İletişim Bilgileri
an image
Ofis Adresi
Necatibey Caddesi Kerem İşhanı 21/18 KIZILAY ANKARA
E-mail: avukatselahattincanbolat@mynet.com

Telefon: (312) 229 87 66
Fax: (312) 229 86 70
Ev Tel: (312) 322 40 90
1.Cep : 0538 310 39 62
2.Cep : 0506 203 63 21
3.Cep : 0506 203 63 20

Uluslararası” Çocuk Kaçırmanın Vehçeleri

KONU : “ULUSLARARASI” ÇOCUK KAÇIRMANIN 

             HUKUKİ VEÇHELERİNE DAİR KANUN.

 

HUKUKİ SEBEP :

ÖZET : 5717 SAYILI, 22.11.2007 KABUL TARİHLİ ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMANIN HUKUKİ YÖN VE KAPSAMINA DAİR KANUN, 04.12.2007 TARİHİNDE, 26720 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. YASA (1) GEÇİCİ MADDE OLMAK ÜZERE (31) MADDEDEN OLUŞMAKTADIR.  

“U-LUS-LAR-A-RA-SI” ÇOCUK KAÇIRMANIN HUKUKİ VEÇHELERİNE DAİR SÖZLEŞMEYİ, TÜRKİYE, 10 YIL ÖNCE (21.01.1998) TARİHİNDE İMZALAMIŞTIR.

Sözleşme, TBMM tarafından, (8) yıl (2) ay (16) gün önce 03.11.1999 tarihli ve 4461 sayılı kanun ile (onaylanmış) tır.  

Sözleşme, 29.12.1999 tarihli ve 99/13909 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile, (onaylanmış), 15.02.2000 tarihli ve 23965 sayılı RG’de yayımlanmış, Türkiye bakımından, (7) yıl (5) ay (18) gün önce, 01.08.2000 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Sözleşme, çocukların, “velayet” hakkına sahip olmayan kişilerce, bir ülkeden diğerine (A ülkesinden B ülkesine), “haksız” olarak götürülmesi olaylarının, “artması” nedeni ile düzenlenmiştir.

“Taraf” olduğumuz, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi : “-...Akit devletlere, çocuğun ana ve babasından, onların “rızası” dışında ayrılmamasını, güvence altına almaktadır.

Sözleşmeye, Avrupa Birliği üyesi ülkeler, “taraf” dır.

Uluslararası çocuk kaçırmanın hukuki veçhilelerine dair sözleşme, 25.10.1980 tarihinde, (27) yıl (3) ay evvel düzenlenmiştir.

Velayet hakkı, vesayet hakkını da kapsamaktadır.  

 

AMAÇ :

ÖZET : VELAYET HAKKI, “İHLAL” EDİLEREK, SÖZLEŞMEYE, “TARAF” BİR ÜLKEDEN, DİĞER BİR “TARAF” ÜLKEYE, “GÖTÜRÜLEN” VEYA “ALIKONULAN” ÇOCUĞUN, “MUTAT” MESKENİNİN BULUNDUĞU ÜLKEYE, “İADESİ”, VEYA ŞAHSİ İLİŞKİ KURMA HAKKININ KULLANILMASIDIR.

 

AÇILACAK DAVANIN İSMİ :

ÖZET : ÇOCUĞUN İADESİ VEYA ÇOCUKLA ŞAHSİ İLİŞKİ KURULMASI DAVASIDIR.

 

ÇOCUĞUN YAŞI :

ÖZET : YASA, (16) YAŞINI DOLDURMAMIŞ “BÜTÜN” ÇOCUKLAR HAKKINDA UYGULANACAKTIR.

 

DAVACI :

ÖZET : ÇOCUĞUN İADESİ DAVASINI, MERKEZİ MAKAM (=ADALET BAKANLIĞI) ADINA, “MAHALLİ” CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI AÇAR.

 

GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME :

ÖZET : ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMA DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME : 4787 SK. m. 2’YE GÖRE AİLE MAHKEMESİDİR.

YETKİLİ MAHKEME : İADE VEYA ŞAHSİ İLİŞKİ KURULMASI HAKKINDA BAŞVURU YAPILDIĞI SIRADA ÇOCUĞUN, “HALEN” OTURDUĞU YER VEYA ÇOCUK, “KORUMA” ALTINA ALINMIŞ İSE, KORUMA ALTINA ALINAN YER MAHKEMESİDİR.

