İletişim Bilgileri
an image
Ofis Adresi
Necatibey Caddesi Kerem İşhanı 21/18 KIZILAY ANKARA
E-mail: avukatselahattincanbolat@mynet.com

Telefon: (312) 229 87 66
Fax: (312) 229 86 70
Ev Tel: (312) 322 40 90
1.Cep : 0538 310 39 62
2.Cep : 0506 203 63 21
3.Cep : 0506 203 63 20

5237 SAYILI YENİ TÜRK CEZA KANUNUNDA ADLİ PARA CEZASI DAVALARI

   Adli para cezası, ceza hukukunda önemli bir uygulama olup, 5237 sayılı Yeni Türk Ceza Yasamızın 52. maddesinde ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir.

   Adli para cezası, “beş” günden az ve kanunda aksine bir hüküm bulunmayan hallerde “730” günden fazla olamaz. Adli para cezası, devlet hazinesine ödenir.

   Bir gün karşılığı, en az “20” ve en fazla “100” Türk lirası olabilir. Adli para cezasının miktarı, taktir edilirken kişinin ekonomik ve diğer şahsi halleri dikkate alınır.

   Hakim, kişiye, adli para cezasını ödemesi için hükmün kesinleşme tarihinden itibaren 1 yıldan fazla olmamak üzere, “mehil” verebilir. Hakim cezanın belirli taksitler halinde ödenmesine de karar verebilir. Taksit süresi 2 yılı geçemez ve taksit miktarı, “dörtten” az olamaz.

   Kararda, taksitlerden, “birinin” zamanında ödenmemesi halinde, geri kalan kısmının tamamının tahsil edileceği ve ödenmeyen adli para cezasının, “hapse” çevrileceği belirtilir.

   Yeni Ceza Yasası, gün para cezası sistemini getirmiştir. Gün para cezası sistemi, günümüzde Almanya, Avusturya, Polonya, İsveç, Finlandiya, Danimarka , Fransa gibi birçok ülkede uygulanmaktadır.

   Hakim, kişinin mal varlığının 1 günde kazandığı veya kazanması gereken gelirini dikkate alarak taktir edecektir. Adli para cezası iki şekilde infaz edilir. Birinci infaz Şekli : Hakim, adli para cezasının tamamının ödenmesi için “mehil” verir. İkinci infaz şekli: Hakim, adli para cezasını “taksitler “ halinde ödenmesine karar verir.

   Adli para cezasının infaz usulü 5275 sayılı 13.12.2004 kabul ve 29.12.2004 yayım tarihli Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı hakkında kanunun 106. maddesinde ayrıntılı biçimde açıklanmıştır. Şöyle ki : “-…Adli para cezasını içeren ilam Cumhuriyet Başsavcılığına verilir. Cumhuriyet Savcısı, “ 30 gün “ içinde adli para cezasının ödenmesi için, hükümlüye bir ödeme emri tebliğ eder. Hükümlü, tebliğ olunan ödeme emri üzerine “belli süre” içinde adli para cezasını ödemezse, Cumhuriyet Savcısının “kararı “ ile ödenmeyen kısma karşılık gelen gün miktarınca hapsedilir.”
“-…Çocuklar hakkında verilen adli para cezası ile, kısa süreli hapis cezasından çevrilen adli para cezasının ödenmemesi halinde, bu cezalar “ hapse” çevrilemez. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkında Kanununa göre, kalan adli para cezası, “tahsil” edilir”.

   Hükümde, adli para cezası taksite bağlanmamış ise, bir aylık süre içinde adli para cezasının üçte birini ödeyen hükümlünün isteği üzerine, geri kalan kısmını birer ay ara ile 2 eşit taksitte ödenmesine izin verilir. İlk taksitin süresinde ödenmemesi halinde, verilen ikinci taksite ilişkin izin hükümsüz kalır.

   Adli para cezası yerine çektirilen hapis süresi, “3 yılı” geçemez. Birden fazla hükümle adli para cezalarına mahkumiyet halinde bu süre “5  yılı” geçemez.

   Hükümlü, hapis yattığı günlerin dışındaki günlere karşılık gelen parayı “öderse” hapisten çıkarılır.
“-…Kural adli para cezasından çevrilen hapsin infazı ertelenemez ve koşullu salıverilme hükümleri uygulanamaz”. ( CGİK m. 106/9)

 

YARARLANILAN KAYNAKLAR :
1-DOÇ. DR. VELİ ÖZER ÖZBEK : Yeni Türk Ceza Kanununun anlamı, 1. cilt, Genel Hükümler ( madde 1-75), 2. baskı, Seçkin yayınları, Ankara Eylül 2005, sh.523-530.
2-GÜRSEL YALVAÇ : Karşılaştırmalı- gerekçeli TCK CMK CGTİK ve İlgili Kanunlar ile Yönetmelikler, Adalet Yayınevi, Ankara Ağustos 2005, Sh. 281-286.
3-ZEKERİYA YILMAZ : Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu, Seçkin Yayınevi, Ankara, Ağustos 2005.
4-MUSTAFA ALBAYRAK : 1000 Soru ve Cevapla Yeni Türk Ceza Kanunu, Adil Yayınevi, Ankara, Temmuz 2005

 

 

                     Av. SELAHATTİN CANBOLAT

BİLGİ NOTU : SÖZLÜ VE YAZILI DANIŞMA , ANKARA BAROSUNUN AVUKAT - İŞ SAHİBİ          ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ GEREĞİNCE ÜCRETLİDİR.