İletişim Bilgileri
an image
Ofis Adresi
Necatibey Caddesi Kerem İşhanı 21/18 KIZILAY ANKARA
E-mail: avukatselahattincanbolat@mynet.com

Telefon: (312) 229 87 66
Fax: (312) 229 86 70
Ev Tel: (312) 322 40 90
1.Cep : 0538 310 39 62
2.Cep : 0506 203 63 21
3.Cep : 0506 203 63 20

5237 SAYILI YENİ TÜRK CEZA KANUNUNDA SAHTECİLİK DAVALARI

5237 SAYILI YENİ TÜRK CEZA KANUNUNDA SAHTECİLİK DAVALARI

 

1.SORU :

BELGE (=EVRAK) NEDİR?

TARİF EDER MİSİNİZ?

BELGE (=EVRAKA) ÖRNEKLER VERİR MİSİNİZ?

 

1.CEVAP :

a)TARİFİ :

21.06.1968 TARİHLİ BİR CEZA GENEL KURULU KARARINDA, YARGITAY BELGEYİ ŞU ŞEKİLDE TARİF ETMEKTEDİR : “-…HUKUKİ BİR SONUÇ DOĞURMAYA VEYAHUT BİR DURUMU BELLİ VEYA İSPAT ETMEYE YARAYAN “YAZILARA” DENİR”, DEMİŞTİR.

 

b)BELGE ÖRNEKLERİ :

-BELGE, MUTLAKA YAZILI OLMALIDIR. 

-YAZILILIK, KAĞIT ÜZERİNDE “KALEMLE” YAZILI OLABİLİR.

-YAZARI BELİRLENEBİLİR OLMASI KOŞULU İLE BİR BİLGİSAYAR VEYA ÖZEL BİR CİHAZ ÇIKTISI ŞEKLİRDE DE OLABİLİR.

-METAL LEVHA ÜZERİNE YAZI YAZILABİLİR.

-ARAÇ PLAKALARI DA RESMİ BELGEDİR.

-PASAPORT ÜZERİNDEKİ FOTOĞRAF DEĞİŞTİRİLECEK OLURSA, BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU İŞLENMİŞ OLUR.

-BİR SENET ÜZERİNDE YER ALAN İMZALI PULUN ALINARAK BAŞKA BİR SENEDE YAPIŞTIRILMASI HALİNDE DE SAHTECİLİK SUÇU OLUŞUR.

-ARABA SATIŞINA İLİŞKİN SATIŞ SÖZLEŞMESİ.

-TAPU, KİRA SÖZLEŞMESİ,

-BONO, ÇEK, ADİ SENET,

-MAHKEME KARARLARI,

-NOTERDE DÜZENLENEN BELGELER,

-BANKA KREDİSİ ALMAK İÇİN KURUMUNDAN ALDIĞI BELGEDE, “OYNAMA” YAPARAK YA DA SAHTE KURUM KİMLİĞİ DÜZENLEYEREK KENDİSİNİ PROFESÖR GİBİ GÖSTEREN KİŞİ, HEM RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK HEM DE DOLANDIRICILIK SUÇUNU İŞLEMİŞ OLUR.

-OKUNMASI ÇOK ZOR OLAN BİR REÇETE ÜZERİNDE, “OYNAMA” YAPILMASI HALİNDE, EVRAKTA SAHTECİLİK SUÇU İŞLENMİŞ OLUR.

 

 

 

 

2.SORU :

RESMİ BELGE NEDİR?

RESMİ BELGEYİ TARİF EDER MİSİNİZ?

RESMİ BELGENİN KOŞULLARI NELERDİR?

RESMİ BELGEYE ÖRNEKLER VERİR MİSİNİZ?

RESMİ BELGE DÜZENLEMENİN “CEZASI” NEDİR?

 

2.CEVAP :

a)RESMİ BELGENİN TARİFİ :

RESMİ BELGE, BİR KAMU GÖREVLİSİ (=MEMUR) TARAFINDAN GÖREVİ GEREĞİ OLARAK  DÜZENLENEN “YAZIDIR”.

 

b)RESMİ BELGENİN KOŞULLARI :

BİRİNCİ KOŞUL : BELGE, BİR “KAMU” GÖREVLİSİ TARAFINDAN DÜZENLENMELİDİR. (CGK 04.04.1983 T., 6-13/155)

İKİNCİ KOŞUL : BELGE, “ZORUNLU” ŞEKİL ŞARTLARINI TAŞIMALIDIR.

 

c)RESMİ BELGEYE ÖRNEKLER :

-NAKLİYE TESKERESİ,

-BONO, ÇEK,

-REÇETE,

-SİGORTALILIĞA ESAS BELGELER,

-MUHTARLIK BELGELERİ,

-VEKALETNAME,

-DİPLOMA,

-SINAV EVRAKI,

-NÜFUS CÜZDANI,

-SAĞLI KARNESİ,

-ARAÇ PLAKASI,

-ARAÇ RUHSATI,

-İMZA SİRKÜLERİ,

-TSE BELGESİ VE

-GÜMRÜK BEYANNAMESİ,

-İCRA DAİRESİNDEN ALINAN BORCUN ÖDENDİĞİNE DAİR YAZI,

d)RESMİ BELGEYİ SAHTE DÜZENLEMENİN CEZASI (TCK m. 204) :

GÖREVİ GEREĞİ DÜZENEMEYE “YETKİLİ” OLDUĞU RESMİ BİR BELGEYİ SAHTE OLARAK “DÜZENLEYEN”, GERÇEK BİR BELGEYİ BAŞKALARINI, ALDATACAK ŞEKİLDE DEĞİŞTİREN, GERÇEĞE AYKIRI OLARAK BELGE DÜZENLEYEN VEYA SAHTE RESMİ BELGEYİ “KULLANAN” KAMU GÖREVLİSİ, TCK m. 204/2’YE GÖRE 3 YILDAN 8 YILA KADAR HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILIR.

