İletişim Bilgileri
an image
Ofis Adresi
Necatibey Caddesi Kerem İşhanı 21/18 KIZILAY ANKARA
E-mail: avukatselahattincanbolat@mynet.com

Telefon: (312) 229 87 66
Fax: (312) 229 86 70
Ev Tel: (312) 322 40 90
1.Cep : 0538 310 39 62
2.Cep : 0506 203 63 21
3.Cep : 0506 203 63 20

Türk Medeni Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi (=İzalei Şuyu) Davaları

TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ (=İZALEİ ŞUYU)

DAVALARI

 

 

1.SORU :

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVALARI DENİNCE NE ANLAMALIYIZ, ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVALARINI TARİF EDER MİSİNİZ?

İSTERSENİZ, BU DAVALARIN ÖZELLİKLERİ VE ÖNEMİ BAKIMINDAN ÖNCE KISA BİR ÇERÇEVE ÇİZELİM.

 

1.CEVAP :

TARİFİ :

PAYLI MÜLKİYETTE PAYDAŞLARDAN VE EL BİRLİĞİ MÜLKİYETİNDE, ORTAKLARDAN HER BİRİNİN, MALIN PAYLAŞILMASINI İSTEME HAKKIDIR.

4721 SK’DA İLGİLİ MADDELER :

M.698, 642, 703/SON FIKRA, m. 644 VAR.

NETİCE-İ TALEP :

TEREKEDEKİ MALLARIN :

-AYNEN,

-İMKAN YOKSA, “SATIŞ” YOLU İLE PAYLAŞTIRILMASINI İSTİYORUZ.

 

a)DAVACILAR :

İŞTİRAK (=EL BİRLİĞİ) HALİNDE MÜLKİYETE KONU BİR TAŞINMAZ MALDA, MİRASÇILARDAN BİRİNİN ALACAKLISI ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI AÇABİLİR.

 

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASINI, YALNIZCA MİRASÇILAR YA DA, İİK m. 121’E GÖRE, MİRASÇILARDAN BİRİNİN ALACAKLISI AÇABİLİR.

 

b)DAVALILAR :

MİRASÇILARDAN BİRİNİN ALACAKLISI, TÜM EL BİRLİĞİ ORTAKLARINA KARŞI, BU DAVAYI AÇAR.

“-…ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVALARININ, TAPUDA PAYDAŞ BULUNANLARIN “TAMAMINA” HUSUMET YÖNELTİLEREK YÜRÜTÜLMESİ GEREKİR”. (HGK 16.02.1994 T., E: 1993/6-809, K: 1994/59)

 

a)KONUSU :

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVALARI, PAYLI VEYA EL BİRLİĞİ MÜLKİYETİNE KONU TAŞINIR VEYA TAŞINMAZ MALLAR İÇİN AÇILABİLİR.

 

b)BİREYSEL MÜLKİYETE GEÇİŞ :

PAYDAŞ YA DA ORTAKLAR ARASINDA YÜRÜRLÜKTE OLAN TAPULU MÜLKİYET İLİŞKİSİNİ SONA ERDİRİR, “BİREYSEL MÜLKİYETE” GEÇİŞİ SAĞLAR.

 

c)ÇİFT YÖNLÜLÜK :

ÇİFT YÖNLÜ, TARAFLAR İÇİN BENZER SONUÇLAR DOĞURAN DAVALARDIR.

 

“-…ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVALARININ NİTELİĞİ, ÇİFT TARAFLI DAVA OLMASIDIR. İLK KARARI TEMYİZ ETMEYEN TARAF, DİRENME KARARINI TEMYİZ EDEBİLİR”. (HGK 27.06.2001 T., E: 2001/6-553, K: 2001/562)

 

d)AYNI HAKLAR :

DAVALI DA DAVACI GİBİ AYNI HAKLARA SAHİPTİR.

 

e)DAVAYI TAKİP ETMEK :

ORTAKLARDAN BİRİNİN DAVAYI TAKİP ETMESİ HALİNDE, DİĞER DAVALARDAN FARKLI OLARAK, O KİMSE DAVACI DURUMUNA GİRER.

