ, ŞÜPHELİ HAKKINDA HIRSIZLIK VE SAHTECİLİK SUÇLARINI İŞLEDİĞİ GEREKÇESİ İLE SAVCILIĞA ŞİKAYET ETMİŞTİR.

İDDİANIN, İFTİRA OLDUĞU ANLAŞILMIŞTIR.

İFTİRA DAVASININ AÇILMASI İÇİN ZAMANAŞIMI NE KADARDIR?

 

                        8.CEVAP :

                        DAVALI, CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA ŞİKAYET DİLEKÇESİ VERMİŞTİR.

                        DAVACIYA HIRSIZLIK VE SAHTE EVRAK DÜZENLEME SUÇLARINI İSNAT ETMİŞTİR.

                        DAVALI, HIRSIZLIK VE SAHTE EVRAK DÜZENLEME SUÇLARINI İSPAT ETMELİDİR.

                        DAVALI, HIRSIZLIK VE SAHTE EVRAK DÜZENLEME SUÇUNU İSPAT ETMEZSE, SUÇUN YASAL UNSURLARININ OLUŞMASI HALİNDE, TCK. NUN 285. MADDESİNDE DÜZENLENEN İFTİRA SUÇU OLUŞUR.

                        BU DURUMDA, BK. m. 60 YOLLAMASI İLE ZAMANAŞIMI SÜRESİ, BERAAT KARARININ KESİNLEŞMESİNDEN İTİBAREN BK. m. 60/1 E GÖRE 1 YIL DEĞİL, TCK. m. 102 YE GÖRE 5 YIL (5237 TCK m. 66/1-e’YE GÖRE 8 YIL)’DIR. ( 4 HD. 19.2.2001 T., E : 548, K : 1637).

ESKİ CEZA YASAMIZIN 102. MADDESİ, YENİ YASADA 66. MADDEDE DÜZENLENMİŞTİR.

5237 TCK m. 66/1-e FIKRASINDA, DAVA ZAMANAŞIMI : “-…5 YILDAN FAZLA OLMAMAK ÜZERE HAPİS VEYA ADLİ PARA CEZASI GEREKTİREN SUÇLARDA 8 YILDIR”.                    

KISACASI, İFTİRA SUÇUNUN OLUŞMASI HALİNDE, BERAAT KARARININ KESİNLEŞMESİNDEN İTİBAREN TCK. m. 66/1-e DEKİ 8 YILLIK ZAMANAŞIMI UYGULANACAKTIR.

 

                       

 

 

9.SORU :

                        CEZA HAKİMİNİN MAHKUMİYET KARARI, HUKUK HAKİMİNİ BAĞLAR MI ?

 

                        9.CEVAP :

                        -CEZA HAKİMİNİN MAHKUMİYET KARARI, HUKUK HAKİMİNİ BAĞLAR.

                        -İFTİRA SUÇUNDAN MAHKUM OLAN DAVALININ, DAVACIYA MANEVİ TAZMİNAT ÖDEMESİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİR. ( 4 HD. 12.12.1989 T., E : 6679, K : 9576).
 

                       

 

10.SORU :

BİR KİŞİ, DİĞER BİR KİŞİYİ, SENİ CEZAEVİNE ATTIRACAĞIM DİYOR.

DİĞER KİŞİ, NE GİBİ BİR DAVA AÇABİLİR?

 

                        10.CEVAP :

BİRİNCİ ÖRNEK : TEHDİT                  

-TEHDİT : BAŞKASINA KARŞI AĞIR VE HAKSIZ BİR ZARARA UĞRATACAĞININ BİLDİRİLMESİDİR.

                        -DAVALI, SENİ CEZA EVİNE ATTIRACAĞIM, DEMİŞTİR.

                        -BU ŞEKİLDEKİ SÖZ VE EYLEM, DAVACININ YAŞAMA GÜVENLİĞİNİ VE RUH BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZAR.

                        -BU NEDENLE, TEHDİT EDİLEN KİŞİ MANEVİ TAZMİNAT İSTEYEBİLİR. ( 4 HD. 7.12.2000 T., E : 8266, K : 11217).            

 

                        İKİNCİ ÖRNEK :

                        “-...DAVALI, KORKUTMAK AMACI İLE DA OLSA, KAVGA SIRASINDA DAVACIYA SİLAH GÖSTERMİŞTİR.

