İletişim Bilgileri
an image
Ofis Adresi
Necatibey Caddesi Kerem İşhanı 21/18 KIZILAY ANKARA
E-mail: avukatselahattincanbolat@mynet.com

Telefon: (312) 229 87 66
Fax: (312) 229 86 70
Ev Tel: (312) 322 40 90
1.Cep : 0538 310 39 62
2.Cep : 0506 203 63 21
3.Cep : 0506 203 63 20

5237 SAYILI YENİ TÜRK CEZA KANUNUNDA BANKA VE KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI DAVALARI (YTCK m.245).

1- 14 MART 2003 TARİHLİ 4822 SAYILI ÖNCEKİ YASANIN GEÇİCİ 1. MADDESİ ŞÖYLEDİR:
“-…İcra aşamasına gelen kredi kartına, temerrüt tarihindeki ana paraya, yıllık %50 faiz uygulanacak olup, borcun 12 ayda ödeme imkanı getirilmişti”, 4822 sayılı yasa, 14 Mart 2003 tarihinde  yürürlüğe girmiştir. Başvuru süresi :  14 Nisan 2003’e kadar bankalara başvuran mudi, kanun değişikliğinden yararlanmıştır. Noter kanalı ile, bankaya taksitlendirme için müracaat etme koşulu getirilmişti.

2- HUKUKİ MEVZUAT :
Yeni Türk Ceza Yasamızın, 245.maddesinde, 5377 sayılı ve 29.06.2005 tarihli yasa ile “değişiklik” yapıldı : “-…
(1) Başkasına ait bir banka veya kredi kartını, her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse, kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlarsa, üç yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

(2) Başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üreten, satan, devreden, satın alan veya kabul eden kişi üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

(3) Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, dört yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

(4) Birinci fıkrada yer alan suçun;

a) Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birinin,
b) Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kayın hısımlarından birinin veya evlat edinen veya evlatlığın,
c) Aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden birinin,

Zararına olarak işlenmesi halinde, ilgili akraba hakkında cezaya hükmolunmaz.”

3- GÖREVLİ MAHKEME :
Asliye ceza mahkemesidir.

4- ZAMANAŞIMI :
15+7,5=22,5 yıldır.

5- ÇÖZÜM ÖNERİLERİ :

1- Kredi kartında, temerrüt faizi, iç borçlanma faizinin, 2 katını veya Tefe, Tüfe’yi geçememelidir. Böylece, her iki yılda bir kredi kartı yasasında değişiklik yapılması önlenmiş olur.

2- Aşırı borçlanmayalım.

3- 14 Mart 2003 tarihli 4822 sayılı geçici 1. Maddede, kredi kartlarında temerrüt faizi %50 olarak öngörülmüştür. Temerrüt faizinin %50 olması,  sürekli bir madde ile çözümlenebilir.

4- Kredi kartınız çalındı. Hemen ilgili bankanın müşteri hizmetleri bölümüne acilen telefon edin, müşteri hizmetleri bölümüne faks çekin harcamaları kabul etmeyeceğinizi bildirin.

5- İş yerleri, kimlik kontrolü yapmalıdır. Kredi kartındaki imza ile, hırsızın imzası karşılaştırılmalıdır. Kimlik ve imza karşılaştırması yapmayan işyeri sahipleri, “ ağır ve tam” kusurludur.

6- Cumhuriyet Savcılığına, kredi kartım çalındı, sanığın yakalanması, tutuklanması ve zararın tazmin edilmesine ilişkin şikayet dilekçesi vermelidir.
7- Kişi, kredi kartını çaldı, sahte imza ile alışveriş yaptı. Eylem “haksız fiil” niteliğindedir. ( 3 HD. 17.06.1999 T, E: 1999/5578, K: 1999/6331).

8- Cezai Sorumluluk :

6.CD.’si çalıntı kredi kartı ile mal alımını, ETCK m. 504/3’e göre, nitelikli dolandırıcılık kabul etti. Cezası, 2 yıldan 5 yıla kadar ağır hapisti ve sağlanan haksız menfaatin 2 misli ağır para cezası veriliyordu. Görevli mahkeme ağır ceza mahkemesi idi.

9- Banka, kredi kartı sahibinden, hırsızın yaptığı alışverişlerin parasını isterse, kredi kartı sahibi bankanın aleyhine, menfi tespit davası açarak, ihtiyati tedbir talebinde bulunabilir.
            

YARARLANILAN KAYNAKLAR :

  1. Gürsel Yalvaç : Karşılaştırmalı Gerekçeli TCK CMK CGTİK ve İlgili Kanunlar ile Yönetmelikler, Ağustos 2005, Adalet Yayınevi.

 

 

                     Av. SELAHATTİN CANBOLAT

BİLGİ NOTU : SÖZLÜ VE YAZILI DANIŞMA , ANKARA BAROSUNUN AVUKAT - İŞ SAHİBİ          ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ GEREĞİNCE ÜCRETLİDİR.