 

YARGILAMA USULÜ :

ÖZET : 5717 SAYILI YASADAN KAYNAKLANAN TÜM DAVA VE İŞLER, 1086 SAYILI YASADAKİ, “BASİT” YARGILAMA USULÜNE GÖRE, “HIZLI” USUL İLE ÖNCELİKLE VE ACELE GÖRÜLECEKTİR.

1086 SK. m. 176’ya göre, 5717 sayılı yasadan doğan dava ve işler, “i-ve-di” görülür. Adli tatilde de bakılır.

 

VELAYET HAKKI :

ÖZET : VELAYET HAKKINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİ YAPMAK YETKİSİ, ÇOCUĞUN “İADE” EDİLECEĞİ DEVLETİN MAKAMLARINA AİTTİR. ANCAK İADE TALEBİ, “RET” EDİLMİŞ İSE, MAHKEME ÇOCUĞUN VELAYETİ KONUSUNDA DÜZENLEME YAPABİLİR.

 

ÇOCUĞUN İADESİ (m.13) :

ÖZET : ÇOCUĞUN, “GÖTÜRÜLDÜĞÜ” VEYA “ALIKONULDUĞU” DEVLET MAHKEMESİNCE, BİR VELAYET KARARI VERİLMİŞ OLSA DAHİ, ÇOCUĞUN “İADESİNE” KARAR VERİLEBİLECEKTİR.

 

 

BEKLETİCİ MESELE (m.14) :

ÖZET : BİR İADE DAVASI SIRASINDA, “VELAYET” DAVASI DA AÇILMIŞ İSE, VELAYETE İLİŞKİN DAVA BEKLENECEKTİR.

Çocuğun, “iadesine” karar verilmiş ise, “velayet” hususu düzenlenemez.

İade talebi, “ret” edilmiş ise, “velayet” hususu düzenlenebilir.

 

ÇOCUĞUN İADESİ KARARININ KESİNLEŞMESİ (M.17) :

ÖZET : ÇOCUĞUN İADESİ VEYA ŞAHSİ İLİŞKİ KURULMASINA İLİŞKİN KARARLAR, 1086 SK. m. 443/4’E GÖRE, “KE-SİN-LEŞ-Tİ-ĞİN-DE” YERİNE GETİRİLİR.

 

ÇOCUĞUN İADESİ İLAMININ İCRAYA KONULMASI (m.18) :

ÖZET : ÇOCUĞUN İADESİ İLAMI 2004 SAYILI İİK m. 25’E GÖRE, İCRA EMRİ, “TEB- LİĞ     E-DİL-MEK-Sİ-ZİN” YERİNE GETİRİLİR.

Böylece ilamın, “hızlı” yerine getirilmesi ve çocuğun, “tekrar” kaçırılması önlenmiştir.

2004 sayılı İİK m.80’e göre, ilamın icrası sırasında, çocuğun “yanında” bulunduğu kişi bulunmaz ise, ilam “gıyabında” yerine getirilir.

5717 SK. m. 19/2’ye göre : “-...Çocuğu, “yanında” bulunduran kişi, çocuğun, “bulunabileceği” yerleri göstermekle zorunlu olup, icra müdürü,çocuğun bulunabileceği yerleri, “zorla açtırma” yetkisine sahiptir.

 

 

KOLLUK KUVVETLERİNİN YARDIM ETMESİ (m.20) (ÖNEMLİ) :

ÖZET : KOLLUK KUVVETLERİ (POLİS VE JANDARMA), 2004 İİK. m. 81’E GÖRE, İCRA MÜDÜRLÜĞÜNÜN, “YAZILI” BAŞVURUSU ÜZERİNE, “YARDIM” ETMEK VE EMİRLERİNİ “YERİNE” GETİRMEK İLE YÜKÜMLÜDÜR.

5717 m.20’ye göre, yardım açısından, icra müdürü, kolluk kuvvetlerine, “emir vermek” yetkisine sahip olmaktadır.