 

e)ORJİNAL VE ÇOK ÖNEMLİ BİR ÖRNEK :

ÜLKEMİZDE, 100.000’İ AŞKIN DOKTOR VAR.

“-…SAĞLIK OCAĞINDA HEKİM OLAN SANIĞIN, HASTAYI GÖRMEDEN, GÖRÜP MUAYENE ETMİŞ GİBİ REÇETE DÜZENLEME EYLEMİ, 765 TCK m. 339/1 VE 5237 TCK 204/2’YE GÖRE, KAMU GÖREVLİSİNİN (=MEMURUNUN) RESMİ BELGEDE SAHTECİLİĞİ SUÇUNU OLUŞTURUR”. (4 CD. 07.10.2009 T., E: 10261, K:15788)

“-…SAĞLIK OCAĞINA, HİÇ GİTMEDİKLERİ HALDE ECZANEDE BULUNAN SAĞLIK KARNELERİNE İLAÇ YAZILMASI, RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNU TEŞKİL EDER”. (11 CD. 20.07.2009 T., E: 6682, K: 9684)

 

f)GAYRİ RESMİ İLİŞKİDEN DOĞAN ÇOCUĞU KENDİSİNİNMİŞ GİBİ KAYDETTİRMEK :

SANIK, OĞLUNUN GAYRİRESMİ İLİŞKİSİNDEN DOĞAN ÇOCUĞU, KENDİSİNİNMİŞ GİBİ SAHTE İÇERİKLİ MERNİS DOĞUM TUTANAĞI DÜZENLENMESİNİ SAĞLAYIP, NÜFUSA TESCİL ETTİRMESİ 765 TCK m. 342/1, 80, (=5237 TCK m. 204/1)’E GÖRE RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNU TEŞKİL EDER”. (11 CD. 08.07.2009 T., E:28   K: 8774)

 

 

 

 

g)GERÇEĞE AYKIRI SAĞLAM RAPORU VERİLMESİ :

ÖZEL BİR SAĞLIK KURULUŞUNDA MUAYENE EDİLMEDEN VEYA TEDAVİ GÖRMEDEN KİŞİYE BELGE VEYA RAPOR VERİLMESİ,

GERÇEĞE AYKIRI SAKATLIK VEYA SAĞLAM RAPORU VERİLMESİ, SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARININ  BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU, RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİKTİR”.

 

h)ÇEK ÖRNEĞİ :

BİR ÇEK VAR, DÜZENLEME YERİ YAZILMAMIŞ. TTK m. 692’YE GÖRE, DÜZENLEME YERİ ZORUNLU UNSUR DEĞİLDİR. BU NEDENLE, ÖZEL EVRAKTA SAHTECİLİK SUÇUNDAN CEZALANDIRILMALIDIR.

 

ı)İMZALI BOŞ SENET VERME :

KAMBİYO SENEDİ, İMZALI VE BOŞ OLARAK FAİLE TEVDİ EDİLDİ, FAİL, FARKLI BİR ŞEKİLDE DOLDURDU, BU DURUMDA AÇIĞA ATILAN İMZANIN KÖTÜYE KULLANILMASI SÖZ KONUSU OLUR. ZİRA, TEVDİ EDİLEN KAĞIT, İMZALI FAKAT BOŞ OLARAK VERİLMİŞTİR, HENİZ BELGE NİTELİĞİNİ KAZANMAMIŞTIR. 

 

 

 

3.SORU :

RESMİ BELGE HÜKMÜNDE OLAN BELGELER NELERDİR?

 

3.CEVAP :

a)KANUN KOYUCU, BİR TAKIM BELGELERİ RESMİ BELGE OLMAMASINA RAĞMEN, RESMİ BELGEYE EŞ DEĞER KABUL ETMİŞTİR.

 

b)RESMİ BELGE HÜKMÜNDE OLAN BELGELERE ÖRNEKLER :

-EMRE VEYA HAMİLE YAZILI ÇEK VEYA BONOLAR,

KAMBİYO SENETLERİ, BELİRLİ BİR KİŞİYE ÖDEME YAPILMASI ŞEKLİNDE (=EMRE) DÜZENLENEBİLİR.

KAMBİYO SENEDİ, İBRAZ EDEN HERKESE (=HAMİLİNE) ŞEKLİNDE DE DÜZENLENEBİLİR.

 

-EMTİAYI TEMSİL EDEN BELGE,

EMTİA : TİCARETE KONU MAL DEMEKTİR.

TTK m. 744’E GÖRE KONŞİMENTO, MAKBUZ SENEDİ, VARANT, TİCARİ MALI TEMSİL EDEN BELGELERDİR.

 

-HİSSE SENEDİ,

 

-TAHVİL,

 

-VE VASİYETNAMEDİR. (TCK m. 210/1)

EL YAZILI VASİYETNAMELERDE GERÇEKLEŞTİRİLEN SAHTECİLİK, RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR.

BURADA SÖZ KONUSU OLAN VASİYETNAME, NOTER HUZURUNDA YAPILMAMIŞ OLAN VASİYETNAMELERDİR.