DAVACININ, YAŞAM GÜVENLİĞİNİ TEHDİT ETMİŞTİR.

KORKU VE PANİK YARATMIŞTIR. KORKU VE PANİK, DAVACININ RUHSAL VE FİZİKİ DEĞERLERİNE SALDIRI TEŞKİL EDER.

BU NEDENLE, UYGUN BİR TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ GEREKİR.”

          

                        ÜÇÜNCÜ ÖRNEK :

                        “ÖLÜMLE TEHDİT” EYLEMİ, ÖZGÜRLÜĞE, DOLAYISIYLA KİŞİSEL DEĞERLERE YÖNELİK BİR SALDIRI NİTELİĞİNDEDİR. MANEVİ TAZMİNATI GEREKTİRİR. ( HGK., 20.3.1991 T., E : 1990/4-561, K : 137).

 

                       

 

 

11.SORU :

BİR KİMSENİN FOTOĞRAFI, İZNİ OLMAKSIZIN YAYINLANIRSA, İZNİ OLMADAN FOTOĞRAFI YAYINLANAN KİŞİ NE GİBİ BİR HAKKA SAHİPTİR?

 

                        11.CEVAP :

                        -RESİM, BİR KİMSENİN DIŞ GÖRÜNÜŞÜNÜ, O İNSANI TANIMAYA İMKAN VERECEK BİÇİMDE YANSITAN BİR NESNEDİR.

                        -BİR KİMSE DIŞ GÖRÜNTÜSÜ ÜZERİNDE HAK SAHİBİDİR.

                        -KİŞİNİN FOTOĞRAFI ( RESMİ) ÜZERİNDEKİ HAKLARI, “KİŞİLİK HAKLARINDAN” DIR.

                        -HİÇ KİMSENİN FOTOĞRAFI, “İZNİ OLMADAN” YAYINLANAMAZ.

                        DAVACININ, KİŞİLİK HAKLARI ZARARA UĞRAMIŞTIR. ( 4 HD. 6.11.2000, E : 6884, K : 9658).

 

 

 

 

 

12.SORU :

BİR KİŞİNİN TELEFON KONUŞMASI DİNLENİYOR,

VEYA DİNLENEN KONUŞMA, BASINDA, TELEVİZYONDA YAYINLANIYOR,

KİŞİNİN TELEFON KONUŞMASI YASAL OLARAK DİNLENMEYEN, BASINDA VE TELEVİZYONDA KONUŞMALARI YAYINLANAN KİŞİNİN, NE GİBİ BİR YASAL HAKKI VARDIR?

 

                        12.CEVAP :

KİŞİLER ARASINDAKİ KONUŞMALARIN DİNLENMESİ VE KAYDA ALINMASI, 5237 TCK m. 133/1’DE DÜZENLENMİŞTİR.

M. 133/1 : “-…KİŞİLER ARASINDAKİ ALENİ “OLMAYAN” KONUŞMALARI, TARAFLARDAN HER HANGİ BİRİNİN RIZASI OLMAKSIZIN, BİR ALETLE DİNLEYEN VEYA BUNLARI BİR SES ALMA CİHAZI İLE KAYDEDEN KİŞİ, 2 AYDAN 6 AYA KADAR HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILIR”.

133/3 : “-…YUKARIDAKİ FIKRALARDA YAZILI FİİLLERDEN BİRİ İŞLENEREK ELDE EDİLDİĞİ BİLİNEN BİLGİLERDEN “YARAR” SAĞLAYAN VEYA BUNLARI BAŞKALARINA “VEREN”, VEYA DİĞER KİŞİLERİN BİLGİ EDİNMELERİNİ TEMİN EDEN KİŞİ, 6 AYDAN 2 YILA KADAR HAPİS VE 1000 GÜNE KADAR ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILIR”.

BU KONUŞMALARIN, BASIN VE YAYIN YOLU İLE YAYINLANMASI  HALİNDE DE AYNI CEZAYA HÜKMOLUNUR.

GÖREVLİ MAHKEME, SULH CEZA MAHKEMESİDİR.

M. 133/1,3 KİŞİLER ARASINDAKİ, “KONUŞMALARIN” DİNLENMESİ VE KAYDA ALINMASINI DÜZENLEMEKTEDİR.

M. 134/1’DE : “-…GİZLİLİĞİ “GÖRÜNTÜ” VEYA SESLERİN KAYDA ALINMASI SURETİ İLE İHLAL EDİLMESİ HALİNDE CEZANIN ALT SINIRI 1 YILDAN AZ OLAMAZ.