 

ÇOCUK TESLİMİNDE UZMAN VEYA BİR EĞİTİMCİNİN HAZIR BULUNMASI (m.21) :

ÖZET : İLAM, İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDE YERİNE GETİRİLİRKEN, İCRA MÜDÜRÜ + SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUM ESİRGEME KURUMUNUN GÖREVLENDİRDİĞİ, “SOSYAL ÇALIŞMACI”, “PEDAGOG” “PSİKOLOG”, “ÇOCUK GELİŞİMCİSİ” GİBİ BİR “UZMANIN” YOK İSE, “BİR EĞİTİMCİ” HAZIR BULUNARAK YERİNE GETİRİLİR. (İİK m. 25/b)

 

AĞIR TEHLİKE HALİNDE İCRANIN ERTELENMESİ (m.22) :

ÖZET : İLAMIN YERİNE GETİRİLMESİ, ÇOCUĞUN FİZİKSEL VEYA DUYGUSAL YÖNDEN GELİŞİMİNİ, “AĞIR” BİR TEHLİKE ALTINDA BIRAKACAĞININ, “UZMAN” TARAFINDAN TESPİT EDİLİRSE, İCRA MÜDÜRÜNÜN TALEBİ VEYA RESEN, AĞIR TEHLİKE KALKINCAYA KADAR, İCRA ERTELENEBİLİR.

 

 

 

ÇOCUK KİME İADE EDİLECEK? (m. 23) :

ÖZET : 1-BAŞVURUDA BULUNANA VEYA TAYİN EDECEĞİ KİŞİYE, 2-VEYA KURUM YETKİLİSİNE.

 

ÇOCUĞUN YERİNİN İZLENMESİ (m. 24) :

ÖZET : ÇOCUĞU, “YANINDA” BULUNDUĞU KİŞİ, “KÖTÜ” NİYETLİ OLARAK ADRESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ, GİZLENMESİ VEYA BAŞKA BİR ÜLKEYE KAÇIRILMASI SEBEBİ İLE ÇOCUĞUN TESLİM EDİLEMEMESİ SÖZKONUSU OLDUĞUNDA, TALEP ÜZERİNE VEYA KENDİLİĞİNDEN, ÇOCUĞUN YERİNİN İZLENMESİ İÇİN, “GEÇİCİ TEDBİRLERE” KARAR VERİLEBİLİR.

 

MASRAFLARIN KARŞILANMASI (m. 27) :

ÖZET : HER MERKEZİ MAKAM, SÖZLEŞMEYİ UYGULARKEN, “KENDİ” MASRAFLARINI KARŞILAR.

5717 SAYILI YASADAN DOĞAN DAVA VE İŞLER, “HARCA” TABİ DEĞİLDİR.

YARGILAMA MASRAFLARI, “KOVUŞTURMA” ÖDENEĞİNDEN KARŞILANIR.

1086 SK. göre yargılama masrafları, davayı “kay-be-de-ne” yüklenir.

 

ADLİ YARDIMDAN YARARLANMA (m. 28) :

ÖZET : BAŞVURUDA BULUNAN, TÜRK HUKUKUNUN ÖNGÖRDÜĞÜ USUL VE ŞARTLARDA, “ADLİ YARDIMDAN” YARARLANMA HAKKINA SAHİPTİR.

 

5717 SAYILI KANUNDA HÜKÜM BULUNMADIĞI HALLERDE UYGULANACAK YASALAR (m. 29) :

ÖZET : 1-TMK AİLE HUKUKUNA İLİŞKİN HÜKÜMLER, 2-HUMK, 3-AİLE MAHKEMELERİ KURULUŞ VE GÖREV YASASI, 4-İİK, 5-SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU KANUNU, 6-ÇOCUK KORUMA KANUNU

 

YÜRÜRLÜK TARİHİ (GEÇİCİ m. 1) :

ÖZET : SÖZLEŞME, “İLGİLİ” DEVLETLER AÇISINDAN, “YÜRÜRLÜĞE” GİRMESİNDEN SONRA MEYDANA GELEN ÇOCUĞUN KAÇIRILMASI VEYA HAKSIZ OLARAK ALIKONULMASI HALLERİNDE UYGULANMAKTADIR.

Sözleşmeye, devlet, “taraf” değilse, sözleşme hükümleri uygulanmaz.

Sözleşme, Türkiye açısından, 01.08.2000 tarihinde (7) yıl (5) ay (19) gün önce yürürlüğe girmiştir. 5717 sayılı kanun hükümleri, 01.08.2000 tarihinden sonraki uluslararası çocuk kaçırma olaylarında uygulanacaktır.

BİLGİ NOTU : SÖZLÜ VE YAZILI DANIŞMA , ANKARA BAROSUNUN AVUKAT - İŞ SAHİBİ          ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ GEREĞİNCE ÜCRETLİDİR.