İletişim Bilgileri
an image
Ofis Adresi
Necatibey Caddesi Kerem İşhanı 21/18 KIZILAY ANKARA
E-mail: avukatselahattincanbolat@mynet.com

Telefon: (312) 229 87 66
Fax: (312) 229 86 70
Ev Tel: (312) 322 40 90
1.Cep : 0538 310 39 62
2.Cep : 0506 203 63 21
3.Cep : 0506 203 63 20

Çocuğun Kaçırılması Ve Alıkonulması Suçu

KONU : 5237 SAYILI YENİ TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUĞUN KAÇIRILMASI VE ALIKONULMASI SUÇU.

 

BİR KİŞİ ÇOCUĞU KAÇIRDI VE ALIKOYDU, CEZAİ SORUMLULUĞU NE OLACAKTIR?                                                                            

ÇOCUĞUN KAÇIRILMASI VE ALIKONULMASI SUÇU, YENİ TÜRK CEZA YASAMIZIN 234. MADDESİNDE AYRINTILI BİR ŞEKİLDE DÜZENLENMİŞTİR.                                                                                                                         

ŞÖYLE Kİ: “-…VELAYET YETKİSİ ELİNDEN ALINMIŞ OLAN ANA VEYA BABANIN, YA DA 3. DERECE DAHİL KAN HIMSININ, 16 YAŞINI BİTİRMEMİŞ BİR ÇOCUĞU, VELİ, VASİ VEYA BAKIM VE GÖZETİMİ ALTINDA BULUNAN KİMSENİN YANINDAN, CEBİR VEYA TEHDİT “KULLANMAKSIZIN” KAÇIRMASI VEYA ALIKOYMASI HALİNDE, 3 AYDAN 1 YILA KADAR HAPİS CEZASINA HÜKMOLUNUR.”. ( YTCK M. 234/1).

ÇOCUĞUN KAÇIRILMASI VE ALIKONULMASI SUÇLARINDA GÖREVLİ MAHKEME: SULH CEZA MAHKEMESİDİR.

VAR SAYALIM Kİ, ÇOCUĞUN KAÇIRILMASI VE ALIKONULMASI, CEBİR YA DA TEHDİT KULLANILARAK İŞLENDİ. CEZAİ SORUMLULUK NE OLACAK?                                                                                   

YENİ TÜRK CEZA YASAMIZIN 234/2. FIKRASI, ŞU HÜKMÜ GETİRMİŞTİR :                                                                                                                                        “-… FİİL, CEBİR VEYA TEHDİT KULLANILARAK İŞLENMİŞ YA DA ÇOCUK HENÜZ 12 YAŞINI BİTİRMEMİŞ İSE CEZA “BİR KATI” ORANINDA ARTTIRILIR”.

NİTELİKLİ ÇOCUĞUN KAÇIRILMASI VE ALIKONULMASI SUÇUNUN OLUŞMASI İÇİN, TEHDİT KULLANILMASI YETERLİDİR.

BU İHTİMALDE DE GÖREVLİ MAHKEME, SULH CEZA MAHKEMESİDİR.

AMAÇ ÇOCUK ÜZERİNDEKİ VELAYET VEYA VESAYET HAKLARININ KORUNMASIDIR.

YENİ TÜRK CEZA YASASININ ÇOCUĞUN KAÇIRILMASI VE ALIKONULMASINA İLİŞKİN 234. MADDENİN, 765 SAYILI ESKİ TÜRK CEZA YASASINDAKİ KARŞILIK MADDESİ 182. MADDEDİR.

765 SAYILI ESKİ TÜRK CEZA YASASININ 182. MADDESİ ŞU HÜKMÜ ÖNGÖRÜYORDU :                                                                                                      “-…HER KİM ŞEHVET HİSSİ VEYA EVLENMEK NİYETİ OLMAKSIZIN, HENÜZ 15 YAŞINA GİRMEYEN KÜÇÜK BİR ÇOCUĞU KENDİ RIZASI İLE, ANA VE BABA VEYA VASİSİ VEYAHUT MUVAKKATEN OLSUN, KENDİSİNE BAKMAKTA VE MUHAFAZA ETMEKTE OLAN KİMSELER YANINDAN KAÇIRIR YAHUT ÇOCUĞUN MUVAFAKATİYLE  HAKSIZ  YANINDA TUTARSA 1 SENEYE KADAR HAPİS CEZASINA MAHKUM OLUR.”