134/2 : “-…KİŞİLERİN, ÖZEL HAYATINA İLİŞKİN”GÖRÜNTÜ” VEYA SESLERİ “İFŞA” EDEN KİMSE 1 YILDAN 3 YILA KADAR HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILIR.

FİİLİN, BASIN VE YAYIM YOLU İLE İŞLENMESİ HALİNDE CEZA, ½ ORANINDA ARTIRILIR.

GÖREVLİ MAHKEME ASLİYE CEZA MAHKEMESİDİR.

                      

-YAYINDA YER ALAN SÖZLER, İKİ KİŞİ ARASINDA SON DERECE GİZLİ KALMASI VE O KİŞİLERİN ÖZEL YAŞAM ALANI İLE İLGİLİDİR.

                        -BİR KİŞİNİN TELEFONUNUN DİNLENMESİ VEYA DİNLENEN TELEFONDAKİ GÖRÜŞMELERİN YAYINLANMASI, ÖZEL YAŞAMA, HATTA SON DERECE GİZLİ KALMASI GEREKEN YAŞAMIN GİZLİLİĞİNE SALDIRI TEŞKİL EDER.

                        -KİŞİ, TOPLUM TARAFINDAN TANINAN VE BİLİNEN BİR KİŞİ OLSA DAHİ, “ÖZEL YAŞAM” HİÇBİR ŞEKİLDE AÇIKLANAMAZ. HATTA HİÇ KİMSENİN TELEFONUDA DİNLENEMEZ.

                        -DAVALILARIN , TELEFONU DİNLEMEMİŞ OLSALAR DAHİ, ELE GEÇEN TELEFON KASETİNİ YAYINLAMIŞ OLMALARI DA AYNI SONUCU DOĞURUR.

                        BU HUSUS, KİŞİNİN GİZLİ ALANINA SALDIRIDIR.

                        -TELEFON KONUŞMASININ DİNLENMESİ YA DA DİNLENEN KONUŞMANIN YAYINLANMASI, “AĞIR KUSUR” OLUŞTURUR.

KİŞİLİK HAKLARINA VE KİŞİNİN GİZLİ ALANINA SALDIRIDIR. ( 4 HD., 12.10.2000 T., E : 5220, K : 8659).

 

                       

 

 

 

13.SORU :

MANEVİ TAZMİNAT DAVASI RET EDİLDİ.

ÜCRETİ VEKALET, MAKTU MU NİSBİ Mİ UYGULANIR?

 

                        13.CEVAP :

                        MANEVİ TAZMİNAT DAVASININ “REDDİ” HALİNDE, AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ UYARINCA MAKTU VEKALET ÜCRETİNE HÜKMDİLMESİ GEREKİR. ( 4 HD. 8.2.1999 T., E : 1998/8677, K : 789).

 

                       

 

 

 

14.SORU :

BİR EŞ, BAŞKA BİR KİŞİ İLE, EVLİLİK DIŞI İLİŞKİYE GİRİYOR,

KENDİ EŞİ VE ÇOCUKLARI, EVLİLİK DIŞI İLİŞKİYE GİREN KİŞİLERDEN, NE GİBİ BİR TALEPTE BULUNABİLİR?                        

                        14.CEVAP :

                        -DAVACININ EŞİ, BİR BAŞKA KİŞİ İLE EVLİLİK DIŞI YAŞAMIŞTIR. 

                        -EVLİLİK DIŞI YAŞAM NEDENİYLE, DİĞER EŞİN, KİŞİLİK HAKLARI SALDIRIYA UĞRAMIŞTIR.

                        -DAVACI KENDİ ADINA ASALETEN, ÇOCUKLARI ADINA VELAYETEN MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİNDE BULUNABİLİR.

                        -MK. m. 24/a VE BK. m. 49 DAKİ KİŞİLİK HAKLARI :

KİŞİNİN YAŞAMI,

SAĞLIĞI,

VÜCUT VE RUH BÜTÜNLÜĞÜ İLE,

TOPLUM İÇİNDEKİ YERİNİ SAĞLAYAN VE KORUYAN DEĞERLERDİR.