NOTERİN, TALEP ÜZERİNE DÜZENLEDİĞİ VASİYETNAME, BİR RESMİ BELGE NİTELİĞİNDEDİR.

BURADA GEÇEN VASİYETNAME, ÖLEN KİŞİNİN MEYDANA GETİRDİĞİ EL YAZISI İLE YAZILMIŞ VEYA ÖLENİN BEYANI ÜZERİNE ÖZEL KİŞELERCE SAPTANMIŞ VASİYETNAMELERDİR. 

TMK m. 538’DE, EL YAZILI VASİYETNAMENİN YAPILDIĞI YIL, AY VE GÜN GÖSTERİLEREK, BAŞINDAN SONUNA KADAR MİRAS BIRAKANIN EL YAZISI İLE YAZILMIŞ VE İMZALANMIŞ OLMASI ZORUNLUDUR.

MURİSİN, DAKTİLODA VEYA BİLGİSAYARDA YAZDIĞI VASİYETNAME, EL YAZILI VASİYETNAME OLARAK GEÇERLİ DEĞİLDİR.

 

 

 

 

 

4.SORU :

ÖZEL BELGE NEDİR?

TARİF EDER MİSİNİZ?

ÖZEL BELGEYE ÖRNEKLER VERİR MİSİNİZ?

 

4.CEVAP :

a)ÖZEL BELGENİN TARİFİ :

ÖZEL BELGE, RESMİ BELGE NİTELİĞİNDE OLMAYAN, ÖZEL HUKUK KİŞİLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞEN İLİŞKİLERDE KULLANILAN BELGELERE DENİR.

 

b)ÖZEL BELGELERE ÖRNEKLER :

-İKİ ÖZEL KİŞİ ARASINDA GERÇEKLEŞEN SATIŞ SÖZLEŞMESİ,

 

-HUKUKİ SONUÇ DOĞURMAYA ELVERİŞLİ MEKTUP,

SAHTE OLARAK DÜZENLENMİŞ BİR MEKTUP, SPAT VASITASI OLDUĞU İÇİN, TCK m. 345’E GÖRE ÖZEL EVRAK OLARAK DEĞERLENDİRİLİR. (CGK 04.04.1983 T., 6-13/155)

 

-TEMİNAT MEKTUBU,

 

-MAL BEYANI,

 

-KİRA SÖZLEŞMESİ,

 

-TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ,

 

-FATURA VE DEFTERLERDE YAPILAN SAHTECİLİK, ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNA DEĞİL, VUK m. 359/b DE DÜZENLENEN SUÇ TİPİNE KONU TEŞKİL EDER. (11. CD. 14.11.2007 T., 2006/6740)

 

 

 

5.SORU :

FOTOKOPİ BELGELER ÜZERİNDE YAPILAN SAHTECİLİK FİİLLERİ, UYGULAMADA NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

 

5.CEVAP :

a)KRİMİNAL İNCELEME :

FOTOKOPİ BELGE ÜZERİNDE, KRİMİNAL İNCELEME YAPABİLME OLANAĞI BULUNMAMAKTADIR.

 

b)YARGITAY UYGULAMASI :

YARGITAY, FOTOKOPİ İLE İLGİLİ “FARKLI” KARARLAR VERMEKTEDİR.

11. CEZA DAİRESİ, İLGİNÇ BİR KARAR VERMİŞTİR : “-…FOTOKOPİLERDE, GRAFOLOJİK TANI UNSURLARI KAYBA UĞRAMAKTADIR.

ANCAK, FOTOKOPİ BELGELERİNİN “NET” OLMASI HALİNDE, ÜZERİNDE İNCELEME YAPILMASI MÜMKÜNDÜR. ONUN ADINA BELGEYİ İBRAZ EDENİN, OLAY TARİHİNDEN ÖNCEKİ GÜNLERE AİT İMZA VE YAZI ÖRNEKLERİ TEMİN EDİLEREK, ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLİP, BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPTIRILARAK YAZI VE İMZALARIN KİME AİT OLDUĞU SAPTANIP, SONUCUNA GÖRE HUKUKİ DURUMUN TAKTİR VE TAYİNİ GEREKİR.

YAZILI ŞEKİLDE BERAAT KARARI VERİLMESİ YASAYA AYKIRIDIR”. (11. CD. 10.07.2007 T., 7226/4889) 

YANİ, YARGITAY 11. CEZA DAİRESİ, FOTOKOPİ BELGENİN, “NET” OLUP OLMAMASINA GÖRE BİR AYRIM YAPMAKTADIR.

FOTOKOPİ BELGE, “NET” İSE, BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPILMASINI İSTEMEKTEDİR.

ONAYSIZ BİR FOTOKOPİ BELGE, CEZA HUKUKU BAKIMINDAN, “BELGE” NİTELİĞİNDE DEĞİLDİR.

 

 

 

 

 

6.SORU :

YURT DIŞINDAN ALINAN DİPLOMALAR DA SAHTECİLİĞİ ANLATIR MISINIZ?

 

6.CEVAP :

a)UYGULAMADA YURT DIŞINDAN ALINAN DİPLOMALAR İLE YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMUNA YAPILAN BAŞVURULAR SIRASINDA, “SAHTE” BİR DİPLOMA KULLANILIYOR.

b)BU DURUMDA, RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK SUÇU OLUŞUR.

c)YARGITAY 11. CEZA DAİRESİ, 14.04.2008 T., 2201/2797 SAYILI KARARINDA : “-…BELGENİN GEÇERLİLİĞİ HUSUSUNDA YAPILMASI GEREKEN, “RUTİN” İNCELEME SIRASINDA SAHTELİĞİN ANLAŞILMASI HALİNDE ALDATMA KABİLİYETİ YOKTUR. BU NEDENLE MAHKUMİYET HÜKMÜ VERİLEMEZ”, DENİLMİŞTİR.