İHTİYATİ TEDBİR İLE VELAYETİN VERİLMESİ AŞAMASINDA, ÇOCUĞUN KAÇIRILMASI HALİNDE, YÜKSEK YARGITAY İLGİLİ DAİRESİ, ŞÖYLE BİR KARAR VERMİŞTİR.

“-…BOŞANMA DAVASI SIRASINDA İSTEK ÜZERİNE MK.NUN 137. MADDESİ VE HUMK.NUN 101. MADDESİNİN 4. BENDİ GEREĞİNCE ÇOCUĞUN GEÇİCİ VELAYETİNİN, DAVACI ANNEYE VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR, AYNI KANUNUN 106. MADDESİ UYARINCA İNFAZ OLUNAN BİR İHTİYATİ TEDBİR KARARI OLUP, İNFAZ SIRASINDA ÇOCUĞUN KAÇIRILIP TESLİMDEN KAÇINILMASI EYLEMİ, HUMK. NUN 113/A MADDESİ İÇİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKİR.

SUÇ NİTELİĞİ İTİBARIYLA ASLİYE CEZA MAHKEMESİNİN GÖREVİNDE KALIR.

CEZA KARARNAMESİ İLE DE SONUÇLANDIRILAMAZ” (2.CD. 13.03.1995 T. 1995/1846 E. 1995/3058K. ).

YÜKSEK YARGITAY’IN, İLGİLİ   KARARLARINDA , KONU ŞÖYLE ÇÖZÜMLENMİŞ VE DEĞERLENDİRİLMİŞTİR:                                                        

“-…HUKUK MAHKEMESİNDEN VERİLİP KESİNLEŞEN BOŞANMA İLAMI İLE VELAYET HAKKI MÜŞTEKİ ANNEYE VERİLMİŞ OLAN 1993 DOĞUMLU OĞLUNU ONBEŞ GÜN SÜRE İLE ANNESİNİN RIZASI İLE YANINA ALAN SANIĞIN SÜRE SONUNDA GERİ VERMEMESİ ŞEKLİNDE GERÇEKLEŞEN OLAYDA SANIĞIN EYLEMİNİN İİK'NUN 341.MADDESİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMELİ, GÖREVSİZLİK KARARI VERİLEREK, DOSYA İCRA TETKİK MERCİİ HAKİMLİĞİNE GÖNDERİLMELİDİR”. (2. CD. 18.04.2002 T. 2001/17091 E. 2002/6744 K.)

“-…VELAYET HAKKI BABAYA BIRAKILMIŞ OLAN ÇOCUĞU ANASI OLAN SANIĞIN GÖRME GÜNÜ DIŞINDA ÜÇ DÖRT GÜN YANINDA ALIKOYDUĞU MÜŞTEKİNİN CUMHURİYET SAVCILIĞINA ŞİKAYETİ ÜZERİNE ÇOCUĞUN TEKRAR BABASINA TESLİM EDİLDİĞİ ANLAŞILMASINA GÖRE, EYLEMDE İİK.NUN 341. MADDESİNDEKİ SUÇ UNSURLARININ OLUŞUP OLUŞMADIĞININ TAKDİRİ DAVASININ GÖRÜLMESİ İCRA TETKİK MERCİİNE AİTTİR”. ( 2.CD. 14.12.1977 T. 1977/8136 E. 1977/8612 K.)

YARARLANILAN KAYNAKLAR :

1-MUSTAFA ARTUÇ – YILDIRIM BAYYURT : 5237 SAYIL TCK, 5271 SAYIL CMK, 5275 SAYILI CGİK, 3. BASKI, KARTAL YAYINEVİ, ANKARA EYLÜL 2005, SH.371-372.

2-GÜRSEL YALVAÇ : KARŞILAŞTIRMALI- GEREKÇELİ TCK CMK CGTİK VE İLGİLİ KANUNLAR İLE YÖNETMELİKLER, ADALET YAYINEVİ, ANKARA AĞUSTOS 2005,

3-ZEKERİYA YILMAZ : TÜRK CEZA KANUNU VE KABAHATLER KANUNU, SEÇKİN YAYINEVİ, ANKARA, AĞUSTOS 2005.

4-MUSTAFA ALBAYRAK : 1000 SORU VE CEVAPLA YENİ TÜRK CEZA KANUNU, ADİL YAYINEVİ, ANKARA, TEMMUZ 2005.

 

  BİLGİ NOTU : SÖZLÜ VE YAZILI DANIŞMA , ANKARA BAROSUNUN AVUKAT - İŞ SAHİBİ          ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ GEREĞİNCE ÜCRETLİDİR.