KİŞİLİK HAKLARI DA, FİZİKİ, DUYGUSAL VE SOSYAL KİŞİLİK HAKLARI OLARAK GRUPLANDIRILABİLİR.

                        -AİLENİN SAHİP OLDUĞU DEĞERLERE KARŞI YAPILAN HUKUKA AYKIRI BİR EYLEM, AİLENİN BİR FERDİNE KARŞIDA İŞLENMİŞ OLSA, DİĞER AİLE FERTLERİNİNDE ( ÇOCUKLARINDA) KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI TEŞKİL EDER.

EYLEMDEN TÜM AİLE FERTLERİNİN “KİŞİLİK HAKLARI” ZARAR GÖRMÜŞTÜR. MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMELİDİR. ( 4 HD. 9.5.1996 T., E : 3538, K : 3787).

 

                        2. ÖRNEK :

                        “-...EVLİLİK DEVAM EDERKEN, EVLİLİK DIŞI BİRLEŞMEYE TEŞEBBÜS, EŞİN, “KİŞİLİK HAKLARINA” SALDIRI NİTELİĞİNİ TAŞIR. ( HGK., 22.6.1994 T., E : 2-281, K : 425).

 

                       

15.SORU :

DOĞUM SIRASINDA BİR DOKTOR GEREKLİ İHTİMAM VE ÖZENİ GÖSTERMEDİ.

ÇOCUĞUN ÖLÜMÜNE SEBEP OLDU.

ANNE VE BABA, NE GİBİ YASAL HAKLARA SAHİPTİR?

 

                        15.CEVAP :

                        -“-...DOĞUM SIRASINDA GEREKLİ İHTİMAM VE ÖZEN GÖSTERMEYEREK ÇOCUĞUN ÖLÜMÜNE SEBEP OLAN DOKTOR ALEYHİNİ ANNE VE BABA TARAFINDAN AÇILAN MANEVİ TAZMİNAT DAVASI KABUL EDİLMELİDİR.”

                        -ORTA SEVİYEDE BİR KİMSENİN YANİ, TEDBİRLİ BİR DOKTORUN AYNI HAL VE ŞARTLAR ALTINDA GÖSTERECEĞİ MUTAD İHTİMAM VE ÖZEN DAVALILARCA GÖSTERİLMEMİŞTİR. İHMAL VE TEDBİRSİZLİK VARDIR.

                        -1219 SAYILI YASANIN 75. MADDESİ, TIBBİ KONULARDA YÜKSEK SAĞLIK ŞURASI DÜŞÜNCESİNİN, CEZA MAHKEMESİNİ BAĞLAYACAĞI BELİRTİLMİŞTİR.

                        -YÜKSEK SAĞLIK ŞURASININ GÖRÜŞLERİ, HUKUK MAHKEMESİNİ BAĞLAMAZ.

HUKUK DAVALARINDA, ÇÖZÜMLENMESİ GEREKEN TIBBİ SORUNLAR İÇİN, YÜKSEK SAĞLIK ŞURASI, ZORUNLU BİR BİLİRKİŞİ KURULU DEĞİLDİR.

BU NEDENLE, DOSYA ADLİ TIP BÜYÜK KURULUNA GÖNDERİLMELİDİR. ( 4 HD., 4.3.1994 T., E : 8557, K : 2138, TALİH UYAR, TÜRK MEDENİ KANUNU, CİLT 2,  4. KİTAP, Sh. 1187).

 

                       

 

 

 

16.SORU :

BİR AİLENİN, KIZI ZORLA KAÇIRILDI.

KAÇIRILAN KIZ İLE, KAÇIRANLAR CİNSEL İLİŞKİYE GİRMİŞLER,

ANNE, BABA VE KARDEŞLER, NE GİBİ YASAL HAKLARA SAHİPTİR?

 

                        16.CEVAP :

BİRİNCİ ÖRNEK :                   

-VELAYETLERİ ALTINDAKİ KIZI ZORLA KAÇIRILMIŞTIR. IRZINA GEÇİLMİŞ VE SARKINTILIĞA UĞRAMIŞTIR.

                        -ANNE , BABA VE “KARDEŞLER” DE GERÇEKLEŞEN EYLEM , “ AİLE BÜTÜNLÜĞÜNE” YÖNELİK OLDUĞU İÇİN, KAÇIRILAN KÜÇÜKTE DAHİL OLMAK ÜZERE AYRICA MANEVİ TAZMİNAT İSTEYEBİLİRLER.