DİĞER BİR ANLATIMLA, SAHTE DİPLOMA DÜZENLENMESİNİ TCK m. 204/1’DE DÜZENLENEN RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK OLARAK DEĞERLENDİRMEKTEDİR.

SAHTE DİPLOMA DÜZENLEYEN BİR KİŞİ, 2 YILDAN 5 YILA KADAR HAPİS CEZASI İLE ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANIR.

SAHTE DİPLOMAYI, BİR MEMUR YAPARSA, TCK 204/2’YE GÖRE, 3 YILDAN 8 YILA KADAR HAPİS CEZASI ALIR VE AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANIR.

 

 

 

 

 

7.SORU :

SAHTE BELGEDE ALDATMA (=İĞFAL) KABİLEYİTİ NEDİR?

İĞFAL KABİLİYETİ YOK İSE, NE OLACAK?

 

7.CEVAP :

a)TCK m. 204 :

“-…SAHTELİKTEN SÖZ EDEBİLMEK İÇİN, DÜZENLENEN BELGENİN, GERÇEK BİR BELGE OLDUĞU KONUSUNDA KİŞİYİ “YANILTICI” NİTELİKTE OLMASI GEREKİR”.

 

b)SAHTECİLİK, İLK BAKIŞTA VE KOLAYLIKLA HERKES TARAFINDAN ANLAŞILABİLECEĞİ DURUMLARDA SUÇ OLUŞMAZ.

 

c)YARGITAY, ALDATMA KABİLİYETİNİN TESPİTİNDE, BELGENİN RUTİN KONTROL SIRASINDA SAHTECİLİĞİN ORTAYA ÇIKMASINI ALDATMA KABİLİYETİNİN VAR OLMADIĞI BİR DURUM OLARAK KABUL ETMİŞTİR.

 

d)YAPILAN SAHTECİLİK, “AÇIKÇA” BELLİ İSE, ALDATMA KABİLİYETİ YOKTUR. (CGK 10.02.1992 T., 6-347/13)

 

e)SAHTECİLİK, “İLK BAKIŞTA” AÇIKÇA ANLAŞILABİLİYORSA, ALDATMA KABİLİYETİ YOKTUR.

 

 

 

8.SORU :

SAHTELİĞİ SABİT OLUNCAYA KADAR GEÇERLİ BELGE NE DEMEKTİR?

ÖRNEKLER VERİR MİSİNİZ?

 

8.CEVAP :

a)TARİFİ :

SAHTELİĞİ SABİT OLUNCAYA KADAR GEÇERLİ BELGE, SUÇA ETKİ EDEN NİTELİKLİ BİR HALDİR.

 

b)CEZASI :

TCK 204/3. FIKRASINDA, EĞER BELGE, SAHTELİĞİ SAİT OLUNCAYA KADAR GEÇERLİ BİR BELGE İSE, TCK m. 204/3’E GÖRE, CEZA YARI ORANINDA ARTIRILACAKTIR.

 

c)ÖRNEKLER :

-HUMK m. 295’DE YER ALAN MAHKEME İLAMLARI,

-NOTERLİK KANUNU 82. MADDESİNE GÖRE, NOTERLERCE DÜZENLEME ŞEKLİNDEKİ NOTERLİK BELGELERİ,

-CMK 222. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN DURUŞMA TUTANAKLARI,

-SEÇİM KURULLARINCA DÜZENLENEN TUTANAKLAR,

-İİK m. 38’DE AÇIKLANAN İLAM NİTELİĞİNİ TAŞIYAN BELGELER,

-KAÇAKÇILIĞA İLİŞKİN TUTANAKLAR,

 

 

 

9.SORU :

BELGE, HUKUKİ İLİŞKİYE DAYANAN ALACAĞIN İSPATI VEYA GERÇEK BİR DURUMUN BELGELENMESİ AMAÇI İLE DÜZENLENDİ, SONUÇ NE OLACAK?

 

9.CEVAP :

a)HUKUKİ İLİŞKİYE DAYANAN BİR ALACAK VAR. BU ALACAĞIN İSPATI İÇİN SAHTE BELGE DÜZENLENDİ. BU DURUMDA, TCK m. 211’E GÖRE : “-…BİR HUKUKİ İLİŞKİYE DAYANAN ALACAĞIN İSPATI VEYA GERÇEK BİR DURUMUN BELGELENMESİ AMAÇI İLE BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNUN İŞLENMESİ HALİNDE VERİLECEK CEZA YARISI ORANINDA İNDİRİLİR”, HÜKMÜ ÖNGÖRÜLMÜŞTÜR.

 

b)ÖRNEĞİN, SANIK, DİĞER BİR KİŞİDEN ALACAĞINI TAHSİL ETMEK AMACI İLE SAHTE BİR BONO DÜZENLEMİŞTİR.

CGK 17.02.1992, 6-346/24; CGK 15.03.1993, 6-45/65 KARAR SAYILI 2 KARARDA, FAİLİN GERÇEKTE ALACAKLI OLDUĞUNU İSPATLAMASI GEREKMEZ, SADECE ALACAKLI DURUMUNDA OLDUĞU BİLİNCİ İLE HAREKET ETMESİ YETERLİDİR.