 

f)TEMYİZ ETMEMEK :

DAVANIN REDDİNE İLİŞKİN KARARI TEMYİZ ETMEMİŞ OLANLAR BAKIMINDAN, KARARIN KESİNLEŞMİŞ OLDUĞU KABUL EDİLEMEZ.

 

TARAFLARDAN BİRİSİ TEMYİZ EDİP, KARAR BOZULMUŞ İSE,BOZMA KARARI TEMYİZ ETMEYEN PAYDAŞLARI DA ETKİLER. (HGK 03.03.2004 T., E: 2004/18-140, K: 2004/135)

 

h)TAŞINMAZIN, PAYININ DEĞİL BÜTÜNÜNÜN SATIŞI :

“-…TAŞINMAZDAKİ, BİR KISIM “PAYIN” ORTAKLIĞININ GİDERİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR.

GEREK MK. GEREKSE USUL HÜKÜMLERİNE GÖRE BİR MALIN ANCAK, “BÜTÜNÜNDE” ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ İSTENEBİLİR”. (HGK 05.06.1996 T., E: 1996/6-350, K: 1996/450)

 

“-…MÜŞTEREK MÜLKİYETTE, BELİRLİ “PAYLARIN” ORTAKLIĞININ GİDERİLMESİ İÇİN KARAR VERİLEMEZ”. (HGK 08.11.1985 T., E: 1985/6-371, K: 1985/892)

 

 

 

 

2.SORU :

PAYLAŞILMAMIŞ BİR MİRASTA… MİRASCILARDAN BİRİNİN ALACAKLISI OLAN ŞAHIS, ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASINI  AÇABİLİR Mİ? ALACAĞINI NASIL ALABİLİR?

 

2.CEVAP :

MİRASÇILARDAN BİRİNİN ALACAKLISI, ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI AÇMAK İÇİN, İCRA HAKİMLİĞİNE BİR DİLEKÇE VEREREK, YETKİ ALIR.

“-…ALACAKLI, İCRA TAKİBİNE GEÇEREK, BORÇLUNUN TAKSİM EDİLMEMİŞ BİR MİRAS VEYA İŞTİRAK HALİNDE TASARRUF EDİLEN BİR MAL HİSSESSİNİ HACİZ ETTİREBİLİR.

ALACAKLI, ALACAĞI YETKİ BELGESİ İLE DAVA AÇARAK VERASET BELGESİ ALABİLİR, ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI AÇABİLİR”. (HGK 10.12.2003 T., E: 2003/6-731, K: 2003/742)

 

ALACAKLI, İCRA HİKİMLİĞİNE BAŞVURARAK YETKİ BELGESİ ALMAKTADIR. ALACAKLI YETKİ BELGESİ ALARAK, İKİ DAVA AÇMAKTADIR :

 

BİRİNCİ DAVA : VERASET İLAMININ ALINMASI DAVASIDIR.

 

İKİNCİ DAVA : ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASIDIR.

 

“-…ALACAKLININ, BORÇLU ALEYHİNE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI AÇABİLMESİ İÇİN, İKİ KOŞUL GEREKLİDİR.

 

BİRİNCİ KOŞUL : BORÇLU MİRASÇININ HAKKININ EL BİRLİĞİ MÜLKİYETİNE KONU OLMASI,

 

İKİNCİ KOŞUL : BORÇLU MİRASÇI ALEYHİNE BİR İCRA TAKİBİ YAPILMIŞ VE TAKİBİN SONUÇSUZ KALMASI GEREKİR”. (HGK 24.09.2003 T., E:2003/6-514, K: 2003/512)

d)KAYYIM ATANMASI :

KAYYIM ATANMASINA GEREK BULUNMAMAKTADIR. (HGK 11.05.2005 T., E: 2005/6-314, K: 2005/321)

 

 

 

 

 

3.SORU :

KESİNLEŞMİŞ BİR ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASINDA, GÖSTERİLMEMİŞ OLAN MİRASCI…BU HAKSIZLIĞI VE YANLIŞLIĞI NASIL GİDEREBİLİR VE HAKKINI ARAYABİLİR? 