                        -DAVACILARIN, KONUT DOKUNULMAZLIĞI İHLAL EDİLMİŞTİR. AİLE GİZLİLİĞİ VE CAN GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE SOKULMUŞTUR.

                        DAVACILARAN KORUNMA ALTINA ALINMIŞ OLAN, KİŞİLİK HAKLARI SALDIRIYA UĞRAMIŞTIR.

DAVALI, AYRICA DAVACININ EŞİNE DE SARKINTILIKTA BULUNMUŞTUR.

BU DURUMDA, SANIK DAVALI, MANEVİ TAZMİNAT ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜDÜR. ( 4 HD., 13.11.1995 T., E : 8111, K : 85768).

 

                        İKİNCİ ÖRNEK :

                        “-...BİR KIZI KAÇIRIP, KIZLIĞINI BOZAN KİŞİ, REŞİT DEĞİLDİR.

BAŞKA BİR ANLATIMLA, SANIK, KÜÇÜK BİR KİŞİDİR.

KAÇIRAN KÜÇÜK ALEYHİNE ( BK. m. 41) VE VELİSİ ALEYHİNE AYRI AYRI VEYA BİRLİKTE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇILABİLİR.” ( 4 HD. 13.12.1993 T., E : 2301, K : 14550).

 

                       

17.SORU :

BİR GAZETEDE, GERÇEK BİR OLAYA, ANA NOKTALARDA, “GERÇEK DIŞI” UNSURLAR EKLENMİŞ,

MANEVİ TAZMİNAT İSTEYEBİLİR MİYİZ?

 

                        17.CEVAP :

                        -BİR HABERİN, HUKUKA UYGUN SAYILABİLMESİ İÇİN, HABERİN İÇERİĞİNİN GERÇEĞE UYGUNLUĞU YETERLİ DEĞİLDİR.

                        -GERÇEK BİR OLAYA, ANA NOKTALARDA, GERÇEK DIŞI UNSURLAR EKLENMİŞ İSE, ARTIK HUKUKA UYGUNLUKTAN BAHSEDİLEMEZ, MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİNİN KABULÜ GEREKİR. ( HGK., 8.11. 1995 T., E : 4-687, K : 930).

 

                       

 

 

 

18.SORU :

                        MANEVİ TAZMİNAT DAVALARINDA, GAZETE VE GAZETECİNİN SORUMLULUĞU, NASIL BİR SORUMLULUK- TUR ?

KUSURUN BİR RÖLÜ VAR MIDIR ?

 

                        18.CEVAP :                 

BİRİNCİ ÖRNEK :                   

-GAZETE VE GAZETECİNİN SORUMLULUĞU, “KUSURA DAYANAN” BİR SORUMLULUKTUR.

                        -HABERİ ALAN GAZETECİ İLE, HABERİ YAYINLAYAN GAZETENİN BİR KUSURU YOKSA, HABERİN GERÇEĞE AYKIRI OLUŞUNDAN DOLAYI MANEVİ TAZMİNATA KARAR VERİLEMEZ. ( HGK., 20.3.1991 T., E : 4-29, K : 130).

                        “-...YAPILAN YAYINLA KİŞİLİK HAKLARI İHLAL EDİLEN KÜÇÜK YANINDA, ANNE VE BABA YARARINA DA MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMELİDİR” ( HGK, 9.11.1979 T., 1978/4-264, K : 1351).

                       

İKİNCİ ÖRNEK :

                        “-...GEÇİRDİĞİ BUNALIM NEDENİYLE HASTANEYE GÖTÜRÜLEREK KOLUNA SERUM TAKILAN GENÇ KIZ HAKKINDA “ERKEKLERLE BERABER OLDUĞU, UYUŞTURUCU KULLANDIĞI” ŞEKLİNDE GERÇEK DIŞI HABER YAYINLAYAN VE RESMİNİ BASAN DAVALI GAZETE HAKKINDA MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMELİDİR. ( HGK. 30.1.1991 T., E : 1990/4-571).

 

            

 

19.SORU :

                        MANEVİ TAZMİNAT DAVALARINDA, FAZLAYA DAİR HAK SAKLI TUTULABİLİR Mİ ?