 

c)ÖRNEĞİN, GERÇEKTE BABA OLMASINA RAĞMEN, NÜFUS KAYDINDA BABASI OLARAK GÖRÜNMEYEN SANIK, BEBEĞİ ANNESİNDEN POLİS ZORU İLE ALABİLMEK İÇİN SAHTE BİR NÜFUS KAYDI HAZIRLAMIŞ OLABİLİR.

 

 

 

 

 

10.SORU :

SUÇLARIN ÇOKLUĞU (=İÇTİMAI) NEDİR?

NASIL UYGULANIYOR?

 

10.CEVAP :

a)TCK m. 212 :

SAHTE RESMİ VEYA ÖZEL BELGENİN, BİR BAŞKA SUÇUN İŞLENMESİ SIRASINDA KULLANILMASI HALİNDE, HEM SAHTECİLİK, HEM DE İLGİLİ SUÇTAN DOLAYI AYRI AYRI CEZAYA HÜKMOLUNUR. (TCK m. 212)

 

b)ÖRNEĞİN, SAHTE BELGENİN KULLANILMASI SURETİ İLE, BİR KİMSE ALDATILARAK YARAR ELDE EDİLMİŞ İSE, HEM DOLANDIRICILIK HEM DE RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇLARINA AİT CEZALARIN İÇTİMAI (=TOPLANMASI) YAPILACAKTIR.

 

c)SAHTE BELGE DÜZENLEMEK SURETİ İLE, ZİMMETİN GİZLENMEYE ÇALIŞILMASI HALİNDE, HEM ZİMMET SUÇUNDAN, HEM DE RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNDAN DOLAYI AYRI AYRI CEZAYA HÜKMOLUNACAKTIR. (5. CD. 28.10.2009 T., 2007/1643, 2009/12112)

 

d)EĞER BİRDEN FAZLA MUHATAP SÖZ KONUSU İSE, BİRDEN FAZLA SUÇ OLUŞMAKTADIR. ÖRNEĞİN, A, B VE C’YE DÜZENLENEN SAHTE ÇEKLER, BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK SUÇLARINI OLUŞTURMAKTADIR.

TÜM SAHTE ÇEKLER, TEK SUÇ KABUL EDİLEMEZ. EKSİK CEZA TAYİN EDİLMİŞTİR. (11 CD. E: 2006/7454, K:2007/1029)

 

e)BİRDEN FAZLA RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK, TEK BİR MUHATABA KARŞI KULLANILMIŞ İSE, ZİNCİRLEME SUÇ OLUŞMAKTADIR. (6 CD. 10.04.2006 T., 2004/8074, 2006/3352)

 

11.SORU :

RESMİ BELGEYİ VEYA ÖZEL BELGEYİ BOZMAK, YOK ETMEK VEYA GİZLEMEK NE DEMEKTİR?

RESMİ BELGE VEYA ÖZEL BELGE BOZULDUĞU, YOK EDİLDİĞİ VEYA GİZLENDİĞİ TAKTİRDE NE GİBİ BİR CEZA VERİLİYOR?

 

11.CEVAP :

a)BELGENİN YOK EDİLMESİ :

BELGENİN YAKILMASI, OKUNAMAZ HALE GELECEK ŞEKİLDE YIRTILMASIDIR.

 

b)BELGENİN BOZULMASI :

BELGENİN ÜZERİNİN KARALANMASI, BİR KISMININ YAKILMASI, ÜZERİNE SU DÖKÜLMESİDİR.

 

c)CEZASI :

-RESMİ BİR BELGEYİ BOZAN, YOK EDEN VEYA GİZLEYEN 2 YILDAN 5 YILA KADAR HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILIR. BUNU, BİR KAMU GÖREVLİSİ YAPMIŞSA CEZA ½ ORANINDA ARTIRILIR. GÖREVLİ MAHKEME, ASLİYE CEZA MAHKEMESİDİR. (TCK 205/1)

-ÖZEL BİR BELGEYİ BOZAN, YOK EDEN VEYA GİZLEYEN KİŞİ, 1 YILDAN 3 YILA KADAR HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILIR. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANIR. (TCK m. 208/1)

 

 

 

 

 

12.SORU :

ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNUN, ANA BAŞLIKLARINI BİR KAÇ CÜMLEDE ANLATIR MISINIZ?

 

12.CEVAP :

a)TCK m. 207 :

ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU, YENİ CEZA KANUNUMUZUN 207. MADDESİNDE DÜZENLENMİŞTİR.

 

b)CEZASI :

ÖZEL BELGEYİ DÜZENLEYEN, ALDATACAK ŞEKİLDE DEĞİŞTİREN VE KULLANAN KİŞİ, 1 YILDAN 3 YILA KADAR HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILIR.

 

c)GÖREVLİ MAHKEME :

GÖREVLİ MAHKEME ASLİYE CEZA MAHKEMESİDİR.

 

d)KULLANMAK :

BİR KİŞİ, SAHTE ÖZEL BELGEYİ “BİLEREK” KULLANIRSA 1 YILDAN 3 YILA KADAR CEZALANDIRILIR.

 

e)DEĞİŞİKLİK YAPMAK :

ÖZEL BELGEDE SİLMEK VEYA İLAVELER YAPMAKTIR.

 

 

 

 

13.SORU :

RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNUN ANA BAŞLIKLARINI, BİR KAÇ CÜMLEDE ÖZETLER MİSİNİZ?