 

3.CEVAP :

a)KESİN HÜKÜM :

İLKE OLARAK, KESİN HÜKME BAĞLANMIŞ BİR DAVAYA YENİDEN BAKILAMAZ.

 

b)YARGILAMANIN YENİLENMESİ :

VERASET İLAMINDA GÖSTERİLMEYEN VE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASINDA BULUNMAYAN PAYDAŞ MİRASÇI, YARGILAMANIN YENİLENMESİ YOLUNA BAŞVURABİLİR.

 

c)YARGILANMANIN YENİLENMESİ, SADECE KESİNLEŞMİŞ OLAN, ESASA İLİŞKİN SON KARARLARA KARŞI BAŞVURULABİLECEK BİR KANUN YOLUDUR.

 

d)KİMLER BAŞVURABİLİR :

YARGILAMANIN YENİLENMESİİ YOLUNA ANCAK KESİN HÜKMÜN TARAFLARI VEYA TARAFIN HALEFLERİ YA DA ALACAKLILARI BAŞVURABİLİR.

 

e)İKİ HAK : TEMYİZ HAKKI VE YARGILAMANIN YENİLENMESİ HAKKI :

DAVACI, BİR YA DA BİR KAÇ PAYDAŞI DAVALI OLARAK GÖSTERMEMİŞTİR.

 

BU ŞEKİLDE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNE KARAR VERİLMİŞTİR.

 

 

 

 

 

VERİLEN HÜKÜM İLE HAKKI İHLAL OLUNAN, VERASET İLAMINDA VE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNDE ADI BULUNMAYAN İSMİ KETMEDİLEN, GİZLENEN PAYDAŞ, EĞER KARAR KESİNLEŞMEMİŞ İSE, KARARI TEMYİZ EDEBİLİR.

 

EĞER KARAR KESİNLEŞMİŞ İSE, KESİNLEŞEN HÜKMÜN, YARGILAMANIN İADESİ YOLU İLE KALDIRILMASINI İSTEYEBİLİR. (HGK 13.04.2004 T., E: 2005/6-229, K: 2005/259)

 

 

 

 

4.SORU :

BİR ARSA SATILIR İKEN, ÜZERİNDE, BİNA, AĞAÇLAR VEYA BENZER YAPILAR VAR İSE, BUNLARIN DURUMU YANİ HESAPLANMASI VE PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI NASIL YAPILIYOR? BİR ÖRNEK VEREREK AÇIKLARMISINIZ?

 

4.CEVAP :

a)BİRLİKTE SATIŞ :

SATIŞ YOLU İLE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ İSTENİLEN TAŞINMAZ ÜZERİNDE BİNA, AĞAÇ GİBİ MUHDESAT VARSA, OLAY TARİHİNDE YÜRÜRLÜKTE BULUNAN MK m. 619’A GÖRE, ARZIN “MÜTEMMİM CÜZÜ” SAYILIR, ARZ İLE BİRLİKTE SATILIR.

 

b)ŞERH VEYA İTTİFAK OLMASI :

ANCAK, BİNA, AĞACIN BİR KISIM PAYDAŞLARA AİDİYETİNE İLİŞKİN TAPUDA, “ŞERH” VARSA VEYA BU HUSUSTA TÜM PAYDAŞLAR, “İTTİFAK” EDİYORLARSA, O TAKTİRDE O DEĞERE GÖRE ORAN KURULUR VE SATIŞ PARASI BU ORANA GÖRE DAĞITILIR. (HGK 13.02.2002 T., E: 2002/6-76, K: 2002/96)

 

“-…ORAN KURULURKEN, MUHDESATIN VE ARZIN “DAVA TARİHİ” İTİBARİ İLE AYRI AYRI DEĞERİ TAKTİR ETTİRİLİR.