 

                        19.CEVAP :

                        MANEVİ TAZMİNAT DAVALARINDA, DAVACI, FAZLAYA DAİR HAKKINI SAKLI TUTAMAZ.

TAZMİNATIN BİR BÖLÜMÜNÜ İSTEYİP, DAHA SONRA DİĞER BÖLÜMÜ İÇİN “ EK DAVA” AÇAMAZ.  ( HGK. 27.3.1981 T., E : 1979/9-1481, K : 251). 

                       

                       

 

20.SORU :

MAHALLİ MAHKEMECE VERİLMİŞ BİR MANEVİ TAZMİNAT DAVASI KARARI ÖRNEĞİNİ AÇIKLAR MISINIZ?

 

                        20.CEVAP :

                        MAHALLİ MAHKEME, BİR MANEVİ TAZMİNAT DAVASINDA, ÖZETLE ŞU ŞEKİLDE KARAR VERİR :

                        -MANEVİ TAZMİNAT : KİŞİLİK HAKLARI İHLAL EDİLDİĞİNDEN, ..... TL. SI MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİNE,

                        -OLAY TARİHİNDEN İTİBAREN, İSTEM HALİNDE KANUNİ FAİZİN YÜRÜTÜLMESİNE,

                        -KARAR ÖZETİ : KARAR ÖZETİNİN, AYNI DERGİ VEYA GAZETEDE YAYINLANMASINA,

                        KARAR VERİR.

                        -KARAR ÖZETİNİN YAYINLANMASINA KARAR VERİR, FAKAT KARARIN GEREKÇE VE HÜKÜM FIKRASININ YAYINLANMASINA KARAR VERİLEMEZ. ( 4 HD., 26.10.1995 T., E : 7784, K : 7767).

                        -DAVACI, MANEVİ TAZMİNAT DAVALARINDA, HAKİMDEN SALDIRI TEHLİKESİNİN ÖNLENMESİNİ, SÜRMEKTE OLAN SALDIRIYA SON VERİLMESİNİ, SONA ERMİŞ OLSA BİLE ETKİLERİ DEVAM EDEN SALDIRININ HUKUKA AYKIRILIĞININ TESPİTİNİ İSTEYEBİLİR.

                        DAVACI, BUNLARLA BİRLİKTE DÜZELTMENİN VEYA KARARIN 3. KİŞİLERE BİLDİRİLMESİ VEYA YAYINLANMASI İSTEMİNDE DE BULUNABİLİR.

MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ, KARŞI TARAFÇA KABUL EDİLMİŞ OLMADIKÇA DEVREDİLEMEZ.

MİRAS BIRAKAN TARAFINDAN İLERİ SÜRÜLMÜŞ OLMADIKÇA, MİRASÇILARA GEÇMEZ.

                        “-...99 TASARISINDAKİ 25. MADDENİN, YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNUN 24/a MADDESİNİ KARŞILADIĞI AÇIKLANMIŞTIR.

25. MADDEYE GÖRE, İLERİ SÜRMENİN MUTLAKA DAVA YOLUYLA GERÇEKLEŞMESİ ŞART DEĞİLDİR.

SALDIRIYA UĞRAYAN KİŞİNİN BUNU ORTAYA KOYAN VE KANITLANABİLEN HÜR İRADESİ YETERLİ GÖRÜLMÜŞTÜR.”

 

                        ÖRNEĞİN : TEKZİB İSTENMESİ GİBİ.

                        “-...ZARAR GÖRENİN ÖLMEDEN ÖNCE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇMIŞ YA DA DAVA AÇMA İRADESİNİ AÇIĞA VURMUŞ OLMASI HALİNDE, MANEVİ TAZMİNAT İSTEME HAKKI MİRASÇILARA GEÇER.” ( 4 HD. 12.6.1981 T., E : 7633, K : 8562).                                            

                        DAVACI, KİŞİLİK HAKLARININ KORUNMASI İÇİN KENDİ YERLEŞİM YERİ VEYA DAVALININ YERLEŞİM YERİ MAHKEMESİNE DAVA AÇABİLİR.

 

                       

 

 

21.SORU :

                        BİR KİŞİ, DEVLETİN PARASINI, ZİMMETİNE GEÇİRMEKLE İTHAM EDİLİYOR.

NE OLACAK , MANEVİ TAZMİNAT İSTENEBİLİR Mİ?