 

13. CEVAP :

a)CEZASI :

BİR RESMİ BELGEYİ, GERÇEK BİR KİŞİ DÜZENLEDİ, ALDATACAK ŞEKİLDE DEĞİŞTİRDİ, KULLANDI, 2 YILDAN 5 YILA KADAR HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILIR. (TCK m. 204/1)

GÖREVLİ MAHKEME, ASLİYE CEZA MAHKEMESİDİR.

 

b)BİR KAMU GÖREVLİSİ RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU İŞLEDİ, 3 YILDAN 8 YILA KADAR HAPİS. (TCK 204/2)

GÖREVLİ MAHKEME AĞIR CEZA MAHKEMESİDİR.

 

c)BELGEYİ DEĞİŞTİRME EYLEMİ, SİLMEK VEYA İLAVELER YAPMAKTIR.

 

d)ALDATICI NİTELİK :

BELGE VEYA DEĞİŞİKLİK “ALDATICI” NİTELİKTE OLMASI ŞARTTIR.

 

 

 

 

14.SORU :

BONO VE ÇEKLERDE, SAHTECİLİĞİ ÖNLEMEK İÇİN NE GİBİ ÖNLEMLER ALINABİLİR?

 

14.CEVAP : 

a)SENETLERİN İÇERİĞİ YAZILMALI VE DOLDURULMALI. BÖYLECE BOŞ BONO VE ÇEK VERİLMEMİŞ OLUR.

 

b)İMZA ATMA İŞLEMLERİNİ, YANINIZDA VE GÖZÜNÜZÜN ÖNÜNDE YAZDIRIP ATTIRINIZ.

 

c)BONONUN SOL YAN TARAFI İLE, ADİ SENEDİN ALT KISMINA, “YAZI BANA AİTTİR” YAZISINI YAZDIRIP GÖZÜNÜZÜN ÖNÜNDE İMZASINI ATTIRINIZ. BÖYLECE SAHTECİLİK İŞLEMLERİNİ %90 ÖNLEMİŞ OLURSUNUZ.

 

 

 

 

15.SORU :

SON MESAJLARINIZI KISACA ALABİLİR MİYİZ?

 

15.CEVAP :

a)ÇİZİKTİRİK İMZA ATMAYALIM. İMZAMIZI, “EL YAZISI” İLE ADIMIZI SOYADIMIZI YAZARAK ATALIM. KİMSE EL YAZILI İMZANIZI TAKLİT EDEMEZ.

 

b)BONOLARA, “İMZA VE YAZI” BANA AİTTİR DİYE YAN TARAFA YAZDIRINIZ.

 

c)BEDELİ, EL YAZISI İLE YAZIP, YAN TARAFLARINI PARANTEZ İLE KAPATINIZ.

 

d)BOŞ BONO VERMEYİNİZ. AKSİ HALDE, TİCARİ HAYATINIZ, “TİTANİK” GEMİSİ GİBİ BATABİLİR.

 

e)10.12.2010 DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜN KUTLUYORUM.

 

f)TÜRKİYE’DE, 20 MİLYON BORÇLU VAR.

 

g)SAHTECİLİK 10.000’E YAKIN HAKİM VE SAVCIMIZI, 60.000 AVUKATIMIZI İLGİLENDİRİYOR.

 

h)2005 YILINDA, 17 MİLYON DAVA AÇILMIŞ.

 

ı)İMZAYA İTİRAZ (İİK. M. 70) :

İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN BİR ÖDEME EMRİ GELDİ.

BİR BONODAN DOLAYI, 150.000 TL BORCUNUZ OLDUĞU YAZIYOR.

İMZA SİZE AİT DEĞİL.

5 GÜN İÇERİSİNDE İCRA HAKİMLİĞİNE İMZAYA İTİRAZ EDERSİNİZ.

İMZA, BORÇLUYA AİT, BANA AİT DEĞİLDİR DİYE İTİRAZ ETTİNİZ. ALACAĞIN %10’U PARA CEZASI VE %40 İCRA İNKAR TAZMİNATI OLMAK ÜZERE ÖDER.

KISA NOTLAR :

1-BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ :

BİR BELGE ÜZERİNDEKİ, “EL YAZISININ” SAHİBİNİN BELİRLENMESİ, “GRAFOLOJİ UZMANI” NIN YAPACAĞI İNCELEME SONUCUNDA BELİRLENİR.

SAHTECİLİK OLGUSUNUN İSPATLANMASI, ÖZEL VE TEKNİK BİR BİLGİYİ GEREKTİRİR.

BU NEDENLE, SAHTECİLİK OLGUSUNUN BELİRLENMESİ İÇİN, BÜNYELERİNDE GRAFOLOJİ UZMANI BULUNDURAN RESMİ KURUMLAR, RESMİ KURUMLAR OLMADIĞI TAKTİRDE GRAFOLOJİ UZMANLARINA İNCELME YAPTIRILMALIDIR.

SOMUT OLAYDA, GRAFOLOJİ UZMANI OLMAYIP, ADLİ TIP UZMANI OLDUĞU SAPTANAN TARAFINDAN DÜZENLENEN RAPORUN, BİLİRKİŞİNİN UZMANLIK ALANI OLMAMASI VE YEMİNİN YAPTIRILMAMIŞ OLMASI BOZMA NEDENİDİR. (CGK 09.10.2007 T., 6-139/202, DİNAMİK MEVZUAT İÇTİHAT PROGRAMI)

 

2-SAHTECİLİK SUÇUNUN HUKUKİ KONUSU :

BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNUN HUKUKİ KONUSU : KAMUNUN GÜVENİDİR.