SATIŞ BEDELİ DAĞILIMINDA, MUHDESATA İSABET EDEN KISMIN SADECE MUHDESAT SAHİBİNE, ARZA İSABET EDEN KISMIN DA PAYLARI ORANINDA TÜM PAYDAŞLARA VERİLMESİ GEREKİR”. (HGK. 26.12.2001 T., E: 2001/6-1166, K: 2001/1164)

 

c)MUHDESATIN MALİKİNİN TESPİTİ DAVASI :

“-…TARAFLAR ARASINDAKİ ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI, TAŞINMAZIN SATIŞI SURETİ İLE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ŞEKLİNDE SONUÇLANMIŞTIR.

 

DAVACI, MURİSİNE AİT TAŞINMAZ ÜZERİNDE BULUNAN BİNANIN KENDİSİ TARAFINDAN YAPILDIĞININ TESPİTİNİ İSTEMEKTE HUKUKİ YARARI VARDIR”. (HGK 17.04.1996 T., E: 1996/4-134, K: 1996/273)

 

TAŞINMAZ ÜZERİNDE BULUNAN “BİNAYI” MURİS, BABASININ “SAĞLIĞINDA”, TAŞINMAZINDA ORTAK OLMADIĞI DÖNEMDE YAPMIŞTIR.

BİNA (=YAPI), TAŞINMAZIN TAMAMLAYICI PARÇASI OLMUŞTUR.

BİNAYI YAPAN DAVACI, BU YAPI NEDENİ İLE KATLANDIĞI GİDERLERİ, DİĞER MİRASÇILARDAN VEKALET VEYA VEKALETSİZ İŞ GÖRME HÜKÜMLERİNE DAYANARAK AÇACAĞI BİR EDA DAVASI İLE İSTEYEBİLİR.

O HALDE, BİNAYI YAPAN MİRASÇI, DİĞER MİRASÇILARDAN, BİNAYI KENDİSİNİN YAPTIĞINI TESPİTİ İLE, BİNANIN DEĞERİNİN, DİĞER MİRASÇILARDAN BİR EDA DAVASI İLE İSTEYEBİLİR.

DİĞER BİR ANLATIMLA, TESPİT + EDA’YI BİRLİKTE İSTEMEKTE YARAR BULUNMAKTADIR.

 

“-…ÇEKİŞMELİ TAŞINMAZLAR ÜZERİNDE MEVCUT BİNA, MÜŞTEMİLATI VE AĞAÇLARDAN İBARET MUHDESATIN AİDİYETİ, PAYDAŞLAR ARASINDA İHTİLAFLIDIR.

BU DURUMDA, MAHKEMECE İZLENMESİ GEREKEN YOL, USULÜN 567. MADDESİ GEREĞİNCE, MUHDESAT ÜZERİNDEKİ AİDİYET ÇEKİŞMESİNİN ÇÖZÜMLENMESİNİ SAĞLAMAK ÜZERE, İLGİLİ MAHKEMEDE DAVA AÇMAK ÜZERE, “ÖNEL” VERİLMESİ VE DAVA AÇILDIĞINDA DA, SONUCUNUN BEKLENMESİ GEREKİR.

AKSİ HALDE, TAŞINMAZLARIN ÜZERLERİNDEKİ MUHDESAT İLE BİRLİKTE SATIŞI SURETİ İLE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNE VE TARAFLARA MUHDESAT BEDELİ YÖNÜNDEN SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME DOLAYISIYLA YEK DİĞERLERİ ALEYHİNE DAVA AÇMAKTA “MUHTAR” OLMALARI KAYDI İLE TAPUDAKİ “PAYLARI” ORANINDA SATIŞ BEDELİNİN ÖDENMESİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİR”. (HGK 18.09.1991 T., E: 1991/6-266, K: 1991/413)

 

“-…USUL KANUNUNUN 567. MADDESİ HÜKMÜNDE ÖNGÖRÜLEN 10 GÜNLÜK SÜRE, ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASINA BAKAN MAHKEMENİN AÇILACAK TESPİT DAVASINI BEKLETİCİ SORUN YAPIP YAPMAMASI YÖNÜNDEN MAHKEMEYİ BAĞLAYICI BİR SÜREDİR.

TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ MUHDESATIN, “KENDİSİ” TARAFINDAN MEYDANA GETİRİLDİĞİNİ ÖNE SÜREN TAŞINMAZ PAYDAŞLARININ, ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI SONUÇLANIP, KESİN HÜKME BAĞLANINCAYA KADAR, BU MADDEDED ÖNGÖRÜLEN 10 GÜNLÜK SÜRE İLE BAĞLI OLMAKSIZIN, HER ZAMAN İÇİN DAVA AÇMA HAKKI MEVCUTTUR”. (7 HD. 26.06.2009 T., E: 2009/2879, K: 2009/2733)

 

“-…ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVALARINDA, TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ MUHDESATIN KENDİSİ TARAFINDAN MEYDANA GETİRİLDİĞİNİ İDDİA EDEN ORTAĞA, BU KONUDA DAVA AÇMASI İÇİN, USULÜN 367. MADDESİ UYARINCA 10 GÜNLÜK KESİN SÜRE VERİLMESİ GEREKİR.

10 GÜNLÜK SÜRESİ İÇERİSİNDE MUHDESATIN MÜLKİYETİNİN TESPİTİ DAVASI AÇILMIŞ İSE, BU DAVANIN SONUCUNUN BEKLENMESİ GEREKİR”. (7. HD. 16.09.2008 T., E: 2008/293, K: 2008/3463)

 

“-…MUHDESATIN AİDİYETİNİN TESPİTİ DAVASI AÇILABİLMESİ İÇİN, ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASININ AÇILMIŞ OLMASI ŞARTTIR”. (7. HD. 24.01.2006 T., E: 2006/65, K: 2006/58)

 

“-…DAVA, 3 ADET TAŞINMAZDA ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNE İLİŞKİNDİR.

 

MUHDESATIN, TAŞINMAZIN PAYDAŞLARINA DEĞİL DE 3. ŞAHSA AİT OLDUĞUNUN ANLAŞILMASI HALİNDE, BU KİMSEYİ MUHDESAT SAHİBİ OLARAK DAVAYA DAHİL ETME VE ONA SATIŞ BEDELİNDEN PAY VERMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR. (6 HD. 21.04.2008 T., E: 2008/3227, K: 2008/5015)

 

MESAJ :

TAŞINMAZIN ÜZERİNE MUHDESAT (=BİNA, AĞAÇ) YAPAN, DİKEN ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI DEVAM EDERKEN, BU MAHKEMEDEN, MUHDESATI BEN YAPTIM, MÜLKİYETİN TESPİTİ VE EDA DAVASI İÇİN, USULÜN 567. MADDESİ UYARINCA 10 GÜNLÜK SÜRE VERİLMESİNİ VE BU KONUNUN BEKLETİCİ MESELE YAPILMASINI TALEP EDERİM DEMESİ, USUL EKONOMİSİ BAKIMANDAN YARARLI OLACAKTIR.

 

 

 

 

 

 

5.SORU :

DAVA AÇILINCA, ORTAKLARDAN BİRİ, SATIŞ DEGİLDE, KAT MÜLKİYETİNİ KURALIM…ÖYLE PAYLAŞALIM DİYEBİLR Mİ? BU GİBİ DURUMLARDA MAHKEMELERİN UYGULAMASI NASIL OLUYOR?

 

5.CEVAP :

a)BAĞIMSIZ BÖLÜMLER :

TAŞINMAZ ÜZERİNDE, “BAĞIMSIZ” BÖLÜMLER İÇEREN BİR YAPI VAR.

 

b)KAT MÜLKİYETİ KURULMASI İSTEMİ :

ORTAK MALİKLERDEN BİRİ, PAYLAŞMA KAT MÜLKİYETİ KURULMASI YOLU İLE YAPILMASINI İSTEDİ.