 

                        21.CEVAP :

                        “-...BİR KİŞİYİ, DEVLET PARASINI ZİMMETİNE GEÇİRMEKLE İTHAM EDER NİTELİKTEKİ İHBARIN, “DAYANAKTAN YOKSUN” BULUNMASI HALİNDE, KİŞİLİK HAKLARINI ZEDELEYEN, HUKUKA AYKIRI BİR EYLEM SAYILIR.” ( 4. HD., 12.12.1989 T.,
                       

                        HUKUK VE ADALET DOLU GÜNLER DİLİYORUM. SEVGİ VE SAYGILARIMLA.

 

                                  Av. SELAHATTİN CANBOLAT

 

 

 

GENEL BİLGİLER :

                        1-TAHRİK :

                        “-...KİŞİLİK HAKLARINA TECAVÜZ FİİLİNDEN KAYNAKLANAN MANEVİ TAZMİNAT DAVALARINDA, DAVACININ OLAYIN MEYDENE GELMESİNDE, “TAHRİKİNİNDE” BULUNMASI HALİNDE, TAHRİK, TEK BAŞINA MANEVİ TAZMİNAT TALEBİNİN REDDİNE NEDİN OLMAZ.

KURAL OLARAK “TAZMİNAT TUTARINI BELİRLEMEDE” GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULUR. ( HGK. 23. 10. 1996 T., E : 4-553, K : 724).

 

                        2-FİİLLE TAZMİNAT ARASINDA MAKUL BİR ORANTI OLMASI LAZIMDIR.

 

                        3-BAKANLIKÇA ATANAN BİR MEMURUN, İŞE BAŞLAKMAMAKTA DİRENEN VALİNİN BU DAVRANIŞI, “ AĞIR BİR KİŞİSEL KUSUR” VE DAVACININ KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI SAYILIR. ( 4.HD., 30.5.1979 T., E : 2382, K : 7230).

 

                        4-TRT YAYIMLARI : TRT KURUMUNUN YAYIN YOLUYLA İŞLEDİĞİ SUÇLARDA VEYA HAKSIZ FİİLLERDE, DAVA AÇMA SÜRESİ, YAYININ YAPILDIĞI TARİHTEN İTİBAREN 60 GÜNDÜR” ( 2954 TRT.. K. M. 28/SON : 4 HD., 4.12.2000 T., 2000/6989 E., 2000/11030).

 

                        5-MİRASÇI VE YAKINLARININ ONAYI ALINMADAN, BİR CESEDİN GÖZÜNÜN İNSANCIL AMAÇLARLA DA OLSA, BAŞKA BİR KİMSEYE TAKILMASI, MANEVİ TAZMİNATI GEREKTİRİR. ( 4 HD. 10.3.1977 T., E : 3455, K : 2751).

 

                        6-ELİNDEN MAKİNESİ ALINARAK RESİM ÇEKMESİNE ENGEL OLUNAN FOTO MUHABİRİ MANEVİ TAZMİNAT İSTEYEBİLİR. ( 4 HD., 28.6.1971 T., E : 4922, K : 6390).

 

                        7-“-...ESERİ BAŞKA BİRİSİ TARAFINDAN HAKSIZ OLARAK ÇOĞALTILIP DAĞITILAN KİŞİ, FSEK. 68 VE 70/3 MADDELERİNE GÖRE DAVA AÇABİLİR. MK. 24/a MADDESİNE GÖREDE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEYEBİLİR.” ( 11 HD. 31.3.1997 T., E : 1850, K : 2313).

 

                        8-ŞAHSİYET HAKKI HUKUKA AYKIRI OLARAK TECAVÜZE UĞRAYAN “MÜMEYYİZ KÜÇÜK” YASAL TEMSİLCİSİNİN İZNİNE BAĞLI OLMADAN, “TEK BAŞINA” DAVA AÇABİLİR. ( 4 HD. 21.9.1995 T., E : 5439, K : 6448). 

                        ÖRNEK : EVLENME VAADİ ÜZERİNE BİRLİKTE KARI KOCA HAYATI YAŞAMAK.

 

                        9-BABALIK DAVASI :

                        “-...BABALIK DAVASI DEVAM ETTİĞİ SÜRECE MANEVİ TAZMİNAT TALEP ŞARTLARI ( MK. m. 305) MEVCUT İSE, TAZMİNATA HÜKMOLUNABİLİR”. ( 2 HD. 29.12.1970, 3261/7192. YAYIMLANMAMIŞTIR.