SAHTECİLİK SUÇUNUN OLUŞMASI İÇİN, GENEL KAST VE ZARAR OLASILIĞI YETERLİDİR. (11. CD. 05.03.2008 T., 1232/1298) 

 

 

 

SAHTECİLİK DAVALARININ ANA NOKTALARI

 

GENEL :

a)LOKOMOTİF – KİLOMETRE TAŞI :

SAHTECİLİK DAVALARI, CEZA HUKUKUNUN ADETA LOKOMOTİFİ VE BİR KİLOMETRE TAŞI GİBİDİR.

 

b)HUKUKİ TABLOYA BAKTIĞIMIZDA … HUKUK VE CEZA DAVASI AÇILIYOR.

 

1-RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK (TCK m.204) :

a)SAHTECİLİK SUÇUNUN MADDİ UNSURLARI :

BİRİNCİ UNSUR : RESMİ BELGEYİ SAHTE OLARAK DÜ-ZEN-LE-MEK,

İKİNCİ UNSUR : RESMİ BELGEYİ BAŞKALARINI ALDATACAK ŞEKİLDE DEĞ-İŞ-TİR-MEK.

ÜÇÜNCÜ UNSUR : SAHTE RESMİ BELGEYİ KULLANMAK.

RESMİ BELGEYİ SAHTE OLARAK DÜZENLEMEK, DEĞİŞTİRMEK, KULLANMAK, SEÇİMLİK BİR HAREKETTİR.

BİR UNSURUN GERÇEKLEŞMESİ, SAHTECİLİK SUÇUNUN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN YETERLİDİR.

 

b)SUÇUN MANEVİ UNSURU, GENEL KASTTIR. YANİ, FAİL SAHTECİLİĞİ BİLMELİ VE İSTEMELİDİR.

 

c)CEZAYI ARTIRICI NİTELİKLİ HAL (TCK 204/3) :

SAHTELİĞİ SABİT OLUNCAYA KADAR GEÇERLİ BİR BELGE DÜZENLEMİŞSE, BU NİTELİKLİ BİR HALDİR. VERİLECEK CEZA, YARI ORANINDA (=1/2) ARTIRILIR.

 

d)CEZAYI AZALTICI HAL (TCK m. 211) :

SAHTECİLİK, BİR HUKUKİ İLİŞKİYE DAYANAN ALACAĞIN İSPATI İÇİN YAPILMIŞ İSE, CEZA, YARI ORANINDA (=1/2) İNDİRİLİR.

 

 

 

e)TEŞEBBÜS :

TCK m. 204/1-2 FIKRALARDA DÜZENLENEN RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU, SEÇİMLİK HAREKETLERDEN, “BİRİNİN” YAPILMASI İLE TAMAMLANIR.

“ANİ” BİR SUÇTUR.

RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNA TEŞEBBÜS, ANİ SUÇ OLDUĞU İÇİN, MÜMKÜN DEĞİLDİR.

 

f)İÇTİMA :

SAHTE RESMİ BELGE, BİR BAŞKA SUÇUN (ÖRNEĞİN DOLANDIRICILIK) İŞLENMESİ SIRASINDA KULLANILMIŞ İSE, HEM SAHTECİLİK HEM DOLANDIRICILIK SUÇU OLUŞUR.

 

g)ZİNCİRLEME SUÇ :

RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU, ZİNCİRLEME SUÇ (TCK m. 43) ŞEKLİNDE İŞLENEBİLİR.

TCK m. 43 : “-…BİR SUÇ İŞLEME KARARININ İCRASI KAPSAMINDA, DEĞİŞİK ZAMANLARDA, “BİR KİŞİYE” KARŞI AYNI SUÇUN BİRDEN FAZLMA İŞLENMESİ DURUMUNDA, “BİR” CEZAYA HÜKMEDİLİR.

ANCAK, BU CEZA, DÖTTE BİRİNDEN DÖRTTE ÜÇÜNE KADAR ARTIRILIR.

 

h)KOVUŞTURMA :

RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU, “ŞİKAYETE” BAĞLI DEĞİLDİR.

TAKİBAT, CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINCA, “RESEN” YAPILIR. YANİ, KAMU DAVASIDIR.

KAMU GÖREVLİSİ HAKKINDA, SORUŞTURMA YAPILABİLMESİ İÇİN, 4483 SK UYARINCA, YETKİLİ MERCİİDEN “İZİN” ALINMALIDIR.

 

ı)GÖREVLİ MAHKEME :

RESMİ SAHTECİLİĞİN, “MEMUR OLMAYAN” ŞAHIS YAPARSA, ASLİYE CEZA MAHKEMESİ, SAHTECİLİĞİ, KAMU GÖREVLİSİ (=MEMUR) YAPARSA, AĞIR CEZA MAHKEMESİ GÖREVLİDİR.

i)SUÇUN CEZASI :

RESMİ BELGEDE SAHTECİLİĞİ, MEMUR OLMAYAN ŞAHIS YAPARSA, 2 YIL HAPİS, MEMUR YAPARSA, 3 YIL HAPİS CEZASIDIR.

CEZAYI AĞIRLAŞTIRICI NİTELİKLİ HAL SÖZ KONUSU İSE, CEZA ½ YARI ORANINDA ARTIRILIR.

 

j)DAVA ZAMANAŞIMI :

-RESMİ BELGEDE SAHTECİLİĞİN SİVİL ŞAHIS YAPARSA, TCK 66/1-e UYARINCA ZAMANAŞIMI, 8 YILDIR.