 

c)HAKİM, 634 SK m. 12’DEKİ BELGELERE DAYANILARAK, TAŞINMAZIN KAT MÜLKİYETİNE ÇEVRİLMESİNE VE PAYLAR DENKLEŞTİRİLMEK SURETİ İLE BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN ORTAKLARA AYRI AYRI “ÖZGÜLENMESİNE” KARAR VERMELİDİR. (HGK 06.11.2002 T., E: 2002/18-910, K: 2002/553)

 

“-…DAVADA, “TAKSİM” SURETİ İLE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ İSTENMİŞTİR.

TAKSİM SURETİ İLE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ İSTEMİNDE, “KAT MÜLKİYETİ” KURULMAK SURETİ İLE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ İSTEMİNİN DE VARLIĞINI KABUL ETMEK GEREKİR”. (HGK 24.05.2000 T., E:2000/6-904, K: 2000/920)

 

 

 

 

 

6.SORU :

MİRASCILAR ARASINDA, TAKSİM SÖZLEŞMESİ YAPILMIŞ İSE, BU DURUMDA SORUN…NASIL ÇÖZÜLÜYOR?

 

6.CEVAP :

a)DAVA KONUSU TAŞINMAZ HAKKINDA, MİRASÇILAR TAKSİM SÖZLEŞMESİ YAPMIŞTIR.

 

b)TAKSİM SÖZLEŞMESİNDE, TAŞINMAZIN 2 PARÇAYA BÖLÜNMESİ YAZILMIŞTIR.

 

c)TAŞINMAZIN 2 PARÇAYA BÖLÜNMESİNE MADDİ VE KANUNİ BİR ENGEL OLUP OLMADIĞI BELEDİYE ENCÜMENİ KARARI İLE BELİRLENMİŞTİR.

TAKSİM SÖZLEŞMESİ GEÇERLİDİR.

 

d)SATIŞ YOLU İLE ORTAKLIĞIN GİDERLMESİ DAVASI RET EDİLMELİDİR. (HGK 05.12.1980 T., E: 1980/6-1965, K: 1980/2636)

 

 

 

 

7.SORU :

MİRAS KALAN MALLAR ÇOK ÇEŞİTLİ VE DEĞİŞİK YERLERDE BULUNUYORSA, BUNLARIN DAVALARI AYRI AYRI MAHKEMELERDE Mİ, YOKSA TEK BİR MAHKEMEDE Mİ AÇILABİLİR ?

 

7.CEVAP :

a)AYNI MAHKEME :

DEĞİŞİK YERLERDE BULUNAN TAŞINMAZ MALLARDAKİ ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI, “AYNI” MAHKEMEDE GÖRÜLEBİLİR.

 

b)TALEP :

TARAFLARIN, “İSTEĞİ” OLMADIKÇA MAHKEME, TAŞINMAZ MALLARIN BULUNDUKLARI YERLERİ DİKKATE ALARAK, RESEN (=KENDİLİĞİNDEN) DAVALARIN AYRILMASI KARARI VEREMEZ”. (HGK 01.03.1978 T., E: 1977/6-1095, K: 1978/190)

 

 

 

 

 

8.SORU :

ORTAKLARDAN BİRİNİN PAYINDA…HACİZ VAR İSE, BU DURUMDA, DAVA NASIL  SONUÇLANDIRILIYOR?

 

8.CEVAP :

a)BORÇLU ORTAĞIN, BORCUNDAN DOLAYI 1 ADET TAŞINMAZDA, ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ İÇİN DAVA AÇILMIŞTIR.

 

b)DAVA KONUSU EDİLEN VE SATIŞINA KARAR VERİLEN TAŞINMAZDA, BORÇLU PAYDAŞIN, ½ MÜSTAKİL “PAYI” BULUNMAKTADIR. 

 

c)BORÇLU PAYDAŞIN, “PAYI” EL BİRLİĞİ MÜLKİYETİNE TABİ OLMAYIP, “PAYLI (=MÜŞTEREK)” MÜLKİYET HÜKÜMLERİNE TABİ OLDUĞU SON GELEN TAPU KAYITLARINDAN ANLAŞILMAKTADIR.

