İletişim Bilgileri
an image
Ofis Adresi
Necatibey Caddesi Kerem İşhanı 21/18 KIZILAY ANKARA
E-mail: avukatselahattincanbolat@mynet.com

Telefon: (312) 229 87 66
Fax: (312) 229 86 70
Ev Tel: (312) 322 40 90
1.Cep : 0538 310 39 62
2.Cep : 0506 203 63 21
3.Cep : 0506 203 63 20

5237 SAYILI YENİ TÜRK CEZA KANUNUNDA AÇIĞA ATILAN İMZANIN KÖTÜYE KULLANILMASI DAVALARI

Açığa imzanın kötüye kullanılması suçu ve konusu, Yeni Türk Ceza Yasamızın 209. maddesinde, ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

“-…Belirli bir tarzda doldurulup kullanılmak üzere, kendisine teslim olunan imzalı ve kısmen veya tamamen “boş” bir kağıdı, verilme nedeninden “farklı” bir şekilde dolduran kişi, şikayet üzerine, 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” (YTCK m. 209/1).

Açığa imzanın kötüye kullanılması suçunda, “Görevli” Mahkeme Sulh Ceza Mahkemesidir.

Bir kişi, imzalı, kısmen veya tamamen boş bir kağıdı, “hukuka aykırı” olarak ele geçirip doldurduğu taktirde ne olacaktır? Bu önemli sorumuzun cevabını, Yeni Türk Ceza Yasamızın 209/2. fıkrasında, şöyle cevaplandırılmıştır: “-… İmzalı ve kısmen veya tamamen, boş bir kağıdın, hukuka aykırı olarak ele geçirip veya elde bulundurup da hukuki sonuç doğuracak şekilde dolduran kişi, belgede “sahtecilik” hükümlerine göre cezalandırılacaktır.

Boş kağıdı hukuka aykırı olarak ele geçirmeye, 2 somut örnek verebiliriz. Birinci somut örnek: Kişinin, kaybedilmiş boş senedi bulmasıdır. İkinci somut örnek: Kişinin, boş senedi çalmasıdır. O halde bir kişi, kaybolan bir boş senedi bulur veya çalar, içini doldurursa artık suç açığa imzanın kötüye kullanılması suçu olmaktan çıkar, bir sahtecilik suçu olarak nitelendirilir. Bono ve çek gibi zorunlu unsurları tamamlanmış ticari senetler, resmi senet olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle kaybolmuş bir senedi bulmuş veya senedi çalmış bir kişi, eğer senet çek veya bono niteliğinde ise, büyük bir ihtimalle, resmi senette sahtecilik yapmak suçundan yargılanacak ve ceza alacaktır.

Boş senet ( bono, çek, adi senet), rıza ile bir kişiye teslim edilmiş ise, bu taktirde açığa imzanın kötüye kullanılması suçu oluşacaktır.

Açığa imzanın kötüye kullanılması suçunun soruşturulması ve kovuşturulması, şikayete bağlıdır. Diğer bir anlatımla, mahkeme, açığa imzanın kötüye kullanılmasını, resen, kendiliğinden dikkate alamaz.

Açığa imzanın kötüye kullanılması suçunun, 765 sayılı Eski ceza yasamızdaki karşılık maddesi 509/1. fıkrasıdır. Yeni Türk ceza yasasında açığa imzanın kötüye kullanılması suçunda, 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmiştir, para cezası verilmemiştir.

Açık senetlerin, açığa imzanın kötüye kullanılması yönün ve ayağını, ayrıntılı bir biçimde anlattık. Açık senetlerin, ceza hukukundaki çok yakın ilişkisi nedeni ile, hukuki yönünü de kısaca anlatmayı, önemli bir zorunluluk olarak görüyoruz. Şöyle ki:

TTK. nun 592. maddesine göre, açık bono ve çek düzenlenebilir. Alacaklı, icraya koymadan evvel, bonoyu ve çeki tamamen doldurarak, icraya koyabilir.
Açık bononun, düzenlendikten sonra, icraya konulmadan önce tamamen doldurulması halinde, sahtecilik suçu oluşmaz.

Ancak, alacaklı, temel ilişkideki örneğin satım sözleşmesindeki alacağından daha fazla, bonoyu doldurursa, Yeni Türk Ceza Yasasının 209/1. fıkrasına göre açığa imzanın kötüye kullanılması suçunu teşkil eder.
Açığa atılan imzaya, uygulamada beyaz imza denilmektedir.
“-...Türk Ticaret Kanununa göre, açık bono düzenlenmesi mümkündür. Ancak, tedavüle çıkarılırken anlaşmalara aykırı olarak doldurulduğu iddiası “yazılı belge” ile ispatlanmalıdır”. (HGK. 22.3.2000 T., 12-706/181).
Peki, ispat yükü kime aittir?

“-...Açık bono düzenlenmesi mümkündür. Açık bir senedin anlaşmaya aykırı bir biçimde doldurulduğunu kanıtlama yükü, bunu öne süren “senet borçlusuna aittir.” ( 19.HD. 2.3.2001 – 7246/1674).YARARLANILAN KAYNAKLAR :
1- MUSTAFA ARTUÇ – YILDIRIM BAYYURT : 5237 sayıl TCK, 5271 sayıl CMK, 5275 sayılı CGİK, 3. Baskı, Kartal Yayınevi, Ankara Eylül 2005, Sh.330-334.
2- GÜRSEL YALVAÇ : Karşılaştırmalı- gerekçeli TCK CMK CGTİK ve İlgili Kanunlar ile Yönetmelikler, Adalet Yayınevi, Ankara Ağustos 2005.
3- ZEKERİYA YILMAZ : Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu, Seçkin Yayınevi, Ankara, Ağustos 2005.
4- MUSTAFA ALBAYRAK : 1000 Soru ve Cevapla Yeni Türk Ceza Kanunu, Adil Yayınevi, Ankara, Temmuz 2005.

 

                     Av. SELAHATTİN CANBOLAT

BİLGİ NOTU : SÖZLÜ VE YAZILI DANIŞMA , ANKARA BAROSUNUN AVUKAT - İŞ SAHİBİ          ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ GEREĞİNCE ÜCRETLİDİR.