-RESMİ BELGEDE SAHTECİLİĞİ, KAMU GÖREVLİSİ MEMUR YAPARSA, ZAMANAŞIMI 66/1-d BENDİ UYARINCA 15 YILDIR.

 

k)İĞFAL KABİLİYETİ :

-VEKALETTE İĞFAL KABİLİYETİ :

VEKALET VERENİN ASIL VE EK VEKALETNAMEDE DOĞUM TARİHİ İLE NÜFUS CÜZDAN SERİ VE SIRA NUMARALARININ FARKLI OLDUĞU, İLK BAKIŞTA ANLAŞILDIĞINDAN ALDATICI NİTELİKTE BULUNMAMAKTADIR. BU FARKLILIKLAR, TAPUDA HEMEN FARK EDİLMİŞ VE İŞLEM YAPILMAMIŞTIR.

-NÜFUS CÜZDANINDA :

SANIK, BAŞKASININ NÜFUS CÜZDANI ÜZERİNE KENDİ FOTOĞRAFINI YAPIŞTIRMIŞTIR. PVC KAPLATMAMIŞTIR. GÜVENLİK GÖREVLİLERİ, FOTOĞRAFIN SANIĞA AİT OLMADIĞINI İLK NAZARDA VE KOLAYLIKLA FARK ETMİŞTİR, ALDATICILIK KABİLİYETİ YOKTUR.

 

l)RESMİ BELGEDE SAHTECİLİĞE ÖRNEKLER :

-TAPU SENEDİNDE SAHTECİLİK :

SANIK, BAŞKASININ SAHİP OLDUĞU ARAZİLERE AİT TAPU FOTOKOPİLERİNDE, MALİK KISMINA KENDİSİNİN İSMİNİ YAZARAK DESTEKLEME PRİMİNDEN YARARLANMAK İSTEMESİ,

 

 

2-RESMİ BELGEYİ BOZMAK, YOK ETMEK VEYA GİZLEMEK (TCK m. 205) : 

 

3-RESMİ BELGENİN DÜZENLENMESİNDE YALAN BEYAN (TCK m. 206) :

 

4-ÖZELGELGEDE SAHTECİLİK (TCK m. 207) :

 

5-ÖZEL BELGEYİ BOZMAK, YOK ETMEK VEYA GİZLEMEK (TCK m. 208) :

 

6-AÇIĞA İMZANIN KÖTÜYE KULLANILMASI (TCK m. 209) :

 

7-RESMİ BELGE HÜKMÜNDE BELGELER (TCK m. 210) :

 

8-DAHA AZ CEZAYI GEREKTİREN HAL (TCK m. 210) :

 

9-İÇTİMA (TCK m. 212) :

 

10-PARADA SAHTECİLİK (TCK m. 197) :

a)PARAYI SAHTE OLARAK ÜRETEN, ÜLKEYE SOKAN, NAKLEDEN, MUHAFAZA EDEN VEYA TEDAVÜLE KOYAN KİŞİ, 2 YILDAN 12 YILA KADAR HAPİS VE 10.000 GÜNE KADAR ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILIR.

GÖREVLİ MAHKEME : AĞIR CEZA MAHKEMESİDİR.

b)SAHTE PARAYI BİLEREK “KABUL EDEN”, 1 YILDAN 3 YILA KADAR HAPİS VE ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILIR.

GÖREVLİ MAHKEME : ASLİYE CEZA MAHKEMESİDİR.

c)SAHTELİĞİNİ BİLMEDEN KABUL ETTİĞİ PARAYI, BU NİTELİĞİNİ BİLEREK, TEDAVÜLE KOYAN KİŞİ, 3 AYDAN 1 YILA KADAR HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILIR.

GÖREVLİ MAHKEME : SULH CEZA MAHKEMESİDİR.

 

11-MÜHÜRDE SAHTECİLİK (TCK m. 202/2) :

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA VEYA KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK KURULUŞLARINCA KULLANILAN ONAYLAYICI VEYA BELGEYİ BELGELEYİCİ MÜHÜRÜ SAHTE OLARAK ÜRETEN VEYA KULLANAN KİŞİ, 1 YILDAN 6 YILA KADAR HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILIR.

GÖREVLİ MAHKEME : ASLİYE CEZA MAHKEMESİDİR.

MÜHÜRÜ KALDIRAN, BOZAN KİŞİ, 6 AYDAN 3 YILA KADAR HAPİS VE ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILIR.

 

12-KAMU GÜVENİNE KARŞI SUÇLAR :

PARADA, MÜHÜRDE, RESMİ BELGEDE, ÖZEL BELGEDE, RESMİ BELGE HÜKMÜNDEKİ BELGELERDEKİ SAHTECİLİK, “KAMU GÜVENİNE” KARŞI İŞLENMİŞ SUÇLARDIR.

YANİ, SAHTECİLİK SUÇLARI, KAMU GÜVENİNİ ÇİĞNEMEKTEDİR.

 

YENİ TÜRK CEZA KANUNUNDA, SAHTECİLİK İLE İLGİLİ, 16 MADDE BULUNMAKTADIR.

 

13-SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER :

KAMU GÜVENİDİR.

 

HUKUK VE ADALET DOLU GÜNLER DİLİYORUM. SEVGİ VE SAYGILARIMLA.

                     

                              Av. SELAHATTİN CANBOLAT

 

  BİLGİ NOTU : SÖZLÜ VE YAZILI DANIŞMA , ANKARA BAROSUNUN AVUKAT - İŞ SAHİBİ          ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ GEREĞİNCE ÜCRETLİDİR.