BU DURUMDA, DAVACI ALACAKLI, BORÇLU PAYDAŞIN BU “PAYINI”, “BAĞIMSIZ” OLARAK HACİZ ETTİRİP SATTIRMA OLANAĞINA SAHİPTİR”. (6 HD. 01.10.2007 T., E: 2007/8010, K: 2007/10124)

KISACASI, “PAYLI” MÜLKİYETTE, ALACAKLI BORÇLU PAYDAŞIN, “PAYINI”, BAĞIMSIZ OLARAK HACİZ ETTİRİP SATTIRABİLİR. BU NEDENLE, ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI RET EDİLMELİDİR.

 

MESAJ :

PAYLI (=MÜŞTEREK) MÜLKİYETTE, BORÇLU PAYDAŞIN PAYI, MÜSTAKİL OLARAK HACİZ ETTİRİLİP SATTIRILMALIDIR. ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI AÇILMASINA GEREK YOKTUR.   

 

 

 

 

9.SORU :

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVALARINDA, BİR VEYA BİR KAÇ, HİSSADAR ÖLDÜ…BU DURUMDA DAVA NASIL DEVAM EDER? NASIL ETKİLENİR?

 

9.CEVAP :

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVALARINDA PAYDAŞLAR SAĞ İSE, KENDİLERİNİN, ÖLÜ İSE İBRAZ ETTİRİLECEK VERASET BELGESİ İLE SAPTANACAK MİRASÇILARIN DAVAYA DAHİL EDİLMESİ, BÖYLECE TARAF TEŞKİLİ OLUNMASI ZORUNLUDUR. (HGK. 12.04.2000 T., E: 2000/6-775, K: 2000/787)

 

 

 

 

10.SORU :

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVALARINDA… MAHKEME MASRAFLARI, AVUKATLIK MASRAFLARI KONUSUNDA NASIL KARARLAR VERİLİYOR? BUNLARI SADECE DAVAYI AÇAN MI ÖDÜYOR? BİRAZDA BU KONULARI NETLETŞİRELİM..

 

10.CEVAP :

a)ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVALARINDA, KAZANAN VE KAYBEDEN TARAFTAN SÖZ EDİLEMEZ.

 

b)PAYLARI ORANINDA :

YARGILAMA GİDERLERİ VE VEKALET ÜCRETİ, TARAFLARA “PAYLARI ORANINDA” YÜKLETİLİR. (6. HD. 28.11.2005 T., E: 2005/9580, K: 2005/10903)

 

c)BU DAVALARDA, VEKİLİ BULUNAN TÜM TARAFLAR YARARINA AVUKATLIK ÜCRETİ TAKTİRİ GEREKİR. VEKİLİ OLANIN DAVACI VEYA DAVALI SAFHINDA OLMASININ BİR ÖNEMİ YOKTUR. (6 HD. 26.03.2002 T., E: 2002/1961, K: 2002/172)

 

d)BİR TAŞINMAZIN SATIŞ SURETİ İLE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNDE, SATIŞ BEDELİ ÜZERİNDEN BİNDE 6 HARÇ ALINIR.

HARÇ, TAŞINMAZIN KEŞİFTE BELİRLENEN DEĞERİ DEĞİL, SATIŞ BEDELİ DİKKATE ALINIR. (6 HD. 31.01.2002 T., E: 2002/231, K: 2002/578) (HARÇLAR KANUNU EK-1 NOLU TARİFE)

 

e)TAŞINMAZIN, HİSSEDARLAR ARASINDA, “TAKSİMİNE” DAİR OLAN HÜKÜMLERDE, TAKSİM EDİLEN TAŞINMAZIN DEĞERİ ÜZERİNDEN BİNDE 2,4 NİSPİ HARÇ ALINIR.

HUKUK VE ADALET DOLU GÜNLER DİLİYORUM. SEVGİ VE SAYGILARIMLA.

 

                    Av. SELAHATTİN CANBOLAT

BİLGİ NOTU : SÖZLÜ VE YAZILI DANIŞMA , ANKARA BAROSUNUN AVUKAT - İŞ SAHİBİ          ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ GEREĞİNCE ÜCRETLİDİR.