 

                        10-CEZA DAVASINDA : “-...DAVACI CEZA KOVUŞTURMASINDA VERDİĞİ DAVAYA MÜDAHALE ( KATILMA) DİLEKÇESİNDE DAVALININ SEBEP OLDUĞU HAKSIZ EYLEM YÜZÜNDEN ..... Tl sı MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİNDE BULUNMUŞTUR. İSTEMDEN FAZLA, MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLEMEZ.” ( 4 HD. 27.12.1968 T., 10533/1063).

                        KISACASI, CEZA DAVASI VAR İSE, MÜŞTEKİ DAVAYA MÜDAHALE ( KATILMA ) DİLEKÇESİ VERİR. MÜDAHALE DİLEKÇESİNİN İÇERİSİNDE, MANEVİ TAZMİNAT TALEBİNDE BULUNABİLİR.

                        “-...MÜTEVEFFANIN BABASI E, CEZA MAHKEMESİNE MÜDAHİL OLARAK İŞTİRAK ETMİŞ VE LEHİNE .... Tl. sı MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMİŞTİR. BU HÜKÜM KESİNLEŞTİĞİNE GÖRE AYRICA MANEVİ

TAZMİNAT İSTENİLEMEZ.

 

                       

 

11-EK DAVA :

                        MANEVİ TAZMİNAT DAVASI, KISMİ DAVA OLARAK AÇILAMAZ. MANEVİ TAZMİNATIN TÜMÜ İÇİN (TAM) DAVA AÇILMASI GEREKİR. DAVACI, MANEVİ TAZMİNATIN BİR KISMI İÇİN DAVA AÇARSA, YANİ FAZLAYA İLİŞKİN MANEVİ TAZMİNAT İSTEME HAKKINI SAKLI TUTARSA, DAHA SONRA SAKLI TUTTUĞU MANEVİ TAZMİNAT ALACAĞI İÇİN EK BİR DAVA AÇAMAZ, EK DAVASI REDDEDİLİR.” ( HGK. 27.3.1981 T., 9/1481-251 ; HGK. 2.7.1980, 3/1477-2113).

 

                        12-MÜMEYYİZ KÜÇÜK VE MAHCURLARIN MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇMASI :

                        “-...IRZ VE NAMUSA TASADDİ EDİLDİĞİNDEN ÖTÜRÜ, DAVACI MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİNDE BULUNMUŞTUR. DAVACI, TEMYİZ KUDRETİNE HAİZ OLUP, REŞİT DEĞİLDİR. BU GİBİ MANEVİ TAZMİNAT TALEPLERİ, MÜNHASIRAN ŞAHSA BAĞLI HAKLARA İLİŞKİNDİR. MK. m. 16 UYARINCA BU KONUDA AÇILACAK MANEVİ TAZMİNAT DAVASI DOĞRUDAN DOĞRUYA TEMYİZ KUNDETİNE HAİZ KÜÇÜK TARAFINDAN AÇILABİLİR. ANCAK TEMYİZ KUDRETİ YOK İSE, KANUNİ MÜMESSİL MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇMALIDIR” ( 3.HD. 29.12.1960, 8613/6973).

 

                        13-NİŞANI BOZMA : “-...NİŞANIN BOZULMASI HALİNDE, MANEVİ TAZMİNAT TALEP ETME HAKKI ( MK. m. 121) KİŞİLİĞE SIKI SURETTE BAĞLI HAKLARDANDIR. BU HAKLARIN MİRASÇILARA GEÇMESİ, BİR TEMSİLCİ VASITASIYLA KULLANILMASI HAKKIN MAHİYETİ İLE BAĞDAŞMAZ.”

                        NİŞANIN BOZULMASI YÜZÜNDEN KİŞİLİK HAKKI SALDIRIYA UĞRAYAN TARAF KUSURLU OLAN DİĞER TARAFTAN MANEVİ TAZMİNAT OLARAK, UYGUN MİKTARDA BİR PARA ÖDENMESİNİ İSTEYEBİLİR. ( MK. m. 121).

BİLGİ NOTU : SÖZLÜ VE YAZILI DANIŞMA , ANKARA BAROSUNUN AVUKAT - İŞ SAHİBİ          ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ GEREĞİNCE ÜCRETLİDİR.